Hyppää sisältöön

Kuljetuksen ja varastoinnin luvat

Passitus

Passitus on tavarankuljetuksia ja kansainvälistä kaupankäyntiä helpottava tullimenettely. Siinä tavaraa kuljetetaan tullivalvonnassa lähtötullista määrätulliin, jossa se asetetaan tullimenettelyyn. Passituksessa tavaroita voidaan siirtää passitusalueella tullia tai muita maksuja maksamatta. Sitä varten vaaditaan kuitenkin mahdollisten tullien ja verojen määrän kattava vakuus (yleisvakuuslupa).

Valtuutetun lähettäjän lupa (ACR)

Jos yrityksellä on valtuutetun lähettäjän lupa, se voi aloittaa T-passituksia mistä tahansa tullin hyväksymästä paikasta Suomessa ilman, että tavaroita tarvitsee esittää tullissa. Valtuutetun lähettäjän lupa edellyttää, että yrityksellä on yleisvakuuslupa.

Hae valtuutetun lähettäjän lupaa ja muutosta voimassa olevaan lupaan Luvat ja päätökset-palvelussa. Jos et pääse kirjautumaan palveluun, ota yhteyttä Tullineuvontaan.

Valtuutetun vastaanottajan lupa (ACE) ja TIR-valtuutetun vastaanottajan lupa (ACT)

Jos yrityksellä on valtuutetun vastaanottajan lupa, se voi ottaa vastaan T- tai TIR-passituksella saapuvaa tavaraa tulli- tai väliaikaiseen varastoonsa ilman, että tavaroita tarvitsee esittää tullissa.

Hae valtuutetun vastaanottajan lupaa ja TIR-valtuutetun vastaanottajan lupaa sekä muutosta voimassa olevaan lupaan Luvat ja päätökset -palvelussa. Jos et pääse kirjautumaan palveluun, ota yhteyttä Tullineuvontaan.

Lupa käyttää erityismallisia sinettejä (SSE)

Yritys, joka vastaa tavaroiden passituksista, voi saada tullilta luvan kiinnittää kuljetusvälineisiin tai pakkauksiin erityismallisia sinettejä. Sinettien on oltava ISO-standardin 17712:2013 mukaisia tai täytettävä unionin tullikoodeksin täytäntöönpanoasetuksen 301 artiklan 1. kohdan vaatimukset. Sinetit on hyväksytettävä tullilla.

Hae lupaa käyttää erityismallisia sinettejä ja muutosta voimassa olevaan lupaan Luvat ja päätökset-palvelussa.

Jos et pääse kirjautumaan palveluun, ota yhteyttä Tullineuvontaan.

Lupa käyttää yksinkertaisempaa tietosisältöä passitusilmoituksessa (TRD)

Lentoyhtiöt, varustamot ja rautatieyhtiö voivat hakea lupaa käyttää tulli-ilmoitusta, jossa tietoja vaaditaan vähemmän. Luvan myöntäminen edellyttää

 • hakija on lentoyhtiö, varustamo tai rautatieyhtiö
 • yritys on sijoittautunut unionin tullialueelle
 • yritys käyttää säännöllisesti unionin passitusmenettelyä tai toimivaltainen tulliviranomainen tietää, että hakija voi täyttää menettelyn vaatimukset
 • yritys ei ole syyllistynyt tulli- tai verolainsäädännön vakavaan tai toistuvaan rikkomiseen
 • kuljetustietojen hallintajärjestelmää
 • passitusmenettelyyn liittyvää käytännön- tai ammattipätevyyttä yrityksen tulliasioista vastaavalta henkilöltä
   
 • Hakemuslomake 1012s
 • Lomakkeen 1012s täyttöohje

Lupa käyttää sähköistä kuljetusasiakirjaa passitusilmoituksena (ETD)

Yritykselle myönnetyssä luvassa käyttää sähköistä kuljetusasiakirjaa passitusilmoituksena määritellään lentoasemat tai satamat, joihin tavarat voidaan siirtää sähköiseen tavaraluetteloon pohjautuvassa passitusmenettelyssä.

Luvan myöntäminen edellyttää:

 • yritys on lentoyhtiö tai varustamo, joka liikennöi huomattavan määrän lentoja tai laivoja unionissa sijaitsevien lähtö- ja määräpaikkojen välillä
 • yritys on sijoittautunut unionin tullialueelle tai sen sääntömääräinen kotipaikka, hallinnollinen päätoimipaikka tai pysyvä toimipaikka on unionissa
 • yritys käyttää säännöllisesti unionin passitusmenettelyä tai toimivaltainen tulliviranomainen tietää, että hakija voi täyttää menettelyn vaatimukset
 • yritys ei ole syyllistynyt tulli- tai verolainsäädännön vakavaan tai toistuvaan rikkomiseen.
 • kuljetustietojen hallintajärjestelmää
 • passitusmenettelyyn liittyvää käytännön- tai ammattipätevyyttä yrityksen tulliasioista vastaavalta henkilöltä

Hae lupaa käyttää sähköistä kuljetusasiakirjaa passitusilmoituksena ja muutosta voimassa olevaan lupaan CDS-järjestelmässä.

Varastointi

Tullin asiakasyritys voi hakea EU:n ulkopuolelta tuotujen tavaroiden varastointia varten luvan, esimerkiksi jos tuontitullien määrä on suuri. Varastoinnilla on monia etuja yritykselle: Varastointimenettelyssä olevista tavaroista ei kanneta tullia eikä veroja. Lisäksi tavarat voivat odottaa tuonnissa tarvittavia lupia ja lisenssejä. Varastointi mahdollistaa myös lopullisen tullimenettelyn valinnan myöhemmin. Jos tavarat jälleenviedään, niistä ei makseta tulleja ja veroja Suomessa lainkaan.

Tullivarastolupa

Tullivarastot jaetaan yleisiin ja yksityisiin tullivarastoihin, ja niille on erilliset luvat.

 • varastointi yksityisessä tullivarastossa (lupa CWP)
 • varastointi tyypin I mukaisessa yleisessä tullivarastossa (CW1)
 • varastointi tyypin II mukaisessa yleisessä tullivarastossa (CW2)

Tavaroita saa varastoida ainoastaan luvassa nimetyissä tiloissa tai osoitteessa. Varastointiaikaa ei ole rajoitettu. Tullivarastolupa edellyttää voimassa olevaa yleisvakuuslupaa.

Hae tullivarastolupaa ja muutosta voimassa olevaan lupaan Luvat ja päätökset -palvelussa.

Jos haet unionilupaa eli lupaa, joka koskee useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota, tee hakemus ja muutoshakemus voimassa olevaan lupaan CDS-järjestelmässä

Väliaikaisen varaston lupa (TST)

Jos yritys ei halua laittaa EU:n ulkopuolelta tuotua tavaraa heti tullimenettelyyn, tavara voidaan laittaa tullaamattomana väliaikaiseen varastoon. Väliaikaisesti varastoidut tavarat on asetettava tullimenettelyyn tai jälleenvietävä 90 päivän kuluessa tavaroiden esittämisestä tullille. Väliaikaisen varaston lupa edellyttää voimassa olevaa yleisvakuuslupaa.

Hae väliaikaisen varaston lupaa ja muutosta voimassa olevaan lupaan Luvat ja päätökset -palvelussa.

Jos et pääse kirjautumaan Luvat-verkkopalveluun, ota yhteyttä Tullineuvontaan.

Jos haet unionilupaa eli lupaa, joka koskee useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota, tee hakemus ja muutoshakemus voimassa olevaan lupaan CDS-järjestelmässä.