Hyppää sisältöön

Tullilaboratorion toiminta arvioitiin jälleen päteväksi

24.3.2020 8.02
Tiedote

FINAS-akkreditointipalvelu arvioi Tullilaboratorion toimintaa ja totesi sen korkeatasoiseksi. FINAS on arvioinut Tullilaboratorion toimintaa vuodesta 1993. Nyt kyseessä oli uudelleenarviointi ennen kahdeksannelle akkreditointikaudelle siirtymistä, ja siinä arvioitiin koko laboratorion toiminta näytteenotosta tulosten ilmoittamiseen. Arvioinnin mukaan Tullilaboratorion toiminta täyttää testauslaboratorioiden vaatimusstandardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 vaatimukset.

Arvioinnissa todettiin, että Tullilaboratorion tekninen toiminta on korkeatasoista, puolueetonta ja luottamuksellista, ja sitä kehitetään jatkuvasti. Arvion mukaan henkilökunta on pätevää ja ammattitaitoista, ja heidän osaamisen kehittäminen ja osaamisen monitorointiperiaatteet ovat laadukkaita. Arvioinnin mukaan laboratorio on ottanut käyttöön uuden SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 standardiversion tuomat muutokset tarvittavalla laajuudella.

Elintarvikkeiden valvonta-asetuksen (EU 2017/625) myötä akkreditoinnin kattavuuteen liittyvät vaatimukset ovat kasvaneet. Tullilaboratorion toimintaa on tehostettu ja menetelmien kattavuutta on laajennettu lisäämällä tutkittavia aineita ja matriiseja menetelmiin sekä akkreditoimalla uusia menetelmiä.

Tullilaboratorion akkreditoitu pätevyysalue eli akkreditoinnin piiriin kuuluvat menetelmät laajenivat allergeenitutkimuksissa sekä useilla elintarvikkeiden ja elintarvikekontaktimateriaalien tutkimusmenetelmillä. Toiminta on myös tehostunut menetelmiä päivittämällä, laitetekniikkaa uudistamalla sekä yksittäismenetelmien poistuessa ja laboratorion siirtyessä käyttämään laajemmin mukautuvaa pätevyysaluetta.

Tullilaboratoriolla on noin 70 akkreditoitua testausmenetelmää seuraavilla osa-alueilla: elintarvikkeiden näytteenotto, elintarvikkeiden mikrobiologinen, geenitekninen ja kemiallinen testaus, kulutustavaroiden mekaaninen ja kemiallinen testaus, forensinen analytiikka, polttoaineanalytiikka sekä elintarvikkeiden geenitekniikka ja allergeenianalytiikka.

Tullilaboratoriossa käytetään monella osa-alueella niin sanottua mukautuvaa pätevyysaluetta. Se tarkoittaa sitä, että laboratorio voi itse laajentaa pätevyysaluettaan sovituissa rajoissa arviointikäyntien välissä. Mukautuvaa pätevyysaluetta hyödynnetään useissa elintarvikeanalytiikan menetelmissä, lelututkimuksissa, forensisessa analytiikassa sekä allergeenien ja geenitekniikan tutkimuksessa.

Akkreditointi on kolmannen, puolueettoman osapuolen tekemä kansainvälisiin kriteereihin perustuva prosessi, missä arvioidaan toimijan pätevyys, tulosten oikeellisuus ja vertailukelpoisuus sekä toimijan antamien tutkimustodistusten luotettavuus. Osoitukseksi akkreditointivaatimusten täyttymisestä esitetyllä pätevyysalueella toimijalle annetaan akkreditointipäätös. Suomessa akkreditointielimenä toimii FINAS-akkreditointipalvelu.

Asiakastiedotteet Tullilaboratorion tiedotteet