Vakuus

Yleisvakuuslupa

Yleisvakuuslupaa kannattaa hakea, jos yrityksellä on säännöllinen tarve asettaa vakuus tullivelasta tai mahdollisesti syntyvästä tullivelasta, eli ns. tullivastuista, esimerkiksi yrityksellä on säännöllisiä passituksia tai taloudellisesti merkittävää maahantuontia EU:n ulkopuolelta.

Yleisvakuuslupa mahdollistaa yhden, useita tapahtumia kattavan yleisvakuuden asettamisen useiden yksittäisvakuuksien sijasta. Yleisvakuus vaaditaan seuraavissa tullimenettelyissä: tuonnissa, varastoinnissa, passituksessa, jalostuksessa ja erityiskäytössä.

Maahantuonnissa yleisvakuuden täytyy kattaa tullivelan määrä. Yritys voi saada vapautuksen tai alennuksen varastoinnin, passituksen ja muiden erityismenettelyjen vastuuvakuudesta tietyin edellytyksin. Kun tulli arvioi vakuuden tarvetta, yritykset jaetaan vakavaraisuuden ja maksukäyttäytymisen perusteella vakuusluokkiin. Lisäksi yrityksen pitää täyttää vakuusluokasta riippuen mm. riittäviin varoihin, kirjanpitoon ja sisäiseen seurantaan liittyvät vaatimukset. Valtuutettu talouden toimija (AEO) voi hakea alennusta tullivelalle vaadittavasta vakuudesta.
Kansallinen yleisvakuus on voimassa vain Suomessa. Siihen voidaan yhdistää maahantuonnin, erityismenettelyiden (pois lukien passitus) ja väliaikaisen varastoinnin vakuudet samoin kuin kansallisessa lainsäädännössä säädettävät merenkulkumaksujen vakuudet. Konserniyritykset voivat halutessaan antaa yhteisen yleisvakuuden. Vakuudeksi voidaan hyväksyä mm. pankkitakaus tai pankkitilin panttaus.

EU-laajuista vakuutta voidaan käyttää useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa. Vakuuden voi antaa Suomeen ja käyttää sitä tullauksiin niissä EU-maissa, joissa vakuus on voimassa. Vastaavasti vakuuden voi antaa johonkin muuhun EU-maahan ja käyttää sitä tullauksiin Suomessa. EU-laajuinen vakuus voidaan antaa maahantuonnin, erityismenettelyiden, passituksen ja väliaikaisen varastoinnin vakuudeksi.

Yleisvakuuslupaa ja muutosta yleisvakuuslupaan haetaan Luvat-verkkopalvelussa, johon pääsee Tullin asiointipalveluiden etusivulta.

Jos et pääse kirjautumaan Luvat-verkkopalveluun, ota yhteyttä Tullineuvontaan.

Useammassa kuin yhdessä EU-maassa voimassa olevaa lupaa eli unionilupaa haetaan komission ylläpitämässä Tullipäätökset-palvelussa.

Unioniluvat

Maksunlykkäyslupa

Tavaroiden luovutus ennen tullilaskun maksamista edellyttää maksunlykkäyslupaa. Maksunlykkäysluvan edellytys on yleisvakuuslupa ja asetettu vakuus.

Yleisvakuus- ja maksunlykkäysluvanhaltijalla on noin viisi viikkoa aikaa maksaa maahantuonnissa kannettavat maksut. Maahantuonnin yleisvakuudesta varataan tullivelkaa vastaava määrä tullauksen yhteydessä. Varaus vapautuu, kun velka on maksettu.

Jos yleisvakuusluvan ja maksunlykkäysluvan haltija haluaa hyödyntää noin kuukauden maksuajan, yleisvakuuden on katettava avoinna olevat tullimaksut luottoaikana.

Maksunlykkäyslupaa ja muutosta maksunlykkäyslupaan haetaan Luvat-verkkopalvelussa Tullin asiointipalveluiden etusivulta.

Jos et pääse kirjautumaan Luvat-verkkopalveluun, ota yhteyttä Tullineuvontaan.

Useammassa kuin yhdessä EU-maassa voimassa olevaa lupaa eli unionilupaa haetaan komission ylläpitämässä Tullipäätökset-palvelussa.

Unioniluvat

EU-kaupan maksunlykkäys- ja yleisvakuuslupa (Ahvenanmaalla käytössä oleva lupa)

Käteisasiakas voi hakea tätä lupaa voidakseen tuoda unionitavaroita muista EU-maista Ahvenanmaalle yksinkertaistetun ilmoituksen menettelyllä. Lupa voidaan myöntää vain tavaroita säännöllisesti tuoville yrityksille. Vakuus asetetaan vain Tullin sitä erikseen pyytäessä maksun varmistamiseksi.

Lisää aiheesta

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma—pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta

 


Asiasanat Yleisvakuus

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus