Tullaamattoman tavaran toimittaminen aluksille

Passitusmenettelyssä alukselle saapuva tavara

Passitusmenettelyssä saapuvat tavarat voidaan toimittaa alukselle, jos niille on ensin pyydetty purkauslupa asiakaspalvelua tarjoavassa tullissa. Vaihtoehtoisesti purkausluvan voi pyytää sähköpostitse Tullin sähköisestä palvelukeskuksesta. Purkauslupapyynnössä pitää mainita, mihin alukseen tavarat aiotaan purkaa ja missä alus sijaitsee.

Pyydä purkausluvan jälkeen aluksen kapteenilta (tai hänen edustajaltaan) vahvistus tavaroiden vastaanottamisesta passituksen saateasiakirjaan.

Toimita saateasiakirja purkausluvan antaneeseen tulliin viimeistään purkausta seuraavana päivänä.

Tulli päättää passituksen purkaustulosta vastaan.

Lue lisää: Passituksen päättäminen

Tullivarastosta alukselle toimitettava tavara

Tullivarastosta voi siirtää tavaroita tullivarastointimenettelyssä aluksen sijaintipaikasta riippumatta. Siirto tehdään jälleenvienti-ilmoituksella tai alustoimituksen yksinkertaisluvan mukaisella rahtikirjalla.

Passitusta on sen sijaan käytettävä, jos tullivarastosta siirretään ei-unionialkuperää olevia lihoja (nk. direktiiviliha) toisessa satamassa sijaitsevaan alukseen. Tullivarastosta on myös tehtävä jälleenvienti-ilmoitus passituksen lisäksi. Jos tullivarasto kuitenkin sijaitsee samassa satamassa tai lentokentällä kuin alus, johon lihoja ollaan toimittamassa, tai sen välittömässä läheisyydessä, passitusta ei tarvitse käyttää. Tällöin käytetään jälleenvienti-ilmoitusta.

Väliaikaisesta varastosta alukselle toimitettava tavara

Väliaikaisesta varastosta tavarat voidaan siirtää samalla paikkakunnalla olevaan alukseen tullin lastausluvalla. Jos alus on toisessa satamassa, tavarat pitää passittaa.