Erityismenettelyiden luvat

Sisäisen jalostusmenettelyn käyttöä koskeva lupa (IPO)

Yritys voi saada tullilta luvan tuoda unionin tullialueelle tavaroita jalostettavaksi ilman, että niihin sovelletaan tuontitullia, muita maksuja tai kauppapoliittisia toimenpiteitä. Sisäistä jalostusta on tuotteiden valmistaminen, tavaroiden korjaus, entisöinti, kunnostaminen, hävittäminen ja kaikenlainen muu käsittely.

Tulli myöntää sisäisen jalostuksen luvan unioniin sijoittautuneelle yritykselle tai henkilölle, joka suorittaa itse tai teettää jalostuksen jollakin toisella.

Luvan saamiseksi yrityksellä täytyy olla yleisvakuuslupa. Luvan myöntäminen edellyttää lisäksi, että

 • yritys on sijoittautunut unionin alueelle (erityistapauksissa unionin tullialueen ulkopuolelle)
 • yrityksen taloudellinen tila on riittävän vakaa
 • yritys ei ole syyllistynyt tulli- tai verolainsäädännön vakavaan rikkomiseen
 • yrityksellä on riittävä kirjanpito, joka mahdollistaa tullitarkastukset
 • yritys jättää päätöstilityksen tullille, kun jalostusmenettely päättyy.

Hae sisäisen jalostusmenettelyn käyttöä koskevaa lupaa Luvat ja päätökset -palvelussa, johon pääset Tullin asiointipalveluiden etusivulta.

Jos et pääse kirjautumaan Luvat-verkkopalveluun, ota yhteyttä Tullineuvontaan.

Jos haet unionilupaa eli lupaa, joka koskee useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota, tee hakemus CDS-järjestelmässä.

Ulkoisen jalostusmenettelyn käyttöä koskeva lupa (OPO)

Yritys voi saada tullilta luvan viedä väliaikaisesti unionin tullialueelta tavaroita jalostettavaksi ja luovuttaa niistä valmistettuja tuotteita vapaaseen liikkeeseen kokonaan tai osittain tuontitullitta. Ulkoista jalostusta on tuotteiden valmistaminen, tavaroiden korjaus, entisöinti, kunnostaminen ja kaikenlainen muu käsittely.

Luvan saamiseksi yrityksellä täytyy olla yleisvakuuslupa. Luvan myöntäminen edellyttää lisäksi, että

 • yritys on sijoittautunut unionin alueelle
 • yrityksen taloudellinen tila on riittävän vakaa
 • yritys ei ole syyllistynyt tulli- tai verolainsäädännön vakavaan rikkomiseen
 • yrityksellä on riittävä kirjanpito, joka mahdollistaa tullitarkastukset.

Hae ulkoisen jalostusmenettelyn käyttöä koskevaa lupaa Luvat ja päätökset –palvelussa, johon pääset Tullin asiointipalveluiden etusivulta.

Jos et pääse kirjautumaan Luvat-verkkopalveluun, ota yhteyttä Tullineuvontaan.

Jos haet unionilupaa eli lupaa, joka koskee useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota, tee hakemus CDS-järjestelmässä.

Tietyn käyttötarkoituksen menettelyn käyttöä koskeva lupa (EUS)

Yritys voi saada unionin tullialueella vapaaseen liikkeeseen luovuttamilleen tavaroille tullilta luvan edulliseen tullikohteluun sillä edellytyksellä, että ne käytetään tiettyyn tarkoitukseen. Tietyn käyttötarkoituksen mukaista edullista tullikohtelua voidaan soveltaa yhdistetyn nimikkeistön erityismääräyksissä lueteltuihin tavaroihin sekä käyttötariffin nimiketeksteissä ja tavaroiden käyttöä koskevissa alaviiteteksteissä mainittuihin tavaroihin. Tietyn käyttötarkoituksen mukainen tullittomuus tai alennettu tulli myönnetään vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa, mutta tavarat pysyvät tullivalvonnassa, kunnes niille on osoitettu määrätty käyttötarkoitus tai menettely on päätetty muulla hyväksyttävällä tavalla.

 • Luvan saadakseen yrityksellä täytyy olla yleisvakuuslupa. Luvan myöntäminen edellyttää lisäksi, että
  • yritys on sijoittautunut unionin alueelle (erityistapauksissa unionin tullialueen ulkopuolelle)
  • yritys ei ole syyllistynyt tulli- tai verolainsäädännön vakavaan rikkomiseen
  • yrityksellä on riittävä kirjanpito, joka mahdollistaa tullitarkastukset
  • yritys jättää päätöstilityksen tullille menettelyn päättymisen jälkeen.

Hakijan on sitouduttava joko itse käyttämään tavarat tullittomuuden tai alennetun tuontitullin edellyttämiin tarkoituksiin tai siirtämään tämän velvoitteen toiselle henkilölle tullin määräämin edellytyksin.

Hae tietyn käyttötarkoituksen menettelyn käyttöä koskevaa lupaa Luvat ja päätökset –palvelussa, johon pääset Tullin asiointipalveluiden etusivulta.

Jos et pääse kirjautumaan Luvat-verkkopalveluun, ota yhteyttä Tullineuvontaan.

Väliaikaisen maahantuonnin menettelyn käyttöä koskeva lupa (TEA)

Yritys voi saada tullilta luvan tuoda väliaikaisesti maahan jälleenvietäväksi tarkoitettuja muita kuin unionitavaroita joko osittain tai kokonaan tuontitullitta sekä arvonlisä- ja valmisteverotta. Tavaroihin ei sovelleta

 • muita maksuja, joista on määrätty muissa asiaa koskevissa säännöksissä
 • kauppapoliittisia toimenpiteitä, jos niissä ei kielletä tavaroiden saapumista unionin tulli-alueelle tai niiden poistumista unionin tullialueelta.

Väliaikaisen maahantuonnin menettely on päätettävä 24 kuukauden kuluessa. Poikkeustilanteissa tavarat voivat olla väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä yhteensä enintään 10 vuotta.

Luvan saamiseksi yrityksellä on oltava yleisvakuuslupa. Yritys ei myöskään saa olla syyllistynyt tulli- tai verolainsäädännön vakavaan rikkomiseen.

Hae väliaikaisen maahantuonnin menettelyn käyttöä koskevaa lupaa Luvat ja päätökset –palvelussa, johon pääset Tullin asiointipalveluiden etusivulta.

Jos et pääse kirjautumaan Luvat-verkkopalveluun, ota yhteyttä Tullineuvontaan.