Hyppää sisältöön

Useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota koskeva lupa eli unionilupa

Unioniluvalla tarkoitetaan Tullin myöntämää lupaa, joka on voimassa useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa. Luvan myöntämisen edellytykset ovat samat kuin vastaavassa kansallisessa luvassa.

Unionilupaa voidaan hakea useimpiin luvanvaraisiin menettelyihin sekä yksinkertaistuksiin. Poikkeuksia ovat passitusmenettelyn yksinkertaistukset, kuten esimerkiksi valtuutettu lähettäjä ja -vastaanottaja. Nämä luvat myönnetään ainoastaan kansallisina, eli siinä jäsenvaltiossa missä tavara lähetetään tai vastaanotetaan passitusmenettelyssä. Myöskään AEO-valtuutuksen hakuprosessi ei muutu.

Unioniluvan myöntäminen edellyttää mm. osallistuvien jäsenvaltioiden suostumusta sekä toimivan tietojenvaihtojärjestelmän luomista luvanhaltijan ja eri jäsenvaltioiden välillä. 

Miten haet unioniluvan

Unioniluvat haetaan 5.9.2019 alkaen komission ylläpitämässä Tullipäätökset-palvelussa, jonne kirjaudutaan EU:n tullien yhteisen asiointipalvelun (todentamisportaalin) kautta. Palveluissa käytetään Suomi.fi-tunnistusta ja –valtuuksia.

Suomi.fi-tunnistus ja -valtuutus

Suomi.fi-tunnistus ja -valtuutus on Väestörekisterikeskuksen (VRK) tarjoama palvelu, ja sen käyttäjiä tukee Kansalaisneuvonta.

Suomi.fi-tunnistuksessa käytetään tunnistustapoina:

 • verkkopankkitunnuksia
 • mobiilivarmennetta
 • varmennekorttia.

Näin tunnistautuminen toimii
Miten valtuuksia annetaan ja pyydetään?
Sivukohtaiset käyttöohjeet


Käytön tuki:
Suomi.fi-tunnistus ja -valtuutus: Kansalaisneuvonta, p. 0295 000, palveluneuvoja(at)kansalaisneuvonta.fi
Tulliasiointi: Tulli, yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi. p. 0295 020 50

Milloin käytetään vain Suomi.fi-tunnistusta?

Suomi.fi-tunnistusta käytetään aina, kun kirjaudutaan palveluun. Jos yrityksen toimitusjohtaja, tai muu henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus, selailee, valmistelee tai hakee lupia itse, hän ei tarvitse Suomi.fi-valtuutusta, vaan pelkkä Suomi.fi-tunnistus riittää, koska hänellä on asemansa perusteella oikeus hoitaa lupa-asioita.

Milloin tarvitaan myös Suomi.fi-valtuutus?

Suomi.fi-valtuutusta tarvitaan aina, jos joku muu yrityksen työntekijä kuin toimitusjohtaja haluaa katsella, valmistella tai hakea unionilupia. Toimitusjohtajan täytyy antaa näille muille työntekijöille valtuudet hoitaa yrityksen tarvitsemia tulliasioita.

Mitä unionilupaa hakevan yrityksen pitää päättää ennen Suomi.fi-tunnistuksen ja -valtuuksien käyttöönottoa?

 • Kuka hoitaa unionilupien hakemisen Tullipäätökset-palvelussa käytännössä: toimitusjohtaja vai joku muu työntekijä?
 • Kuka myöntää yrityksen sisällä valtuuksia niitä tarvitseville henkilöille: toimitusjohtaja vai joku muu työntekijä?

Mitä unionilupaa hakevan yrityksen toimitusjohtajan pitää tehdä käytännössä?

 1. Toimitusjohtaja hoitaa itse unionilupien hakemisen Tullipäätökset-palvelussa.
  Toimitusjohtajan ei tarvitse antaa Suomi.fi-valtuutuksia kenellekään. Hänellä on asemansa perusteella oikeus hoitaa yrityksen lupa-asioita.
 2. Toimitusjohtaja ei itse hoida unionilupien hakemista Tullipäätökset-palvelussa, mutta myöntää yrityksen valtuudet.
  Toimitusjohtaja antaa kaikille yrityksen tulliasioita hoitaville työntekijöille asiointivaltuudet, jonka jälkeen heillä on oikeus asioida eli hoitaa lupiin liittyviä asioita yrityksen puolesta.
 3. Toimitusjohtaja ei itse hoida unionilupien hakemista Tullipäätökset-palvelussa eikä myönnä valtuuksia yrityksessä.
  Toimitusjohtaja antaa jollekin työntekijälle valtuutusoikeuden, jonka jälkeen tällä henkilöllä on oikeus antaa asiointivaltuuksia itselleen sekä muille yrityksen työntekijöille.

Kuinka laajat valtuudet tarvitaan ja annetaan?

Ennen valtuuttamista yrityksen on päätettävä, kuinka laajoja valtuuksia tulliasioita hoitava työntekijä tulliasioinnissaan tarvitsee ja kuinka laajat oikeudet työntekijöille halutaan antaa.

Tärkeää on ottaa huomioon, että samalla valtuutuksella työntekijä saa oikeuden hoitaa yrityksen kaikkia lupa-asioita myös muissa syksyllä avattavissa EU:n lupia ja päätöksiä koskevissa asiointipalveluissa.

Minkä nimisiä valtuuksia käytetään?

