Muut luvat

Maahantuonnin arvonlisäverotuksen erityisjärjestelyyn rekisteröityminen

Erityisjärjestelyn eli SA-järjestelyn (special arrangement) käyttöönotto edustajana edellyttää rekisteröinti-ilmoitusta Tullille.

Rekisteröinti-ilmoitus annetaan Tullin lupakeskukselle vapaamuotoisena ilmoituksena ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksesta pitää käydä ilmi ainakin toimijan nimi, EORI-tunnus, osoite sekä SA-järjestelyn yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot. Lisäksi ilmoituksessa pitää ilmoittaa, voidaanko rekisteröintipäätös toimittaa edustajalle turvasähköpostilla.

Hyväksytty rekisteröinti edellyttää, että toimijalla on voimassa oleva maksunlykkäyslupa. Lisäksi toimijan pitää antaa erillinen sitoumus siitä, että vakuutta käytetään arvonlisäveron kattamiseksi SA-järjestelyn piirissä olevista yksityishenkilöiden maahantuomista tavaroista. Lupakeskus varmistaa ennen rekisteröintiä, että edellytykset täyttyvät.

Lupakeskus tekee rekisteröintipäätöksen ja lähettää sen edustajalle tiedoksi. Päätöksen liitteenä toimitetaan asiakasohje, jossa menettely on kuvattu. Ohjeessa kerrotaan myös SA-järjestelyssä toimivan edustajan velvollisuudet.

Lue lisää erityisjärjestelystä arvonlisäveron maksamisessa.

Lue ohje erityisjärjestelyn kirjanpitovaatimuksista Lupaohjeet-sivulta

Palautustavaran palautusajan pidentäminen

Oletko vienyt tavaroita EU:n ulkopuolelle ja haluaisit nyt tuoda samat tavarat takaisin? Mietitkö, pitääkö niistä maksaa tullia? Vapautus tuontitullista myönnetään, jos alun perin unionin tullialueelta vientiselvitetyt unionitavarat palautuvat sinne kolmen vuoden kuluessa ja ilmoitetaan luovutettavaksi vapaaseen liikkeeseen. Kolmen vuoden määräaikaa voidaan erityisissä olosuhteissa ja perustelluista syistä pidentää.

Hae palautustavaran palautusajan pidentämistä koskevaa lupaa Luvat ja päätökset -palvelussa, johon pääset Tullin asiointipalveluiden etusivulta.

Jos et pääse kirjautumaan Luvat ja päätökset -palveluun, ota yhteyttä Tullineuvontaan.

EORI-numero

Yritys tarvitsee lupien hakemiseen ja tulliselvittämiseen yritystunnisteen, EORI-numeron, joka on haettava Tullista. Lue lisää EORI-numerosta ja sen hakemisesta.

Sanoma-asiointi

Jos lähetät tulli-ilmoituksia säännöllisesti ja paljon, sanoma-asiointi voi olla yrityksellesi kannattavampaa kuin ilmoitusten tekeminen asiointipalvelun kautta. Sanoma-asiointi edellyttää rekisteröitymistä sanoma-asiakkaaksi. Lue lisää Lue lisää sanoma-asioinnista.

Tullivalvonnassa tapahtuvan hävittämisen yksinkertaistaminen

Luvanhaltijalla on oikeus kuljettaa tullaamatonta ja valmisteveronalaista tavaraa, paitsi alkoholi- ja tupakkavalmisteita, jätteenkäsittelylaitoksiin ja hoitaa niiden hävittäminen ilman tullin läsnäoloa. Lupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella.

Väylämaksun yhteisvastuullinen edustaja

Väylämaksua kannetaan aluksista, jotka harjoittavat Suomen aluevesillä kauppamerenkulkua. Laivanisäntä, joka on aluksen omistaja, vuokraaja tai liikennöinnissä määräysvaltaa käyttävä toimija, on velvollinen maksamaan väylämaksun. Väylämaksuilmoitus annetaan Tullille sähköisesti Portnet-järjestelmään, ja sen tulee sisältää tarvittavat tiedot maksun määräämistä varten.

EU:hun tai Etaan sijoittautunut laivanisäntä voi halutessaan käyttää yhteisvastuullista edustajaa. EU:n tai Etan ulkopuolelle sijoittautuneella laivanisännällä on oltava yhteisvastuullinen edustaja. Laivanisäntä ja hänen edustajansa ovat yhteisvastuussa väylämaksun maksamisesta. Edustajana toimiminen edellyttää Tullin antamaa lupaa.

Yhteisvastuulliseksi edustajaksi hyväksytään Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon sijoittautunut, luotettava, taloudellisesti riittävän vakavarainen ja väylämaksusäännökset ja -menettelyt tunteva luonnollinen tai oikeushenkilö, joka ei ole syyllistynyt toistuvaan tai vakavaan tulli- tai verolainsäädännön rikkomiseen.

Hakemuslomake 988s 

Rekisteröity väylämaksuasiakas

Laivanisäntä tai yhteisvastuullinen edustaja voivat hakea rekisteröidyksi väylämaksuasiakkaaksi.

Rekisteröity väylämaksuasiakas saa maksuaikaa väylämaksuille. Rekisteröidyn asiakkaan on maksettava väylämaksu Tullin tilille väylämaksupäätösviikkoa seuraavan seitsemännen viikon perjantaina.

Väylämaksuille voidaan vaatia vakuus. Vakuutta määritettäessä otetaan huomioon toimijan luotettavuus, toiminnan laajuus ja toimijan taloudelliset edellytykset vastata väylämaksuista.

Hakemuslomake 1056s

                            

Kysyttävää?

Kirjaamo ja arkistopalvelut
Käyntiosoite: Pasilan virastokeskus, Opastinsilta 12, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 512, 00101 Helsinki
ma–pe 9–15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6bznnwevx

Kirjaamo vastaa kysymyksiin asiakirjojen jättämisestä. 

Sähköpostitse lähetettyjen kysymysten vastausaika saattaa olla useita päiviä. Kiireellisissä asioissa ota yhteyttä puhelimitse, Facebookissa, viestipalvelu X:ssä tai chatbotin kautta. 

Saat yleistä tullineuvontaa henkilöasiakkaiden neuvontapalveluista.

Voit jättää asiakirjat 2. kerroksen hissiaulan postilaatikkoon ma–pe 8–16.15. Asiakirjat kirjataan saapuneeksi jättöpäivänä. Voit kutsua tullivirkailijan paikalle vastaanottokuittausta varten.

Kun lähetät Tullille henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja, suosittelemme käyttämään turvallisuuden vuoksi turvasähköpostia. Katso ohjeet turvasähköpostin lähettämiseen.

Maarianhamina
Käyntiosoite: Hamnterminalen, Hamngatan 24, 22100 Maarianhamina
Postiosoite: PL 40, AX-22101 Maarianhamina, Ahvenanmaa
ma ja pe klo 12-16.15. Muina arkipäivinä palvelua saa vain ajanvarauksella. Varaa aika viimeistään edellisenä päivänä osoitteesta mariehamnstull@tulli.fi.
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6yyhgfaznurvenz
skattegrans@tulli.fi:
Ahvenanmaan verorajaneuvonta

Voit maksaa tällä toimipaikalla käteisellä tai maksukortilla tullilaskun


Asiasanat Palautustavarat