Alkuperä ja unioniaseman vahvistaminen

Valtuutetun antajan lupa (ACP)

Unionin tullialueella olevia tavaroita pidetään lähtökohtaisesti unionitavaroina, mutta erityisissä tapauksissa tavaroiden unioniasema on todistettava. Jos yrityksellä on valtuutetun antajan lupa, se voi itse vahvistaa tavaroiden unioniaseman antamalla T2L- tai T2LF-asiakirjan, kauppalaskun, kuljetusasiakirjan tai tavaraluettelon ilman, että todisteen vahvistusta ja rekisteröintiä tarvitsee pyytää tullista. Paperista todistetta voi käyttää unioniaseman osoittamiseen siihen saakka, kunnes EU:n yhteinen sähköinen järjestelmä (PoUS) otetaan käyttöön.

Hae valtuutetun antajan lupaa ja muutosta voimassa olevaan lupaan Luvat ja päätökset -palvelussa, johon pääset Tullin asiointipalveluiden etusivulta.

Jos et pääse kirjautumaan Luvat ja päätökset -palveluun, ota yhteyttä Tullineuvontaan.

Säännöllistä liikennettä koskeva lupa (RSS)

Säännöllisessä alusliikenteessä unionitavaroita voidaan siirtää unionin tullialueella sijaitsevien satamien välillä ja väliaikaisesti tullialueen ulkopuolelle ilman, että niiden tullioikeudellinen asema muuttuu. Säännöllisessä alusliikenteessä muiden kuin unionitavaroiden asema on osoitettava. Varustamot voivat hakea RSS-lupaa, jossa mainitaan säännölliseen alusliikenteeseen osoitettujen alusten nimet, käyntisatamat ja reitit.

Hae säännöllistä liikennettä koskeva lupa CDS-järjestelmässä. Käytä hakemuksessa toimipaikkakoodia FI904006.

Valtuutetun viejän lupa

Unionin tullialueelle sijoittautunut yritys voi hakea etuuskohteluun oikeuttavissa alkuperäsäännöissä tarkoitettua valtuutetun viejän asemaa. Jos yrityksellä on valtuutetun viejän lupa, se voi itse laatia määrämuotoisia kauppalasku- tai alkuperäilmoituksia lähetyksen sisältämien alkuperätuotteiden arvosta riippumatta. Valtuutetun viejän lupa antaa yritykselle oikeuden vahvistaa itse myös A.TR.-tavaratodistuksia omalla erikoisleimallaan.

Hae valtuutetun viejän lupaa Luvat ja päätökset -palvelussa, johon pääset Tullin asiointipalveluiden etusivulta.

Jos et pääse kirjautumaan Luvat ja päätökset -palveluun, ota yhteyttä Tullineuvontaan.

Rekisteröity viejä

Rekisteröidyn viejän järjestelmää (REX-järjestelmä) käytetään sellaisten viejien rekisteröimiseksi, joilla on valtuudet todistaa tavaroiden alkuperä. Rekisteröidyt viejät voivat antaa REX-järjestelmään unionin GSP-järjestelmän mukaisia etuuskohteluun oikeuttavia alkuperäilmoituksia. Ilmoituksia voivat antaa unionin tullialueelle sijoittautuneet sekä edunsaajamaiden viejät.

Rekisteröidyksi viejäksi haetaan sähköisesti REX-palvelussa. REX-palvelussa käytetään Suomi.fi-tunnistusta ja -valtuuksia, ja sinne kirjaudutaan EU:n asiointipalvelun kautta.

REX-palvelussa voi lisäksi hakea muutosta rekisteröintiin ja rekisteröinnin kumoamista.

Kun lisäät REX-palveluun sähköpostiosoitteesi, saat sähköpostihälytyksen rekisteröinnin hyväksymisestä ja tilamuutoksista.

Yrityksesi REX-rekisteröintinumeron voimassaolon voit tarkistaa EU:n tietokannasta.