Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto joulukuussa 2016

7.2.2017 9.00Tulli, Tilastointi

Vienti laski viisi prosenttia joulukuussa

Kauppataseen vajetta joulukuussa yli puoli miljardia euroa

Suomen tavaraviennin arvo oli joulukuussa Tullin ennakkotilaston mukaan 4,4 miljardia euroa. Viennin arvo oli viisi prosenttia pienempi kuin vuoden 2015 joulukuussa. Koko vuoden yhteenlaskettu viennin arvo laski neljä prosenttia vuodesta 2015. Tuonnin arvo nousi joulukuussa prosentin ja oli hieman yli 4,9 miljardia euroa. Yhteenlaskettu tuonti vuoden alusta säilyi edellisvuoden tasolla.  

Kauppatase oli joulukuussa 530 miljoonaa euroa alijäämäinen, kun vuoden 2015 joulukuussa alijäämää tuli 262 miljoonaa. Tilastoitu kuukausittainen alijäämä oli suurin sitten joulukuun 2013. Tammi-joulukuussa kauppataseen alijäämä ylsi 2,9 miljardiin euroon, mikä oli eniten sitten vuoden 2011. Vuoden 2015 tammi-joulukuun vaje oli 613 miljoonaa euroa.

Viennin kasvua tilastoitiin joulukuussa öljyjalosteille, nikkelille, sinkille ja malmeille. Myös sähkötekniikan viennin arvo oli hienoisessa nousussa. Metsäteollisuuden tuotteiden ja teollisuuden koneiden ja laitteiden viennin arvon lasku oli melko loivaa, mutta henkilöautojen viennin arvo laski jyrkästi. Kokonaisviennin arvon laskua selittävät myös joulukuussa 2015 Irlantiin toimitetut, yhteensä 185 miljoonan euron arvoiset lentokoneet. Ilman vertailukuukauden lentokonetoimituksia laskettuna viennin arvo väheni joulukuussa 2016 noin prosentin.

Raakaöljyn ja öljyjalosteiden tuonnin arvo kasvoi nopeasti joulukuussa. Kuljetusvälineiden, metallien ja sähköteknisten koneiden ja laitteiden tuonnin arvon kasvu oli loivempaa. Laskussa joulukuussa oli lääkkeiden, muovien ja malmien tuonti.

Vienti EU-maihin laski joulukuussa kahdeksan prosenttia ja tuonti EU:sta seitsemän prosenttia. Vienti EU:n ulkopuolelle ei muuttunut edellisvuodesta, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta suureni 16 prosenttia. Tammi-joulukuussa vienti EU-maihin laski neljä prosenttia ja ulkokaupan vienti viisi prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista säilyi edellisvuoden tasolla, kun taas tuonti EU:n ulkopuolelta kasvoi prosentin.

Vienti Alankomaihin, Belgiaan, Yhdysvaltoihin ja Kiinaan kasvoi joulukuussa. Vienti Saksaan ja Isoon-Britanniaan laski. Vienti Venäjälle kääntyi loka-marraskuun nousun jälkeen taas laskuun. Tuonti Venäjältä sen sijaan kasvoi joulukuussa huomattavasti. Myös tuonti Ruotsista, Yhdysvalloista ja Tanskasta vahvistui. Tuonti Italiasta suureni maasta joulukuussa tuodun sota-aluksen vuoksi. 


Tammikuussa 2015 euroon siirtynyt Liettua on ennakkotietojen aineistossa laskettu kuuluvaksi euromaihin myös vuonna 2014. Kausitasoitetuissa- ja trendisarjoissa Liettua on kuitenkin laskettu kuuluvaksi euromaihin myös aiempina vuosina.

Ennakkotilasto sisältää ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta kokonaistasolla. Tarkentuneet tiedot viennistä ja tuonnista sekä maa- ja tavarakohtaiset tiedot julkaistaan kuun lopussa ulkomaankaupan kuukausitilastossa.

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi

Kuvio 1. Vienti, tuonti ja kauppatase kuukausittain 2014-2016
  • Kuvio 1. Vienti, tuonti ja kauppatase kuukausittain 2014-2016
  • Kuvio 2. Viennin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 2014-2016
  • Kuvio 3. Tuonnin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 2014-2016
  • Kuvio 4. Vienti 2014-2016 (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi)
  • Kuvio 5. Tuonti 2014-2016 (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi)

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto
Seuraava julkistus

10.3.2017