Tilastoarvo viennissä

Viennin tilastoarvona käytetään tavaran verotonta myyntihintaa. Viennissä tilastoarvo on FOB-arvo Suomen rajalla. Tilastoarvoon sisällytetään tavaran kuljetus- ja vakuutuskustannukset Suomen rajalle. Jos tavaroita jälleenviedään sisäisestä jalostuksesta, tilastoarvoon sisällytetään myös jalostukseen tuotu materiaali ja Suomessa syntyneet jalostuskustannukset. Vastaavasti tilastoarvosta vähennetään Suomen rajojen ulkopuoliset kustannukset, jos ne toimitusehdon mukaisesti sisältyvät hintaan.

  • Tilastoarvoa määritettäessä otetaan vähennyksenä huomioon myönnetyt kassa-, paljous- yms. alennukset.
  • Osittain tai kokonaan vastikkeettoman tavaran tilastoarvo määritellään sen mukaisesti, mikä hinta tavaralla olisi sitä normaalisti myytäessä.
  • Tavaraa palkkatyövalmistusta tai korjausta varten toimitettaessa tilastoarvoksi ilmoitetaan tavaran toimitusajankohdan mukainen arvo Suomen rajalla.
  • Vuokra- ja leasingtavaran tilastoarvo on tavaran arvo toimitusajankohtana Suomen rajalla. Siihen ei saa sisällyttää vuokrauksesta perittävää hintaa.
  • Tietovälineelle tallennetun atk-standardiohjelman tilastoarvo on tietovälineen ja ohjelman yhteisarvo. Atk-standardiohjelmalla tarkoitetaan massavalmisteista kaupallista tuotetta (esim. PC-ohjelma, pelipaketti), joka on yleisesti kaikkien asiakkaiden saatavissa. Tietovälineelle tallennettu atk-erikoisohjelma katsotaan palveluksi, eikä sitä ilmoiteta vienti-ilmoituksella.
  • Viennin tilastoarvon määrityksessä sovelletaan Tullin vahvistamia muuntokursseja. Tilastoarvo ilmoitetaan euroina.

Vienti-ilmoituksella ilmoitetaan myös tavarakaupan laskutusvaluutan koodi. 

Jos kaupassa on useita valuuttoja, tiedot ilmoitetaan suurimman valuutan mukaisesti