TIR-sopimus

TIR-järjestelmään hyväksyminen

TIR-passitusmenettely on lupaa vaativa menettely, jonka tarkoituksena on varmistaa tavaroiden keskeytyksetön liikkuminen kuljetusreittiä pitkin tullivalvonnassa. Menettelyä voidaan soveltaa TIR-yleissopimuksen jäsenmaissa.

TIR-passitusmenettelyn käyttö edellyttää tullin päätöstä TIR-järjestelmään hyväksymisestä. TIR-passituksen vakuutena toimii TIR-carnet’n myöntäneen takaajan vakuus (SKAL ry). Tällöin yrityksen ei tarvitse antaa tullille erillistä vakuutta.

  • Lähetä hakemus TIR-järjestelmään hyväksymisestä SKAL ry:lle, joka lähettää hakemuksen rekisteröintien jälkeen tullille käsiteltäväksi.

TIR-kuntoisuusasiantuntijan rekisteröinti

Vuoden 2013 alusta alkaen ainoastaan Tullin rekisteröimät raskaan liikenteen katsastajat eli TIR-kuntoisuusasiantuntijat ovat voineet antaa lausunnon kuljetusyksiköiden TIR-kuntoisuudesta.

TIR-kuntoisuusasiantuntijaksi voi hakeutua henkilö:

  • jolla on todistetusti oikeus suorittaa raskaan ajoneuvokaluston rekisteröintikatsastuksia
  • joka ei ole syyllistynyt vakavaan tai toistuvaan tulli- tai verolainsäädännön rikkomiseen

Ennen TIR-kuntoisuusasiantuntijaksi hyväksymistä hakijan on läpäistävä Tullin tentti TIR-kuljetuksiin käytettävien kuljetusyksiköiden teknisistä määräyksistä. Vuodessa järjestetään kaksi tenttiä. Tentti-aikataulut julkaistaan Tullin internetsivuilla tammikuussa. Tulli kutsuu hakijan tenttiin noin kaksi viikkoa ennen tenttiajankohtaa.

Lisää aiheesta