Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto marraskuussa 2019

31.1.2020 9.00Tulli, Tilastointi

Vientimäärät laskivat merkittävästi, mutta vientihintojen lasku oli hitaampaa marraskuussa

Myös tuontimäärät ja -hinnat laskivat

Suomen tavaraviennin arvo laski marraskuussa 12,1 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan lähes 5,1 miljardia euroa. Vientimäärät laskivat 11,0 prosenttia ja vientihinnat tasan yhden prosentin vuoden 2018 vastaavasta kuukaudesta. Tuonnin arvo laski marraskuussa 9,8 prosenttia ja oli noin 5,2 miljardia euroa. Tuontihinnat laskivat 3,0 prosenttia ja tuontimäärät 7,0 prosenttia vuoden 2018 marraskuuhun verrattuna. Tammi-marraskuussa viennin arvo kasvoi 0,9 prosenttia, mutta tuonnin arvo laski 1,5 prosenttia vuoden 2018 vastaavalta ajanjaksolta.

Kauppatase oli marraskuussa 143 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-marraskuussa kauppatase oli noin miljardi euroa alijäämäinen. Vuoden 2018 marraskuussa kauppatase oli 13 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-marraskuussa noin 2,5 miljardia euroa alijäämäinen. Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde  parani marraskuussa vuoden 2018 vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska tuontihinnat laskivat vientihintoja nopeammin. Pisteluku oli marraskuussa 98,8 ja edellisvuonna 96,9. Vaihtosuhde heikkeni vuoden 2019 lokakuusta, jolloin pisteluku oli 103,2.

Lähes kaikkien päätavararyhmien viennin arvo laski marraskuussa. Koneiden ja laitteiden vienti laski. Henkilöautojen viennin arvon lasku oli nopeampaa. Öljyjalosteiden ja muiden kemianteollisuuden tuotteiden vienti väheni myös. Paperimassan viennin arvo laski jyrkästi vientihintojen pudottua, ja myös paperin ja pahvin viennin arvon lasku oli huomattavaa. Niin ikään mekaanisen metsäteollisuuden tuotteiden vientiin tilastoitiin laskua. Raudan ja teräksen viennin arvon laskua selittää osin vertailukuukauden arvoltaan huomattava kaasuputkien vienti. Nikkelin viennin arvoon kirjattiin marraskuussa nousua. Myös lääketieteellisten kojeiden, generaattoreiden ja moottoreiden osien sekä elintarvikkeiden viennin arvo kasvoi. Kaikkien pääryhmien tuonnin arvo laski marraskuussa.

Vienti EU-maihin laski 14 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle yhdeksän prosenttia marraskuussa. Vienti Yhdysvaltoihin kasvoi selvästi marraskuussa, mutta vienti muihin suurimpiin vientimaihin laski. Tuonti EU-maista laski yhdeksän prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 12 prosenttia marraskuussa. Tuonti kaikista suurimmista tuontimaista laski marraskuussa. Vienti Isoon-Britanniaan laski 29 prosenttia marraskuussa ja neljä prosenttia tammi-marraskuussa. Tuonti Isosta-Britanniasta laski seitsemän prosenttia marraskuussa ja neljä prosenttia tammi-marraskuussa. Tammi-marraskuussa vienti EU-maihin säilyi vuoden 2018 tasolla, mutta ulkokaupan vienti nousi kolme prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista oli vuodentakaisella tasolla, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta laski neljä prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Marraskuu 2018 Marraskuu 2019 Muutos % Tammi-marraskuu 2018 Tammi-marraskuu 2019 Muutos %
Vienti (fob) 5 776 5 077 -12,1 58 734 59 259 +0,9  
Tuonti (cif) 5 790 5 220 -9,8 61 209 60 293 -1,5
Tase -13 -143   -2 476 -1 033  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2010=100)

