Yksinkertaista vientimenettelyitä

Viennin yksinkertaistetut menettelyt vaativat luvan.

Kaksivaiheinen vienti-ilmoittaminen

Lupa kaksivaiheiseen ilmoittamiseen voidaan myöntää sellaisille vientiasiakkaiksi rekisteröidyille yrityksille, joiden vientierien tarkat määrät selviävät vasta kuljetusvälineen lastaushetkellä poistumispaikalla. Tässä menettelyssä ei ole kirjanpitovelvoitetta. Lupa myönnetään viejäkohtaisesti. Viejän edustaja voi myös tehdä viejän puolesta ilmoituksia, jos edustajalla on tiedossa luvassa määritellyt ehdot kuten esimerkiksi tavarakatelistat. Lupa voidaan myöntää myös edustajan nimiin.

Yksinkertaistetun ilmoituksen menettely on kaksivaiheinen. Ensin annetaan yksinkertaistettu vienti-ilmoitus, jonka perusteella tavara luovutetaan vientimenettelyyn ja tulli-ilmoitus saa viitenumeron, MRN:n. Tavara saa poistua jo ennen toisen vaiheen ilmoituksen eli täydentävän vienti-ilmoituksen antamista.

Yksinkertaistetulla ilmoituksella ilmoitetaan kaikki vienti-ilmoituksen pakolliset tiedot. Jos jotain alla mainituista tiedoista ei ole saatavilla ilmoitusta laadittaessa, se voidaan antaa arviotietona:

 • sisämaan kuljetusmuoto
 • kuljetusvälineen tunnus lähdettäessä
 • kuljetusmuoto rajalla
 • aktiivisen kuljetusvälineen tunnus rajalla
 • aktiivisen kuljetusvälineen kansallisuus rajalla
 • pakkausten määrä (tulliselvitettävä erä ja tavaraerä)
 • tulliselvitettävän erän bruttopaino
 • tavaraerän bruttopaino
 • tavaraerän nettopaino
 • tavaraerän lisäpaljous
 • tilastoarvo.

Yllä olevat tiedot voivat siis poiketa toisistaan yksinkertaistetussa ja täydentävässä ilmoituksessa. Täydentävän ilmoituksen paljoustiedot ja tilastoarvo eivät kuitenkaan saa poiketa enempää kuin 10 % yksinkertaistetulla ilmoituksella ilmoitetuista arviotiedoista.

Täydentävä ilmoitus on jätettävä kymmenen päivän kuluessa tavaran luovuttamisesta vientimenettelyyn. Tulli voi yrityksen pyynnöstä myöntää lisäaikaa täydentävän ilmoituksen lähettämiselle.

Vienti-ilmoituksessa ilmoitetaan tulliselvitettävän erän tietoina:

 • erityismaininnan lisäkoodi 30100 (=yksinkertaistettu vienti, yksinkertaistettu ilmoitus)
 • kohdassa liiteasiakirjat ilmoitetaan yksinkertaistetun menettelyn tiedot:
  • asiakirjan koodi = 7YML
  • asiakirjan numero = luvan numero
  • asiakirjan päiväys = luvan päiväys

Lomake: Hakemus yksinkertaistetun menettelyn täydentävän vienti-ilmoituksen määräajan pidennykseen, tullilomake 697s

Yksinkertaistettu alustoimitusmenettely

Yritykset, joilla on paljon verottomia toimituksia laivoihin tai lentokoneisiin, voivat hakea alustoimitusmenettelyyn liittyvää yksinkertaistuslupaa. Luvanhaltija antaa tulli-ilmoituksen kirjanpitoon tehtävänä merkintänä ja toimittaa jälkikäteen tullille täydentävän ilmoituksen kunkin toimituskuukauden alustoimituksista. 

Lue lisää: Alustoimitusmenettely

Huomioi nämä

Vienneistä putki- ja sähköjohdoissa annetaan vienti-ilmoitus jälkikäteen kalenterikuukauden jaksoissa. Ilmoitus annetaan jakson päättymisestä seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä. Viejälle lähetetään ainoastaan poistumisvahvistettu luovutuspäätös, luovutuspäätöstä ja viennin saateasiakirjaa ei lähetetä.

Vienti-ilmoituspalvelussa ilmoituksen pystyy antamaan vain tunnistautunut ilmoittaja.

Muiden ilmoitustietojen lisäksi ilmoitetaan seuraavat tiedot ja koodit:

 • Ilmoituksen koodi ZPM = kuukausittainen jaksokotitullaus täydentävä ilmoitus
 • Pakkausten määrä 1
 • Jos nimike on 2716 00 00, bruttopainoksi ilmoitetaan 0,001. Muuten bruttopaino ilmoitetaan normaalisti.
 • Muu vientipäivä = vientikuukauden viimeinen päivä
 • Tavaran sijaintipaikka tarkastusta varten, koodilla sijaintipaikan tyyppi, paikan tarkennin O = maantieteellinen sijainti
 • Ilmoitettu poistumispaikka: tullitoimipaikkakoodi FI002002 (Sähköinen palvelukeskus vienti)
 • Sisämaan kuljetusmuotokoodi 7 = kiinteät kuljetuslaitteet (sähkö, maakaasu)
 • Aktiivisen kuljetusvälineen tunnus: koodi 7
 • Ilmoittaminen koskee tullinimikkeitä 2716 00 00 (sähköenergia), 2711 21 00 (maakaasu) tai 3825 20 00 (viemäriliete)
 • Jos nimike on 2716 00 00, nettopaino on 0,001. Muissa nimikkeissä ilmoitetaan todellinen nettopaino.
 • Nimikkeelle 2716 00 00 ilmoitetaan lisäpaljous ja lisäpaljouden yksikkö MWH = tuhat kilowattituntia
 • Nimikkeelle 2711 21 00 ilmoitetaan lisäpaljous ja lisäpaljouden yksikkö TJO = terajoule (bruttolämpöarvo)
 • Pakkauslaji: koodi NE (pakkaamaton)
 • Kappalemäärä = 1
 • Pakkausten merkkejä ja numeroita ei ilmoiteta.