Hyppää sisältöön

Unionilupa eli useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota koskeva lupa

Unioniluvalla tarkoitetaan Tullin myöntämää lupaa, joka on voimassa useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa. Luvan myöntämisen edellytykset ovat samat kuin vastaavassa kansallisessa luvassa.

Unionilupaa voidaan hakea useimpiin luvanvaraisiin menettelyihin sekä yksinkertaistuksiin. Poikkeuksia ovat passitusmenettelyn yksinkertaistukset, kuten esimerkiksi valtuutettu lähettäjä ja -vastaanottaja. Nämä luvat myönnetään ainoastaan kansallisina, eli siinä jäsenvaltiossa missä tavara lähetetään tai vastaanotetaan passitusmenettelyssä. Myöskään AEO-valtuutuksen hakuprosessi ei muutu.

Unioniluvan myöntäminen edellyttää mm. osallistuvien jäsenvaltioiden suostumusta sekä toimivan tietojenvaihtojärjestelmän luomista luvanhaltijan ja eri jäsenvaltioiden välillä. 

Miten haet unioniluvan

Unioniluvat haetaan komission ylläpitämässä CDS-järjestelmässä, jonne kirjaudutaan EU:n tullien yhteisen asiointipalvelun (todentamisportaalin) kautta. Palveluissa käytetään Suomi.fi-tunnistusta ja –valtuuksia.

Suomi.fi-tunnistus ja -valtuutus

Suomi.fi-tunnistus ja -valtuutus on Väestörekisterikeskuksen (VRK) tarjoama palvelu, ja sen käyttäjiä tukee Kansalaisneuvonta.

Suomi.fi-tunnistuksessa käytetään tunnistustapoina:

  • verkkopankkitunnuksia
  • mobiilivarmennetta
  • varmennekorttia.

Tunnistus
Miten valtuuksia annetaan ja pyydetään?
Sivukohtaiset käyttöohjeet

Käytön tuki:
Suomi.fi-tunnistus ja -valtuutus: Kansalaisneuvonta, p. 0295 000, palveluneuvoja(at)kansalaisneuvonta.fi
Tulliasiointi: Tulli, yritysneuvonta(at)tulli.fi. p. 0295 020 50

Lue lisää Suomi.fi-tunnistuksesta ja -valtuuksista EU:n asiointipalveluissa lupien haussa.

CDS-järjestelmän käyttöohjeet

Kirjaudu CDS-järjestelmään EU:n asiointipalvelun (todentamisportaalin) kautta. Palvelussa käytetään Suomi.fi-tunnistusta ja -valtuuksia.

 Siirry EU:n asiointipalveluun

1. Valitse kirjautuessasi seuraavat tiedot (sekä luvanhakija että edustaja)

  • toimialue sovellukselle, johon pyydät pääsyä: Customs (Tulli)
  • maa, jossa haluat tulla todennetuksi: Finland (Suomi)
  • toimijatyyppi: Employee (työntekijä)

Toimin seuraavan tahon puolesta:

  • seuraavan luonnollisen tai oikeushenkilön (puolesta)
  • toimijatyyppi: valitse Economic Operator (taloudellinen toimija)
  • tunnustyyppi: EORI
  • tunnus: syötä luvanhakijayrityksen EORI-numero

Valitse aina "suoraan", huolimatta siitä, oletko luvanhakijayrityksen tai edustajan työntekijä

Anna lopuksi lupa tietojen välitykseen Suomi.fi-tunnistuksesta EU:n asiointipalveluun valitsemalla

"Annan luvan identiteettiprofiilini tietojen pyytämiseen ja jakamiseen UUMDS- ja Tullin EIS-järjestelmissä".

2. Valitse seuraavaksi tunnistustapa.

3. Seuraavaksi Suomi.fi-tunnistuspalvelu kertoo, mitä tietoja sinusta ollaan siirtämässä asiointipalveluun.

4. Tunnistautumisnäytön "Kirjaudu sisään" -painike kirjaa sinut Tullipäätökset-palveluun.

 

Järjestelmässä voit täyttää ja lähettää hakemuksia sekä tallentaa niitä luonnoksina myöhempää lähettämistä varten. Voit katsoa yrityksesi hakemuksia ja päätöksiä sekä yritykselle lähetettyjä viestejä ja ilmoituksia.

Uutta hakemusta tehdessäsi valitse ensin hakemuksen tai päätöksen tyyppi ja tulliviranomainen, jolle se lähetetään. Suomessa hakemukset lähetetään aina Lupakeskukselle, jonka toimipaikkakoodi on FI904006.

Lupaa hakevan yrityksen tiedot tulevat näytölle aiemmin syötetyn EORI-numeron perusteella. Lisäksi on täytettävä yhteyshenkilön tiedot. Hakijatietojen lisäksi täytetään hakemuksen yleistiedot ja haettavan lupatyypin edellyttämät lisätiedot.

Hakemusten tietosisältö ei ole muuttunut verrattuna 1.5.2016 alkaen käyttöönotettuihin hakemuksiin.

Kun hakemus on lähetetty järjestelmään, kannattaa tarkistaa ilmoituksista, että se on otettu onnistuneesti vastaan järjestelmässä. Jos järjestelmässä ei näy lähetetyn hakemuksen saamaa viitenumeroa, hakemus on hylätty. Tällöin hakemus on lähetettävä uudelleen. Viitenumero on muotoa FIRSSFI002000-2017-1234ABC.