Viennin varamenettely

Tullin tai asiakkaan tietojärjestelmien käyttökatkon aikana tavarat voidaan asettaa vientimenettelyyn lomakkeisiin perustuvaa varamenettelyä käyttäen.

Varamenettelyn käyttö edellyttää aina Tullin lupaa. Tullin lupa on annettu, jos viennin sanomailmoittaja on saanut sähköpostitse Tullilta tiedotteen ”Varamenettelyn käyttäminen on sallittua siihen asti, kunnes saatte ilmoituksen katkoksen päättymisestä”, tai jos Tullin vienti-ilmoituspalvelussa on julkaistu asiaa koskeva häiriötiedote.

Jos tiedotetta käyttökatkosta ei ole, mutta sanomailmoittaja ei saa vastaussanomia lähettämiinsä ilmoituksiin, hänen tulee olla ensisijaisesti yhteydessä omaan operaattoriinsa ja selvittää toimivatko yhteydet tullin suuntaan.

Tämän jälkeen sanomailmoittaja voi pyytää lupaa varamenettelyn käyttöön lähettämällä hakemuksen varamenettelyyn siirtymisestä (tullilomake 954s) sähköpostilla Tullin sähköiseen palvelukeskukseen. Hakemuksessa on ilmoitettava varamenettelyyn siirtymisen syy ja arvioitu päättymisajankohta.

Sanomailmoittajan on ilman erillistä lupaa mahdollista käyttää myös netti-ilmoittamista sanomailmoittamisen varamenettelynä.

Vienti-ilmoituspalvelua käyttävä voi myös poikkeustapauksissa pyytää lupaa varamenettelyn käyttöön sähköisestä palvelukeskuksesta tullilomakkeella 954s. Tilanteessa, jossa nettisovellus ei toimi, mutta Tullin vientijärjestelmä toimii, tulli tallentaa varamenettelyilmoitukset järjestelmään ja tulostaa viejän mukaan luovutuspäätöksen ja viennin saateasiakirjan (EAD). 

Huomioi nämä

Suomen tulli hyväksyy varamenettelynä vienti-ilmoituksen annettavaksi vain jommallakummalla seuraavista:

  • ESS-lomakkeella (tullilomake nro 892, eli viennin / vaarattomuuden yhtenäisasiakirja, johon voidaan viitata myös nimellä ”ESS, SAD vienti/vaarattomuus”). Ilmoitettaessa useampia tavaraeriä lisälehtinä käytetään tullilomaketta nro 895 (vientiartikkeliluettelo);

tai

Varamenettelyssä annettu lomakemuotoinen vienti-ilmoitus on aina allekirjoitettava.


Viejä (tai tämän edustaja) esittää varamenettelyn vienti-ilmoituksen liitteineen vientitullitoimipaikassa.

Ilmoituksen kohtaan 31 on merkittävä teksti: ”ECS-Fallback Procedure, no data available in the system, initiated on…” sekä kyseisen varamenettelyn aloituspvm. Kohdassa 44 ilmoitetaan ”FIXEV” ja ”EDI-ilmoitus” tai ”Vienti-ilmoituspalvelun varamenettely”. Kuljetuksen lähtöpäivä ilmoitetaan myös erityismaininnan lisäkoodilla FIXXX.

Vientitullitoimipaikassa Tulli hyväksyy ja vahvistaa ilmoituksen kohdan A alla olevalla, varamenettelyn käytön osoittavalla leimalla:

Varamenettelyyn käytettävien lomakkeiden täyttöohjeet on julkaistu Tullin internet-sivuilla.

Varamenettelylomakkeen yhden kappaleen (ESS:n kappale 1) säilyttää Tulli ja toinen kappale (ESS:n kappale 3) palautetaan viejälle (tai tämän edustajalle) Tullin tekemien merkintöjen jälkeen ja sen tulee seurata tavaraa EU:n poistumistullitoimipaikalle, jossa viennin poistuminen vahvistetaan Tullin leimalla ilmoituksen kääntöpuolelle.


