Muu valvontapiste (CP)

Tuotteiden fyysiset tarkastukset (tunnistustarkastus, kasvinterveystarkastus ja näytteenotto) täytyy tehdä joko hyväksytyllä rajatarkastusasemalla (BCP) tai ennakkoon hyväksytyssä muussa valvontapisteessä (CP). Muu valvontapiste (CP) voi olla joko tuojayrityksen tai huolitsijan varasto, joka täyttää valvonta-asetuksen ja sen nojalla säädettyjen täytäntöönpanosäädösten vaatimukset. Lisäksi valvontapisteen on täytettävä EU:n yleisen elintarvikehygienia-asetuksen 852/2004 vaatimukset ja paikasta on tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus. Varastosta on nimettävä tila tai huone tarkastuksia varten.

Yrityksen tai huolitsijan on itse haettava etukäteen varastolleen muun valvontapisteen (CP) asemaa.

Huomioi nämä

Lisää aiheesta

  • CP-asemaa haetaan Tullista sähköisen Webropol-kyselyn avulla (vain hedelmien, vihannesten ja marjojen sekä tehostetun tuontivalvonnan alaisten tuotteiden tuojat)

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Verkkopalvelujen tuki yritysasiakkaille +358 295 5207

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma–pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta