Hyppää sisältöön

Yleisvakuuslupa ja maksunlykkäyslupa

Kun yrityksellä on yleisvakuusluvan lisäksi maksunlykkäyslupa, se saa noin viisi viikkoa maksuaikaa maahantuonnissa kannettaville maksuille (lue lisää: Laskutus  – yritysasiakkaat). Tällöin tullauksen yhteydessä maahantuonnin yleisvakuudesta varataan tullivelkaa vastaava määrä ja varaus vapautuu siinä vaiheessa, kun yritys maksaa velkansa.

Yrityksen yleisvakuuden täytyy olla riittävän suuri, jotta se kattaa avoinna olevat tullimaksut luottoaikana.

Onko yleisvakuuslupa ja maksunlykkäyslupa aina tarpeen?

Yleisvakuuslupa on yritysten eniten käyttämä lupa. Yleisvakuuslupaa kannattaa hakea, jos yrityksellä on säännöllinen tarve asettaa vakuus tullivelasta tai mahdollisesti syntyvästä tullivelasta, eli niin sanotuista tullivastuista. Yleisvakuuslupa on tarpeen, kun yrityksellä esimerkiksi säännöllisiä passituksia tai taloudellisesti merkittävää maahantuontia EU:n ulkopuolelta. 
Yleisvakuus on vaihtoehto tulli-ilmoituksittain asetettavalle yksittäisvakuudelle. 

Kun yritys maahantuo ja tullaa tavaroita vapaaseen liikkeeseen (eli maksaa tavaroistaan maahantuonnin yhteydessä siihen liittyvät tullit ja mahdolliset muut maksut), se voi joko toimia omalla vakuudellaan eli omalla yleisvakuusluvalla ja maksunlykkäysluvalla tai se voi käyttää huolintaliikkeen eli edustajan vakuutta ja lupia. 

Huolintaliikkeen palvelujen käyttäminen on yritykselle maksullista. Myös yrityksen omasta yleisvakuusluvasta, maksunlykkäysluvasta ja niihin kuuluvan vakuuden asettamisesta tulee sille yleensä kuluja. Lue lisää eri edustusmuodoista täältä

Miten haen yleisvakuus- ja maksunlykkäyslupaa

Yleisvakuuslupaa ja maksunlykkäyslupaa haetaan Luvat- ja päätökset –palvelussa. Palvelussa voi myös selata omia lupatietojaan, lupahakemuksen voi tallentaa palveluun luonnoksena, Tulliin lähetetyn hakemuksen voi perua ja aiemman hakemuksen voi ottaa uuden hakemuksen pohjaksi. Hakemuksiin voi lisätä myös liitteitä.

Kun olet lähettänyt hakemuksen Tulliin, saat tietoa hakemuksen käsittelyn määräajasta ja etenemisestä. Kun lupa on myönnetty, näet sen palvelussa. Lupa toimitetaan tiedoksesi myös turvasähköpostilla. Palvelussa näet yrityksesi kaikki Tullin luparekisteriin tallennetut luvat, sekä voimassaolevat että päättyneet. 

Jos et pääse kirjautumaan Luvat-palveluun, ota yhteyttä Tullineuvontaan.

Useammassa kuin yhdessä EU-maassa voimassa olevaa lupaa eli unionilupaa haetaan komission ylläpitämässä CDS-järjestelmässä. 

Mistä lisätietoja? 

Hakemuksen toimittaminen sekä lupa- ja asiakastietojen muutokset:

Tullin lupakeskus
Puhelin 0295 5200 (vaihde), lupakeskus(at)tulli.fi

  • osoitteen muutos
  • pankkitilinumeron muutos
  • verkkolasku

Lisää aiheesta