Tullittomuus

Tullittomuuslupa

Tullittomuusasetuksen mukainen tullittomuus edellyttää aina tullittomuuslupaa, joka on myönnetty ennen tavaroiden luovuttamista vapaaseen liikkeeseen. Tavara voi olla tulliton myös muilla perusteilla, esimerkiksi nimikeluokittelun tai alkuperän perusteella, jolloin tullittomuuslupa on hyödytön. Tullittomuuslupa ei vapauta arvonlisäveron kantamiselta tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen yhteydessä.

Luvan tuoda tullitta tieteellisiä välineitä ja kojeita voi saada julkinen tai yksityinen laitos tai sen yksikkö, jonka toiminta on pääasiallisesti opetusta tai tieteellistä tutkimusta. Tullittomuuslupa myönnetään sellaisille tullittomuusasetuksessa tarkoitetuille tieteellisille välineille ja kojeille, jotka tuodaan voittoa tavoittelemattomaan tieteelliseen tutkimukseen tai opetukseen. Vammaisen henkilön erityistarpeisiin tarkoitettujen tavaroiden tullittomuuslupaa voi hakea vammainen henkilö itse tai laitos tai järjestö, jonka pääasiallisena toimintana on vammaisten kouluttaminen tai avustaminen.

Hae lupaa Luvat ja päätökset -palvelussa.