Vienti-ilmoituksen liiteasiakirjat

Vienti-ilmoituksella ilmoitetaan liiteasiakirjana jokin tavaran arvoon liittyvä asiakirja. Yleisimmin se on joko kauppalasku tai proforma, joka esitetään pyydettäessä tullille vientitullauksen yhteydessä. Myös muita ilmoitusta täydentäviä asiakirjoja voidaan vaatia kyseistä vientimenettelyä koskevien säännösten soveltamiseksi.  

Kauppalaskussa olevat tiedot muodostavat perustan useille vientikaupassa tarvittaville asiakirjoille vienti-ilmoituksen lisäksi. Tulli suosittelee, että vienti-ilmoituksen yhteydessä käytettävässä laskussa olisi ainakin seuraavat tiedot:

 • laskun tunniste ja antamispäivä
 • myyjän täydellinen nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja arvonlisäverotunniste (tai yritystunnus). Jos myyjän EORI-tunniste on muu kuin hänen yritystunnuksensa, myös EORI-tunniste on ilmoitettava.
 • ostajan (ja vastaanottajan, ellei ole sama) täydellinen nimi ja postiosoite
 • tavaran lähtö- tai vientimaa
 • määrämaa
 • kuljetusta koskevat tiedot, esim. väline ja reitti
 • toimituslauseke ja -kokoelman nimi (esim. CIF Habarovsk, Incoterms 2020)
 • toimitusaika ja -tapa
 • maksuehto ja -tapa
 • tavarakollien merkit, numerot, paljous (ja mahdollinen tullinimikkeen vaatima kakkospaljous) ja laji
 • tarkka tavarankuvaus tavanomaista kauppanimitystä käyttäen ja kirjoitettuna
 • tullitariffinimike (HS-nimike)
 • tavaran hintatiedot käytetyssä valuutassa, yksikkö- ja kokonaishinnat tavaralajeittain
 • hinnanalennukset ja/tai mahdolliset lisäveloitukset sekä niiden perusteet
 • viennin tarkoitus (esim. korjattavaksi, näytteille)
 • tiedot mahdollisesta vientiluvasta
 • tarvittaessa myyjän ja ostajan käyttämien huolitsijoiden nimet ja osoitteet
 • viejän allekirjoitus, jos ostomaan viranomaiset sitä vaativat.

Kauppalasku voidaan tietyissä tilanteissa korvata ns. näennäislaskulla eli proformalla. Sitä voidaan käyttää kun kyseessä on esimerkiksi:

 • ei kaupallinen vienti (ilmaiset näytteet, työsuorituksessa käytettävät työkalut, väliaikaisesti vietävät messu- ja näyttelytavarat)
 • jalostettavaksi tai korjattavaksi vietävät tavarat
 • osa-/jälkitoimitukset, jotka veloitetaan varsinaisella kauppalaskulla esim. päätoimituksen yhteydessä.

Proforma on sisällöltään ja tietovaatimuksiltaan samankaltainen kuin tavanomainen lasku. Se ei kuitenkaan aiheuta maksuvelvoitetta.