Jos vientitullitoimipaikka ei ole auki, voidaan varamenettelyasiakirja liitteineen esittää jossakin muussa Suomen tullitoimipaikassa vientikuljetuksen aikana tai vasta Suomen rajalla.

Varamenettelyasiakirjan 1. ja 3. kappaleet liitteineen voidaan myös lähettää skannattuna Tullin sähköiseen palvelukeskukseen sähköpostitse Sähköpostin aiheeksi merkitään ”viennin varamenettely” ja saatetekstiksi ”vienti-ilmoitus”. Varamenettelyasiakirjan hyväksymisen jälkeen Tulli palauttaa vahvistetun 3. kappaleen skannaamalla sen takaisin lähettäjälle esitettäväksi poistumistullitoimipaikalla.

Varamenettelyasiakirjaa ei voi lähettää sähköpostitse mikäli vietävä tavara edellyttää vientiluvan esittämistä ja merkitsemistä Tullissa ellei lupamerkintöjä ole sovittu erikseen tehtäväksi Sähköisessä palvelukeskuksessa. Vientiluvan merkitsemistä varten on kiireellisissä tapauksissa otettava yhteyttä Tullin ajanvarauspalveluun. Palveluaika on tilattava 2 h ennen palvelutarvetta ja seuraavan aamun klo 8 aika on tilattava edellisenä arkipäivänä viimeistään klo 14.15.


Mikäli tavarat poistuvat Suomesta meri-, ilma- tai rautateitse ja Suomessa sijaitseva poistumistullitoimipaikka ei ole auki eikä poistumisen vahvistaminen edellytä vientilupamerkintöjä Tullissa, vahvistettu varamenettelyasiakirjan 3. kappale sekä vietävään tavaraan liittyvät kuljetusasiakirjat lähetetään skannattuna Sähköiseen palvelukeskukseen lastauslupaa varten niin hyvissä ajoin ennen tavaroiden poistumista, että tavaroiden tarkastaminen on vielä mahdollista. Sähköpostin aiheeksi merkitään ”viennin varamenettely” ja saatetekstiksi ”tavaran esittäminen poistumispaikalla”. Tulli vastaa asiakkaalle sähköpostitse ”Saa lastata/Ei saa lastata”-viestillä.

Tavaroiden poistuttua EU:sta lähetetään sähköpostitse varamenettelyasiakirjan 3. kappale kuljetusasiakirjoineen (esim. lentorahtikirja) skannattuna sähköiseen palvelukeskukseen poistumisvahvistamista varten. Sähköpostin aiheeksi merkitään ”viennin varamenettely” ja saatetekstiksi ”poistumisen vahvistaminen”. Poistumisvahvistettu varamenettelyasiakirja palautetaan sähköpostitse lähettäjälle.

Varamenettelyn käytöstä tilanteessa, jossa vientimenettelyä seuraa T- tai TIR-passitusmenettely, on ohjeistettu erikseen Tullihallituksen tiedotteessa 165/010/11.


Tullin tai viejän (tai tämän edustajan) järjestelmän tai verkon ollessa jälleen toimintakuntoinen, on varamenettelyä käyttäen annetut viennin tulli-ilmoitukset annettava jälkikäteen sähköisesti Tullille. Kyseisellä vienti-ilmoituksella on ilmoitettava erityismaininnan lisäkoodi FIXEV (=varamenettely) sekä ilmoitettava todellinen vientipäivä kentässä ”poikkeava vientipäivä” (exportPointDate). Vienti-ilmoituksista ei toimiteta viejälle  enää erikseen luovutuspäätöstä ja saateasiakirjaa.

Ilmoitusten kohdistamisen varmistamiseksi on jälkikäteen sanomana annetussa sähköisessä vienti-ilmoituksessa käytettävä samaa viejän (tai tämän edustajan) viitettä kuin varamenettelyssä annetussa ilmoituksessa.


Kysyttävää?

Viennin varamenettely
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6vgarvi99Tglox1jZrxncf