Indeksi Marraskuu 2018 Marraskuu 2019 Muutos %
2019:11/2019:10
Muutos %
2019:11/2018:11
Keskiarvo *
2018:12-2019:11
Muutos %
2018:12-2019:11/
2017:12-2019:11
Viennin volyymi-indeksi 109,9 97,8 -9,3 -11,0 101,8 +0,0
Tuonnin volyymi-indeksi 108,8 101,1 -10,8 -7,0 106,5 +1,3
Viennin yksikköarvoindeksi 119,0 117,9 -1,6 -1,0 118,7 +1,3
Tuonnin yksikköarvoindeksi 122,9 119,2 +2,8 -3,0 117,6 -1,8

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Paperimassan, henkilöautojen ja metallien viennin arvo laski selvästi marraskuussa

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti laski 11 prosenttia marraskuussa. Teollisuuden toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo laski 14 prosenttia, mutta teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo nousi kuusi prosenttia marraskuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo nousi 13 prosenttia generaattoreiden ja moottoreiden osien viennin nousun ansiosta. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo laski 16 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvo väheni 19 prosenttia marraskuussa. Kuljetusvälineistä henkilöautojen viennin arvo laski 27 prosenttia 211 miljoonaan euroon. Autoja vietiin marraskuussa 8 879 kappaletta, kun vienti ylsi vuoden 2018 marraskuussa 13 686 autoon. Kuorma-, paketti- ja erikoisautojen viennin arvo nousi kolme prosenttia vuoden 2018 marraskuusta.

Öljytuotteiden viennin arvo pieneni neljä prosenttia marraskuussa vientihintojen laskettua viime kuukausien tapaan. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu viennin arvo laski kahdeksan prosenttia marraskuussa. Orgaanisten ja epäorgaanisten kemiallisten aineiden viennin arvo laski viisi prosenttia ja lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo yhdeksän prosenttia. Muovien viennin arvo väheni 14 prosenttia. Lannoitteiden viennin arvo pieneni 23 prosenttia.   

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti laski 19 prosenttia marraskuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo väheni yhdeksän prosenttia sekä vientimäärien että -hintojen laskun vuoksi. Paperimassan viennin arvo laski 40 prosenttia marraskuussa. Vientimäärät laskivat hieman, mutta vientihinnat romahtivat. Sahatavaran viennin arvo laski 30 prosenttia sekä vanerin, lastu- ja kuitulevyn yms. viennin arvo 22 prosenttia marraskuussa.  

Metallien ja metallituotteiden viennin arvo laski 28 prosenttia marraskuussa. Teräksen ja raudan viennin arvo laski 41 prosenttia vuoden takaisesta vientimäärien laskun myötä. Laskua selittää vuoden 2018 marraskuun arvoltaan suuri kaasuputkien vienti. Muiden metallien viennin arvo laski neljä prosenttia marraskuussa, joista kuparin viennin arvo laski kahdeksan prosenttia ja sinkin viennin arvo kaksi prosenttia, mutta nikkelin viennin arvo nousi 27 prosenttia. Koboltin viennin arvo laski marraskuussa 42 prosenttia. Epäjalosta metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo laski viidenneksen.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden viennin arvo nousi 15 prosenttia sekä kojeiden ja mittareiden viennin arvo 29 prosenttia vuoden 2018 marraskuusta. Erityisen jyrkästi kasvoi lääketieteellisten kojeiden vienti Yhdysvaltoihin. Malmien ja metalliromun viennin arvo nousi viisi prosenttia.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonnin arvo laski 16 prosenttia marraskuussa. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo pieneni seitsemän prosenttia. Investointitavaroiden tuonnin arvo laski 11 prosenttia ja kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonnin arvo 10 prosenttia. Kulutustavaroiden tuonnin arvo laski yhdeksän prosenttia ja elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo kuusi prosenttia.


[1] Vaihtosuhde on yksikköarvoindeksin avulla laskettu vienti- ja tuontihintojen suhde.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  https://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
[email protected]

Suomen vienti ja tuonti 2016 ─ 2019, marraskuu 2019
  • Suomen vienti ja tuonti 2016 ─ 2019, marraskuu 2019

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

28.2.2020