Hyväksytty rajatarkastusasema (BCP)

EU:n tehovalvonnan piiriin kuuluvia elintarvikkeita ja elintarvikekontakti-materiaaleja sekä kasvinterveyslainsäädännön piiriin kuuluvia tuoreita vihanneksia, hedelmiä ja marjoja, samoin kuin eläviä eläimiä ja eläinperäisiä elintarvikkeita ja istutettavaksi tarkoitettuja kasveja, leikkokukkia sekä puutavaraa voi tuoda vain tiettyjen, näille tuoteryhmille hyväksyttyjen rajatarkastusasemien (BCP) kautta.

Helsinki-Vantaan lentoasema, Vuosaaren satama ja Vaalimaa ovat hyväksyttyjä rajatarkastusasemia tehovalvottaville tuotteille sekä hedelmille, vihanneksille ja marjoille. Eläimiä voi tuoda Vaalimaan ja Helsinki-Vantaan kautta, ja eläinperäisiä tuotteita vielä lisäksi Vuosaaresta. Vastaavasti myös istutettavaksi tarkoitetuille kasveille, leikkokukille ja puutavaralle on nimetty hyväksytyt rajatarkastusasemat.

Kun tehostettuun tuontivalvontaan tai kasvinterveysvalvontaan kuuluva tuote-erä tarkastetaan rajatarkastusasemalla, toimijan on itse järjestettävä erän siirrot, purku ja uudelleen lastaaminen sekä vastattava niistä aiheutuvista kustannuksista. Toimijan pitää myös sopia näytteenotosta valvovan tullin kanssa. Rajatarkastusasemalla tehdystä valvonnasta peritään 290 euron maksu, minkä lisäksi on maksettava tavanomaiset tutkimus- ja asiakirjatarkastusmaksut. Asiakkaan on ilmoitettava tulli-ilmoituksessa, jos tämä haluaa, että tarkastus tehdään rajatarkastusasemalla. 

Tavarat voidaan kuitenkin valvoa myös muussa hyväksytyssä valvontapisteessä (CP). Lue lisää siitä, miten muita valvontapisteitä voi hyödyntää.