Yksinkertaistukset

Yksinkertaistetut menettelyt ovat helpotuksia EU:n alueelle sijoittuneille yrityksille, jotka tarvitsevat samoja palveluja usein ja asioivat tullin kanssa säännöllisesti. Yksinkertaistettujen menettelyjen tarkoitus on sujuvoittaa tulliasiointia. Kun yritys käyttää sähköisiä ilmoitusjärjestelmiä ja yksinkertaistettuja menettelyjä, hän voi asioida tullin kanssa kaikkina vuoden päivinä ja vuorokaudenaikoina. Yksinkertaistettujen menettelyjen käyttö voi myös tehostaa yrityksen toimintaa, mikä taas tuo luvanhaltijalle taloudellista hyötyä.

Lupa yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyn käyttöön (SDE)

Tavaroita voidaan asettaa tullimenettelyyn yksinkertaistetulla ilmoituksella, josta voi puuttua tiettyjä tietoja (esim. tavaran arvo) tai täydentäviä asiakirjoja (esim. EUR.1-lomake). Yksinkertaistettuna ilmoituksena voidaan käyttää kaupallista tai hallinnollista asiakirjaa, kunhan asiakirja sisältää ainakin tavaroiden tunnistamiseksi tarvittavat tiedot.

Uutta SDE-lupaa ja muutosta voimassa olevaan SDE-lupaan haetaan Luvat-palvelussa, johon pääsee Tullin asiointipalveluiden etusivulta.

Lupa tulliselvitykseen kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä (EIR)

Luvanhaltija voi antaa tulli-ilmoituksen kirjanpitomerkinnällä omassa kirjanpidossaan. Täydentävä ilmoitus on ilmoitustavasta riippuen annettava joko seitsemän tai kymmenen päivän kuluessa tavaroiden menettelyyn asettamisesta.

Uutta EIR-lupaa ja muutosta voimassa olevaan EIR-lupaan haetaan Luvat-palvelussa, johon pääsee Tullin asiointipalveluiden etusivulta.

Lupa keskitettyyn tulliselvitykseen (CCL)

Luvanhaltijalla on oikeus antaa tulli-ilmoitus sijoittautumispaikkansa toimivaltaiseen tullitoimipaikkaan sellaisista tavaroista, jotka esitetään tullille toisessa tullitoimipaikassa. Luvanhakijan on oltava valtuutettu talouden toimija AEOC.

Oma-aloitteista määräämistä koskeva lupa (SAS)

Luvanhaltija voi itse hoitaa tietyt tullimuodollisuudet, eli määritellä tuonti- ja vientitullin määrät ja suorittaa tietyt tarkastukset tullivalvonnassa. Luvanhakijan on oltava valtuutettu talouden toimija AEOC. Luvanhakijalla on oltava myös kirjanpitoon tehtävää merkintää koskeva lupa EIR.

Lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen (CVA)

Unioniin tuotavien tavaroiden tullausarvon määrittämistä koskevasta pääsäännöstä voidaan erityistilanteissa poiketa ja määritellä tullausarvo yksinkertaistetulla tavalla.

Banaanien valtuutetun punnitsijan asemaa koskeva lupa (AWB)

Lupa voidaan myöntää yritykselle, joka maahantuo, kuljettaa, varastoi tai käsittelee tuoreita banaaneja (CN-koodi 0809 9010). Luvanhaltijalla on oikeus punnita tuoreet banaanit toimitiloissaan ilman tullin läsnäoloa. Luvanhaltijalla on oltava tullin hyväksymät asianmukaiset punnituslaitteet sekä kirjanpito.

Alustoimitus (EIA)

Tavanomaisessa menettelyssä alustoimittajan täytyy antaa tullille vienti-ilmoitus joko netin kautta tai sanomamuodossa jokaisesta alukselle toimitettavasta lähetyksestä erikseen. Yritykset, joilla on huomattavan paljon laivoihin tai lentokoneisiin toimitettavia tavaraeriä, voivat hakea tullilta alustoimitusmenettelyyn liittyvää yksinkertaistuslupaa, jolloin riittää se, että yritys antaa toimituksistaan kuukausittain ilmoituksen tullille jälkikäteen. Yksinkertaistettua menettelyä voidaan kuitenkin käyttää vain silloin, kun laiva tai lentokone, johon tavaraa toimitetaan, on Suomessa. Menettelyn käyttöön voi liittyä velvollisuus antaa ennakkoilmoitus tullille ennen toimitusta.

                            

Kysyttävää?

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma–pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta yritysneuvonta@tulli.fi