Lupien ja päätösten hakuprosesseissa käytettävät tulliasioinnin Suomi.fi-valtuudet kuuluvat "Tuonti ja vienti" -asiakategoriaan. Tullin valtuuksissa ei käytetä valtuuden tarkenteita. Valtuuksien nimet ja niiden antamat oikeudet ovat:

 • Tullitoiminnan lupien katselu: Valtuutettu voi katsella voimassa olevia tullitoiminnan lupia (ja päätöksiä).
 • Tullitoiminnan lupien valmistelu: Valtuutettu voi katselun lisäksi valmistella lupahakemuksia ja muokata hakemusluonnoksia.
 • Tullitoiminnan lupien hakeminen: Valtuutettu voi lupien (ja päätösten) katselun, hakemuksien valmistelun ja viestien lisäksi lähettää lupahakemuksia.

Samoja valtuutuskoodeja käytetään myös Tullin kansallisessa Luvat-asiointipalvelussa ja EU:n lupia ja päätöksiä koskevissa asiointipalveluissa, jotka avataan 1.10.2019. EU:n uusia palveluja ovat Sitovan tariffitiedon päätökset (EBTI) ja sähköinen AEO-luvan hakupalvelu (eAEO).

Valtuuden antaminen luvanhakijayrityksen työntekijälle

Valtuudet annetaan Suomi.fi-sivuston Valtuudet-palvelussa.

 1. Kirjaudu Suomi.fi-valtuuspalveluun omilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.
 2. Valitse yrityksen puolesta asiointi ja yritys, jonka puolesta asioit.
 3. Valitse "Anna valtuus" ja listasta valtuutustyypiksi joko
  1. asiointivaltuus: henkilöllä tai yrityksellä on oikeus asioida tämän yrityksen puolesta tai
  2. valtuutusoikeus: henkilöllä on oikeus antaa asiointivaltuuksia tämän yrityksen puolesta.
 4. Lisää Osapuolet-osioon työntekijän nimi ja henkilötunnus.
 5. Valitse asiat, joita valtuutettu voi tehdä
  1. tullitoiminnan lupien katselu tai
  2. tullitoiminnan lupien valmistelu tai
  3. tullitoiminnan lupien hakeminen.
 6. Valitse valtuutuksen voimassaoloaika.
 7. Tarkista ja vahvista, että yhteenvedon tiedot ovat oikein.

Tarkemmat kuvalliset ohjeet valtuuksien antamisesta Suomi.fi-sivustolla.

 

Valtuuden antaminen edustajalle eli toiselle yritykselle

Valtuutus tarvitaan myös, jos yritys haluaa valtuuttaa edustajan hoitamaan luvanhakuprosessin.

Tulli ei suosittele Suomi.fi-valtuuspalvelun käyttöä päämiesten ja edustajien välisessä sähköisen asioinnin puolesta asioinnissa, koska valtuutettu saa nähtäväkseen kaikki päämiehen tiedot.

Tullipäätökset-palvelun käyttöohjeet

Kirjaudu Tullipäätökset-palveluun EU:n asiointipalvelun (todentamisportaalin) kautta. Palveluissa käytetään Suomi.fi-tunnistusta ja –valtuuksia.

Siirry EU:n asiointipalveluun

1. Valitse kirjautuessasi seuraavat tiedot (sekä luvanhakija että edustaja)

 • toimialue sovellukselle, johon pyydät pääsyä: Customs (Tulli)
 • maa, jossa haluat tulla todennetuksi: Finland (Suomi)
 • toimijatyyppi: Employee (työntekijä)

Toimin seuraavan tahon puolesta:

 • seuraavan luonnollisen tai oikeushenkilön (puolesta)
 • toimijatyyppi: valitse Economic Operator (taloudellinen toimija)
 • tunnustyyppi: EORI
 • tunnus: syötä luvanhakijayrityksen EORI-numero

Valitse aina "suoraan", huolimatta siitä, oletko luvanhakijayrityksen tai edustajan työntekijä

Anna lopuksi lupa tietojen välitykseen Suomi.fi-tunnistuksesta EU:n asiointipalveluun valitsemalla

"Annan luvan identiteettiprofiilini tietojen pyytämiseen ja jakamiseen UUMDS- ja Tullin EIS-järjestelmissä".

2. Valitse seuraavaksi tunnistustapa.

3. Seuraavaksi Suomi.fi-tunnistuspalvelu kertoo, mitä tietoja sinusta ollaan siirtämässä asiointipalveluun.

4. Tunnistautumisnäytön "Kirjaudu sisään" -painike kirjaa sinut Tullipäätökset-palveluun.

Järjestelmässä voit täyttää ja lähettää hakemuksia sekä tallentaa niitä luonnoksina myöhempää lähettämistä varten. Voit katsoa yrityksesi hakemuksia ja päätöksiä sekä yritykselle lähetettyjä viestejä ja ilmoituksia.

Uutta hakemusta tehdessäsi valitse ensin hakemuksen tai päätöksen tyyppi ja tulliviranomainen, jolle se lähetetään. Suomessa hakemukset lähetetään aina Lupakeskukselle, jonka toimipaikkakoodi on FI904006.

Lupaa hakevan yrityksen tiedot tulevat näytölle aiemmin syötetyn EORI-numeron perusteella. Lisäksi on täytettävä yhteyshenkilön tiedot. Hakijatietojen lisäksi täytetään hakemuksen yleistiedot ja haettavan lupatyypin edellyttämät lisätiedot.

Hakemusten tietosisältö ei ole muuttunut verrattuna 1.5.2016 alkaen käyttöönotettuihin hakemuksiin.

Kun hakemus on lähetetty järjestelmään, kannattaa tarkistaa ilmoituksista, että se on otettu onnistuneesti vastaan järjestelmässä. Jos järjestelmässä ei näy lähetetyn hakemuksen saamaa viitenumeroa, hakemus on hylätty. Tällöin hakemus on lähetettävä uudelleen. Viitenumero on muotoa FIRSSFI002000-2017-1234ABC.

                            

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma—pe 8–16 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta

 


Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus