Vienti-ilmoituksen korjaus, oikaisu ja mitätöinti

Ilmoituksen korjaaminen ennen vientimenettelyyn luovuttamista

Ilmoittaja voi korjata kaikkia vienti-ilmoituksen tietoja vain siihen asti kunnes tulli on antanut luovutuspäätöksen vientimenettelyyn.

Korjausta voi pyytää tulli tai ilmoittaja itse. Ilmoittajan on seurattava tullin lähettämiä korjaus- ja lisäselvityspyyntöjä ja korjattava määräajassa kaikki ne tiedot, joihin virheellinen tieto vaikuttaa. Vientierästä ei saa antaa uutta vienti-ilmoitusta korvaamaan virheellistä ilmoitusta ilman tullin lupaa.

Jos tulli huomaa tiedoissa vakavia virheitä, se hylkää ilmoituksen ja lähettää siitä tiedon ilmoittajalle. Ilmoittajan on silloin lähetettävä uusi ilmoitus oikein tiedoin.

Jos ilmoittaja huomaa vienti-ilmoituksessa virheitä sen jälkeen, kun tulli on luovuttanut tavarat vientimenettelyyn, ilmoitukselle on tehtävä oikaisupyyntö. Ilmoitusta ei enää voi sen jälkeen korjata.

Ilmoituksen mitätöinti

Tulli voi mitätöidä vienti-ilmoituksen itse tai ilmoittajan pyynnöstä. Vienti-ilmoitus mitätöidään joko ennen tavaroiden luovuttamista vientimenettelyyn tai sen jälkeen.