Veroton matkailijamyynti

Verohallinto ohjeistaa verotonta matkailijamyyntiä Suomessa.

Verohallinto on laatinut ohjeen myyjille, jotka myyvät Suomessa tavaroita EU:n ulkopuolella asuville, Suomessa vieraileville matkailijoille ja EU:n ulkopuolella asuville suomalaisille.

Huomioi nämä

Verottomasta matkailijamyynnistä antaa ohjeita ja neuvoo Verohallinto. Verohallinnon ohjeen ”Veroton matkailijamyynti - ohje myyjälle” mukaan kysymyksessä on matkailijamyynti, kun EU:n ja Norjan ulkopuolella pysyvästi asuva matkailija ostaa Suomesta itselleen tavaran, jonka hän käyttämättömänä vie itse henkilökohtaisissa matkatavaroissaan pois maasta.

Suomessa oleskeluluvalla asuvalla henkilöllä ei ole oikeutta tax-free-ostoksiin, vaikka hänen vakituinen asuinpaikkansa olisi EU:n ulkopuolella. Kahden viimeisen viikon aikana ennen oleskeluluvan päättymistä tällaisella henkilöllä on kuitenkin oikeus tehdä tax-free-ostoksia. Vastaavasti Suomen kansalainen, joka muuttaa vähintään kuudeksi kuukaudeksi muualle kuin EU:n alueelle tai Norjaan, on oikeutettu tekemään tax-free-ostoksia kahden viimeisen viikon ajan ennen muuttoa.

Matkailija maksaa ostohetkellä tavarasta arvonlisäveron, mutta saa sen kokonaan tai osittain takaisin, kun esittää myyjälle jälkikäteen selvityksen siitä, että tavara on viety pois EU:n alueelta. Tutustu Verohallinnon ohjeeseen ja veronpalautuksen hakemiseen: Veroton myynti Suomessa vieraileville matkailijoille

Jos sinulla on kysyttävää verottomasta matkailijamyynnistä, ota yhteyttä Verohallintoon.


Suomen tulli vahvistaa tavaran viennin leimaamalla myyntitositteen poistumistullitoimipaikoilla matkailijan pyynnöstä. Tax-free-vienneistä ei tarvitse antaa tullille sähköistä vienti-ilmoitusta.

Huomaa, että:

  • jos kaikkia Verohallinnon määräyksiä ei ole noudatettu, tulli voi leimata tositteen punaisella leimalla
  • jos tavarat ja matkailija ovat jo poistuneet EU:n alueelta, tulli ei voi leimata myyntitositetta jälkikäteen.


Tulli ei palauta maksettuja arvonlisäveroja matkailijoille.


Vienti-ilmoitus tehdään, jos:

  • Ulkomainen elinkeinonharjoittaja noutaa itse tavaran (ex works -toimitus) ja vie tavaran välittömästi EU:n ulkopuolelle. Myyjä tekee vienti-ilmoituksen omissa nimissään, ja myynti on yritykselle verotonta.
  • Matkailija (ei elinkeinon harjoittaja) ostaa tavaran ja myyjä toimittaa tavaran joko itse tai kuljetusliikettä käyttäen siten, että tavara luovutetaan vastaanottajalle vasta Suomen rajalla. Myyjä tekee tulli-ilmoituksen omissa nimissään, ja tällä tavalla matkailijalle toimitettu tavara voidaan myydä verottomana.
  • Myyjä voi tehdä vienti-ilmoituksen matkailijan nimissä ja luovuttaa tavarat normaalisti myynnin yhteydessä. Myynti on tällöin verollista. Ostaja ilmoitetaan viejäksi, ja vienti-ilmoituksen tekevä myyjä ilmoitetaan asiamiehenä. Tässä tapauksessa on kyse verottomasta matkailijamyynnistä, jolloin myyjän on noudatettava myös Verohallinnon ohjeistusta. Sekä myyntitosite että vienti-ilmoitus on esitettävä tullille poistumispaikalla.
  • Jos tulli toteaa poistumispaikalla, että matkailija on tosiasiallisesti ostanut tavaraa kaupallista tarkoitusta varten, tulli voi vaatia matkailijaa täyttämään vienti-ilmoituksen, jossa viejäksi merkitään matkailija itse.

Verotonta matkailijamyyntiä ohjaa Verohallinto. Verohallinnon ohjeen ”Veroton matkailijamyynti - ohje myyjälle” mukaan kysymyksessä on matkailijamyynti, kun EU:n ja Norjan ulkopuolella pysyvästi asuva matkailija ostaa Suomesta itselleen tavaran, jonka hän käyttämättömänä vie itse henkilökohtaisissa matkatavaroissaan pois maasta.

Verottomassa matkailijamyynnissä ei ole muuta arvorajaa kuin vähimmäisarvo 40 euroa. Ostaja maksaa ostohetkellä arvonlisäveron, mutta saa sen kokonaan tai osittain takaisin, kun esittää myöhemmin arvonlisäveroasetuksen 8 §:n mukaisen selvityksen (Tullin leimaama tosite tai palautusliikkeen antama todistus) siitä, että tavara on viety EU:n alueelta.

Veroton matkailijamyynti -ohje myyjälle” löytyy Verohallinnon sivuilta www.vero.fi