Viennin rekisteröity asiakas

Viennin rekisteröity asiakas on Tullin asiakas, jonka nimi ja osoite on tallennettu Tullin asiakasrekisteriin ja jolle on annettu vientiasiakkuuden jatko-osa (esim. T0001). Rekisteröitymisvelvoitteeseen eivät vaikuta yrityksen mahdolliset tuonnin ja passituksen rekisteröidyt asiakkuudet. Rekisteröityminen on ilmaista.

Rekisteröitymistä suositellaan kaikille viejille. Pakollista se on niille viejille, joilla on vähintään viisi vientilähetystä vuodessa.

  • Useita omilla yritystunnuksillaan toimivia yrityksiä käsittävä konserni ei voi rekisteröityä kokonaisuutena. Jokaisen konsernin tytäryrityksen on rekisteröidyttävä erikseen riippumatta siitä, antavatko ne vienti-ilmoituksensa itse, vai antaako esimerkiksi emoyhtiö kaikkien tytäryritystensä vienti-ilmoitukset keskitetysti.
  • Yrityksen on rekisteröitävä kaikki ne toimipisteensä, joista lähetetään vientilähetyksiä. Jokainen tällainen toimipiste saa oman viennin jatko-osansa, jonka avulla tulli tunnistaa vientilähetyksen.

Yrityksen on ilmoitettava vientiasiakkuuden jatko-osa vienti-ilmoituksessa. Jatko-osaa on käytettävä myös asiamiehen (huolintaliike) antamissa vienti-ilmoituksissa. Vientiasiakkaaksi rekisteröitymisen edellytys on, että yrityksellä on EORI-numero.

Hakulomake ja täyttöohjeet:

Yhteystiedot ovat lomakkeen alareunassa.

Tulli vahvistaa rekisteröitymisen sähköpostitse tai kirjeitse. Vahvistuksessa ilmoitetaan asiakkaan käyttöön tuleva vientiasiakkuuden jatko-osa, joka on ilmoitettava vienti-ilmoituksissa yritystunnuksen yhteydessä.

Siirry Viennin rekisteröity asiakas -hakupalveluun