Hyväksytty rajatarkastusasema (BCP)

EU:n tehovalvonnan piiriin kuuluvia elintarvikkeita ja elintarvikekontakti-materiaaleja sekä kasvinterveyslainsäädännön piiriin kuuluvia tuoreita vihanneksia, hedelmiä ja marjoja, samoin kuin eläviä eläimiä ja eläinperäisiä elintarvikkeita ja istutettavaksi tarkoitettuja kasveja, leikkokukkia sekä puutavaraa voi tuoda vain tiettyjen, näille tuoteryhmille hyväksyttyjen rajatarkastusasemien (BCP) kautta.

Helsinki-Vantaan lentoasema, Vuosaaren satama ja Vaalimaa ovat hyväksyttyjä rajatarkastusasemia tehovalvottaville tuotteille sekä hedelmille, vihanneksille ja marjoille. Eläimiä voi tuoda Vaalimaan ja Helsinki-Vantaan kautta, ja eläinperäisiä tuotteita vielä lisäksi Vuosaaresta. Vastaavasti myös istutettavaksi tarkoitetuille kasveille, leikkokukille ja puutavaralle on nimetty hyväksytyt rajatarkastusasemat.

Kun tehostettuun tuontivalvontaan tai kasvinterveysvalvontaan kuuluva tuote-erä tarkastetaan rajatarkastusasemalla, toimijan on itse järjestettävä erän siirrot, purku ja uudelleen lastaaminen sekä vastattava niistä aiheutuvista kustannuksista. Toimijan pitää myös sopia näytteenotosta valvovan tullin kanssa. Rajatarkastusasemalla tehdystä valvonnasta peritään 290 euron maksu, minkä lisäksi on maksettava tavanomaiset tutkimus- ja asiakirjatarkastusmaksut. Asiakkaan on ilmoitettava tulli-ilmoituksessa, jos tämä haluaa, että tarkastus tehdään rajatarkastusasemalla. 

Tavarat voidaan kuitenkin valvoa myös muussa hyväksytyssä valvontapisteessä (CP). Lue lisää siitä, miten muita valvontapisteitä voi hyödyntää.

Tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tehostettu tuontivalvonta koskee useita tuotteita ja alkuperämaita, jotka on lueteltu asetuksen (EU) 2019/1793 ja muiden tehovalvonta-asetusten liitteissä. Tuotekate päivittyy puolivuosittain. Tarkista aina ennen tuontia, kuuluuko tuote ja alkuperämaa tehovalvonnan piiriin.

Tässä esimerkissä Turkista tuodaan pakastettua paprikaa, joka kuuluu tehostetun tuontivalvonnan piiriin.

Ennen tavaroiden saapumista maahan

Tuontierästä on tehtävä sähköinen CHED-D-tuloasiakirja komission Traces-järjestelmässä. Tee tuloasiakirja mahdollisimman ajoissa tai viimeistään edellisenä arkipäivänä ennen tavaroiden saapumista. Lataa tuloasiakirjan liitteeksi skannatut asiakirjat (tapauskohtaisesti vaadittavat näytteenoton ja analyysien tulokset, virallinen todistus) sekä kauppalasku. Lähetä Tullin kuluttajasuojeluun ennakkoilmoitus, jossa kerrot Traces-järjestelmään tehdystä tuloasiakirjasta ja ilmoitat muun muassa CHED-D-tuloasiakirjan viitenumeron. Lue lisää tuloasiakirjan tekemisestä ja Traces-järjestelmään kirjautumisesta.

Tarkasta ennen maahantuontia, edellyttääkö lainsäädäntö (esim. asetuksen (EU) 2019/1793 liite II) lähtömaassa tehtyä näytteenottoa ja analyysiä sekä analyysien perusteella annettua virallista todistusta. Jos edellyttää, nämä asiakirjat on esitettävä aina alkuperäisinä rajatarkastuspaikalla. Jos asiakirjoja ei voida hyväksyä tai niitä ei esitetä lainkaan, erän maahantuontia ei sallita ja se palautetaan lähtömaahan tai hävitetään. Pakastetun paprikan maahantuonnissa kyseisiä asiakirjoja ei vaadita.

Tavaroiden saapuessa maahan

Tuontierästä on tehtävä tuonnin tulli-ilmoitus (sanomana, netti-ilmoituksena tai asioimalla rajanylityspaikan Tullin asiointipisteessä). Ilmoita tulli-ilmoituksessa muun muassa seuraavat tiedot:

Jos tuontierästä ei ole tehty tarvittavia ilmoituksia ennen tulli-ilmoituksen tekoa, tarvittavat toimenpiteet tehdään tullausvaiheessa. Tämä saattaa viivästyttää tulli-ilmoituksen käsittelyä ja lähetyksen luovuttamista.

Kun erään ei kohdisteta tarkastusta tai näytteenottoa

Jos erään ei kohdisteta tarkastusta tai näytteenottoa, Tulli vahvistaa tullaukselle luovutuspäätöksen ja kuljetus voi jatkaa rajatarkastuspaikalta matkaansa.

Kun erään kohdistetaan tarkastus tai näytteenotto

Kun pakastettu paprika tuodaan maahan Vuosaaren sataman kautta, ilmoita tuonti-ilmoituksessa, että erän voi tarkastaa Vuosaaren rajatarkastusasemalla. Jos kyseisen tuotteen tuonti edellyttää lähtömaassa tehtyä näytteenottoa ja analyysiä sekä analyysien perusteella annettua virallista todistusta, toimita Vuosaaren rajatarkastusasemalle alkuperäiset asiakirjat, joissa on CHED-D-tuloasiakirjan viitenumero. 

Tullin sähköinen palvelukeskus (Spake) ilmoittaa näytteenoton aikaikkunasta ja antaa ohjeet käytännön toimenpiteistä. Vahvista Spakelle näytteenoton ajankohta, minkä jälkeen Spake tekee siirtoluvan, johon toimitusosoitteeksi merkitään Vuosaaren rajatarkastusasema.

Tilaa kontin nosto ja siirrot rajatarkastusasemalle ja takaisin. Huolehdi siitä, että näytteenottoa varten on paikalla henkilö (esim. kuljettaja) esittämässä tavarat Tullille ja purkamassa konttia. Huomioi, että kaikista näistä toimista aiheutuvat kustannukset tulevat toimijalle.

Kun tarkastuksen tai tutkimuksen tulokset ovat saatavilla, Tulli vahvistaa tuontierälle luovutuspäätöksen, jonka myötä tavarat ovat vapaasti kuljetettavissa.

Jos tarkastuksella tai tutkimuksessa on havaittu määräystenvastaisuuksia, jotka estävät tavaroiden maahantuonnin, luovutuspäätöstä ei vahvisteta. Ryhdy välittömästi Tullin ilmoituksen mukaisiin toimiin tavaroiden palauttamiseksi, hävittämiseksi tai kunnostamiseksi.