Hyppää sisältöön

Tullin määräyskokoelma
Tullin määräys koontinumeron käytöstä jälleenviennissä tullivarastosta

2.5.2016 8.55
Tiedote

16/2016

Nro
16/2016
Antopäivä
2.5.2016

Säädösperusta
Tullilaki (304/2016) 52 §

Voimassaoloaika
4.5.2016 lukien toistaiseksi.

Kohderyhmät
Tullivarastoluvan haltijat
Menettelynhaltijat
Tavaranhaltijat

Kun unionin tullialueelta jälleenviedään tullivarastointimenettelyyn asetettuja tavaroita, niistä on annettava jälleenvienti-ilmoitus. Edeltävän asiakirjan ilmoittaminen on pakollista tavaraeräkohtaisesti. Tullivarastoinnissa edeltäviin asiakirjoihin perustuvia varastoonpanonumeroita voi olla kymmeniä. Nykyinen vientijärjestelmä ei kaikissa tapauksissa mahdollista edeltävien asiakirjojen ilmoittamista. Tämän vuoksi on tarpeen käyttää koontinumeroa.

Lupa koontinumeron käyttöön voidaan myöntää vain siinä tapauksessa, että jälleenvientiä edeltävä tullimenettely on tullivarastointi. Koontinumero saadaan muodostaa ainoastaan sellaisten tavaroiden varastoonpanonumeroista, joilla on sama kaupallinen tavarankuvaus. Lupaa koontinumeron käyttöön ei kuitenkaan voida myöntää, jos tavaroiden jäljitysketjun seurattavuus heikkenee koontinumeron käytön vuoksi.

Lupaa koontinumeron käyttöön haetaan Tullin lupakeskukselta. Jos lupa myönnetään, se tapahtuu lisäämällä hakijan tullivarastolupaan ehto, jonka mukaan koontinumeron käyttö on sallittua.

Pääjohtaja                                                            
Antti Hartikainen

Päälakimies                                                          
Arto Lillman

Määräykset