Valtuutettu viejä

Valtuutettu viejä on oikeutettu laatimaan kauppalasku- ja alkuperäilmoituksia vientilähetyksen alkuperätuotteiden arvosta riippumatta sekä vahvistamaan itse A.TR.-tavaratodistuksia. Valtuutetun viejän luvan myöntää hakemuksesta Tullin lupakeskus. Valtuutetun viejän lupa voidaan viejän hakemuksesta myöntää tai laajentaa koskemaan vientiä myös muista EU-maista kuin viejän sijoittautumismaasta.

Valtuutetulle viejälle annetaan FI-alkuinen lupanumero, jonka se sisällyttää laatimiinsa määrämuotoisiin kauppalasku- ja alkuperäilmoituksiin. Valtuutetun viejän kauppalasku- ja alkuperäilmoituksissa käytetään samoja tekstimalleja kuin tavallisen viejän ilmoituksissa.

Viejän ei tarvitse allekirjoittaa valtuutetun viejän ilmoitusta, koska viejä on jo lupaa hakiessaan Suomen lupamenettelyn mukaisesti sitoutunut vastaamaan näistä ilmoituksista. Yrityksen vastuuhenkilön nimi on kuitenkin hyvä merkitä ilmoituksen yhteyteen tai läheisyyteen.

Tulliviranomaiset valvovat valtuutetun viejän luvan käyttöä. Lupa voidaan peruuttaa, jos viejä ei täytä luvan edellytyksiä tai käyttää lupaa väärin.

A.TR.-todistuksen itsevahvistaminen

Valtuutetun viejän lupapäätökseen sisältyy myös oikeutus itse vahvistaa A.TR.-todistuksia määrämuotoisen mallin mukaisella yrityskohtaisella leimalla tulliliittotuotteiden viennissä Turkkiin.  

Luvan myöntämisen perusedellytykset

Viejällä on toistuvaa vientiä EU:n sopimusmaihin tai Turkkiin, tai vain yksittäistäkin vientiä Etelä-Koreaan.

Viejä antaa tulliviranomaisille tarpeelliset takeet tavaroiden alkuperäaseman tarkastamiseksi.  

A.TR.-tavaratodistusten vahvistamiseksi tulliliittotuotteiden viennissä Turkkiin viejän pitää taata, että tavaroiden tullioikeudellinen asema eli vapaassa liikkeessä olo pystytään osoittamaan ja tarkastamaan.

                            

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma—pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta

 


Asiasanat Valtuutettu viejä