TIR-sopimus

TIR-järjestelmään hyväksyminen

TIR-passitusmenettely on lupaa vaativa menettely, jonka tarkoituksena on varmistaa tavaroiden keskeytyksetön liikkuminen kuljetusreittiä pitkin tullivalvonnassa. Menettelyä voidaan soveltaa TIR-yleissopimuksen jäsenmaissa.

TIR-passitusmenettelyn käyttö edellyttää tullin päätöstä TIR-järjestelmään hyväksymisestä. TIR-passituksen vakuutena toimii TIR-carnet’n myöntäneen takaajan vakuus (SKAL ry). Tällöin yrityksen ei tarvitse antaa tullille erillistä vakuutta.

  • Lähetä hakemus TIR-järjestelmään hyväksymisestä SKAL ry:lle, joka lähettää hakemuksen rekisteröintien jälkeen tullille käsiteltäväksi.

TIR-kuntoisuusasiantuntijan rekisteröinti

Vain Tullin rekisteröimät raskaan liikenteen katsastajat eli TIR-kuntoisuusasiantuntijat voivat antaa lausuntoja kuljetusyksiköiden TIR-kuntoisuudesta. Rekisteröinti on voimassa rekisteröinnin myöntämishetkestä kolme vuotta (+ kuluva vuosi). Lausunto-oikeuden jatkamiseksi pitää aina jättää uusi hakemus. TIR-kuntoisuusasiantuntijan hakuaika on avoinna vuosittain 1.8.‒30.9.

Voit hakea TIR-kuntoisuusasiantuntijaksi, jos

  • sinulla on todistetusti oikeus suorittaa raskaan ajoneuvokaluston rekisteröintikatsastuksia
  • et ole syyllistynyt vakavaan tai toistuvaan tulli- tai verolainsäädännön rikkomiseen.

TIR-kuntoisuusasiantuntijaksi hyväksyminen vaatii lisäksi, että läpäiset Tullin tentin TIR-kuljetuksiin käytettävien kuljetusyksiköiden teknisistä määräyksistä. Tentti suoritetaan verkossa. Saat tenttitunnukset hakemuksen käsittelyn yhteydessä, kun muut rekisteröintioikeuden edellytykset on Tullissa arvioitu.  Tentissä testataan TIR-kuljetuksiin käytettävien kuljetusyksiköiden teknisten määräysten (TIR-kelpoisuusvaatimusten) tuntemusta. Tentti sisältää kysymyksiä TIR-käsikirjasta ja sen liitteistä. Henkilökohtainen opiskelumateriaali saa olla mukana tentissä.

Voit hakea TIR-kuntoisuusasiantuntijaksi lähettämällä lomakehakemuksen Tullin lupakeskukseen sähköpostitse (lupakeskus@tulli.fi) tai postitse osoitteeseen Tullin lupakeskus, PL 261, 65101 Vaasa. 

Lisää aiheesta