Alkuperä ja unioniaseman vahvistaminen

Valtuutetun antajan lupa (ACP)

Unionin tullialueella olevia tavaroita pidetään lähtökohtaisesti unionitavaroina, mutta erityisissä tapauksissa tavaroiden unioniasema on todistettava. Jos yrityksellä on valtuutetun antajan lupa, se voi itse vahvistaa tavaroiden unioniaseman antamalla T2L- tai T2LF-asiakirjan, kauppalaskun, kuljetusasiakirjan tai tavaraluettelon ilman, että todisteen vahvistusta ja rekisteröintiä tarvitsee pyytää tullista. Paperista todistetta voi käyttää unioniaseman osoittamiseen siihen saakka, kunnes EU:n yhteinen sähköinen järjestelmä (PoUS) otetaan käyttöön.

Hae valtuutetun antajan lupaa Luvat-verkkopalvelussa, johon pääset Tullin asiointipalveluiden etusivulta.

Jos et pääse kirjautumaan Luvat-verkkopalveluun, ota yhteyttä Tullineuvontaan.

Valtuutetun viejän lupa

Unionin tullialueelle sijoittautunut yritys voi hakea etuuskohteluun oikeuttavissa alkuperäsäännöissä tarkoitettua valtuutetun viejän asemaa. Jos yrityksellä on valtuutetun viejän lupa, se voi itse laatia määrämuotoisia kauppalasku- tai alkuperäilmoituksia lähetyksen sisältämien alkuperätuotteiden arvosta riippumatta. Valtuutetun viejän lupa antaa yritykselle oikeuden vahvistaa itse myös A.TR.-tavaratodistuksia omalla erikoisleimallaan.

Hae valtuutetun viejän lupaa Luvat-verkkopalvelussa, johon pääset Tullin asiointipalveluiden etusivulta.

Jos et pääse kirjautumaan Luvat-verkkopalveluun, ota yhteyttä Tullineuvontaan.

Kirjanpidollisen materiaalin erottelun lupa

Vientitavaran valmistuksessa voidaan käyttää alkuperä- ja ei-alkuperäaineksia, joiden on oltava samanlaisia ja keskenään korvattavissa olevia, ja niiden kaupallisen laadun sekä teknisten ja fyysisten ominaisuuksien on oltava samat.  Ainekset erotellaan kirjanpidollisesti alkuperäaineksiksi ja ei-alkuperäaineksiksi. Alkuperäselvitys voidaan antaa sille määrälle valmistettuja tuotteita, joiden voidaan katsoa olevan alkuperätuotteita käytettävissä olevien alkuperäainesten todellisen määrän perusteella.

  • Lupaa voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella.

Rekisteröity viejä

Rekisteröidyn viejän järjestelmää (REX-järjestelmä) käytetään sellaisten viejien rekisteröimiseksi, joilla on valtuudet todistaa tavaroiden alkuperä. Rekisteröidyt viejät voivat antaa REX-järjestelmään unionin GSP-järjestelmän mukaisia etuuskohteluun oikeuttavia alkuperäilmoituksia. Ilmoituksia voivat antaa unionin tullialueelle sijoittautuneet sekä edunsaajamaiden viejät.

Hakemus rekisteröidyksi viejäksi