Tullittomuus

Muuttotavaroiden ennakkotuontia koskeva lupa

EU:n tullialueen ulkopuolelta Suomeen muuttavan henkilön muuttotavaroille voidaan myöntää vapautus tullista ja arvonlisäverosta myös jos muuttotavarat tuodaan ennen varsinaista muuttoa. Muuttotavaroiden tuonti tullitta ennen henkilön omaa muuttoa Suomeen edellyttää aina tullin myöntämää ennakkotuontilupaa, joka on esitettävä muuttotavaran tullauksen yhteydessä.

Lähetä hakemus osoitteeseen Tullin lupakeskus, PL 261, 65101 Vaasa tai sähköpostilla lupakeskus(at)tulli.fi.

Poikkeuslupa

Poikkeuslupaa voidaan erityistapauksissa hakea silloin, kun Tullittomuusasetuksen mukaiset edellytykset tavaran tullittomuudelle eivät täyty. Poikkeustilanteet koskevat yleensä muuttajia. Lupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jonka tulee olla hyvin perusteltu.

Lähetä hakemus osoitteeseen Tullin lupakeskus, PL 261, 65101 Vaasa tai sähköpostilla lupakeskus(at)tulli.fi.

Tullittomuuslupa

Tullittomuusasetuksen mukainen tullittomuus edellyttää aina tullittomuuslupaa, joka on myönnetty ennen tavaroiden luovuttamista vapaaseen liikkeeseen. Tavara voi olla tulliton myös muilla perusteilla, esimerkiksi nimikeluokittelun tai alkuperän perusteella, jolloin tullittomuuslupa on hyödytön. Tullittomuuslupa ei vapauta arvonlisäveron kantamiselta tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen yhteydessä.

Luvan tuoda tullitta tieteellisiä välineitä ja kojeita voi saada julkinen tai yksityinen laitos tai sen yksikkö, jonka toiminta on pääasiallisesti opetusta tai tieteellistä tutkimusta. Tullittomuuslupa myönnetään sellaisille tullittomuusasetuksessa tarkoitetuille tieteellisille välineille ja kojeille, jotka tuodaan voittoa tavoittelemattomaan tieteelliseen tutkimukseen tai opetukseen. Vammaisen henkilön erityistarpeisiin tarkoitettujen tavaroiden tullittomuuslupaa voi hakea vammainen henkilö itse tai laitos tai järjestö, jonka pääasiallisena toimintana on vammaisten kouluttaminen tai avustaminen.

Lähetä hakemus osoitteeseen Tullin lupakeskus, PL 261, 65101 Vaasa tai sähköpostilla lupakeskus(at)tulli.fi.

  • Tieteellisten välineiden ja kojeiden tullittomuus, hakemuslomake 848s
  • Tieteellisten välineiden ja kojeiden osien, varaosien, varusteiden ja työkalujen tullittomuus (Tta 45 artikla), hakemuslomake 849 s
  • Opetus-, tieteellis- tai kulttuuriluonteisten tavaroiden tullittomuus (Tta 43 artikla), hakemuslomake 904s
  • Näkövammaisille tarkoitettujen tavaroiden tullittomuus, tuojana laitos tai järjestö (Tta 67 artikla), hakemuslomake 908s
  • Vammaisille tarkoitettujen tavaroiden tullittomuus, tuojana laitos tai järjestö (Tta 68 artikla), hakemuslomake 909s
  • Vammaisille tarkoitettujen tavaroiden varaosien, osien, varusteiden ja työkalujen tullittomuus, tuojana laitos tai järjestö (Tta 68 artikla), hakemuslomake 910s
  • Vammaisille tarkoitettujen tavaroiden tullittomuus, tuojana vammainen henkilö (Tta 68 artikla), hakemuslomake 911s
  • Vammaisille tarkoitettujen tavaroiden varaosien, osien, varusteiden ja työkalujen tullittomuus, tuojana vammainen henkilö (Tta 68 artikla), hakemuslomake 912s