Sähköinen alustoimitusilmoitus

Alustoimitusilmoituksen voi antaa joko sanomana tai netti-ilmoituksena Vienti-ilmoituspalvelussa.

Ilmoituksella on annettava kaikki täydellisen vienti-ilmoituksen pakolliset tiedot. Lisäksi annetaan seuraavia erityistietoja:

 • Ilmoitus: A Täydellinen ilmoitus
 • Ilmoitustyyppi:  EX, jos määrämaa on QS, tai CO, jos määrämaa on QR
 • Alustoimittaja: viejä/myyjä
 • Vastaanottajaksi ilmoitetaan kyseinen alus tai kuljetusyhtiö, joka perustuu aluksen sijaintimaan (rekisteröinti-, leasingmaa) tietoihin. Tavaraeräkohtaista vastaanottajaa ei voi ilmoittaa.      
 • Määrämaa: QR unionin sisäkaupassa (tavarat toimitetaan EU- alukseen) tai QS vietäessä kolmansiin maihin (tavarat toimitetaan EU:n ulkopuolisen maan rekisterissä olevaan alukseen).
 • Bruttopaino: kokonaispainon voi ilmoittaa arviona (sekä myös vapaaehtoisena tavaraerällä).
 • Liiketoiminnan luonne: 11 (vapaaehtoinen, jos jälleenviennin menettelykoodi  3171)
 • Toimitusehtopaikkakunta: koodi FI (tai jokin muu tieto).
 • Toimitusehto: Alustoimitus (tai vaihtoehtoisesti Incoterms-ehto).  
 • Netti-ilmoituksella  ei  tarvitse ilmoittaa kauppatapahtuman luonnetta, toimitusehtoa eikä toimitusehtopaikkakuntaa – tiedot muodostuvat automaattisesti.
 • Kuljetusmuoto rajalla: 1 Merikuljetus, 4 Lento, 8 Sisävesialus, Saimaan kanava
 • Aktiivisen kuljetusvälineen tunnus: laivan koodi (IMO -numero), lentokoneen rekisterinumero (ei lennon tunnus).
 • Netti-ilmoituksella  ei tarvitse antaa sisämaan kuljetustietoja. Tiedot muodostuvat automaattisesti  Kuljetusmuoto rajalla -tietojen perusteella
 • Sijaintipaikka: paikka, jossa tavara on tullin tarkastettavissa ennen luovutusta (esim. satama, varasto tai tullitoimipaikka).
 • Erityismaininnan koodi: Sanomailmoittajan on annettava koodi FIXFI Alustoimitukset (vienti). Netti-ilmoituksella erityismaininnan koodi FIXFI muodostuu automaattisesti.
 • Taric-koodi: Taric-koodi on annettava kolmesta tavararyhmästä:
  • 9930 24 00 CN-ryhmiin 1-24 kuuluvat tavarat (elintarvikkeet, alkoholi, tupakka)
  • 9930 27 00 CN-ryhmään 27 kuuluvat tavarat (polttoaineet)
  • 9930 99 00 muualle luokitellut CN ryhmät (muut tavarat, lähinnä varustamiseen liittyvät tavarat)
 • Tavaraerän kuvaus: tavaraeräkohtainen sanallinen kuvaus on ilmoitettava sillä tasolla, että tavara on mahdollista helposti yksilöidä.
 • Menettely EU: tullimenettelykoodi 1000, 1040, tai 3171
 • Kansallinen menettely: koodi 999
 • Nettopaino: todellinen nettopaino on pakollinen vain Taric-koodille 9930 27 00. Muissa tapauksissa on ilmoitettava 0.001 kg, tai todellinen nettopaino.
 • Netti-ilmoituksella ei tarvitse ilmoittaa kansallista menettelyä.

Rajoituksenalaiset tavarat

Alustoimittajan on huolehdittava vientirajoitusten, -kieltojen ja vientilupaehtojen noudattamisesta. Alustoimitukseen sisältyvä rajoituksenalainen tavara on ilmoitettava omana erillisenä tavaraerä-tietona (jokin kolmesta Taric-koodista). Lisäksi ilmoitetaan vientiluvan numero ja sen päiväys. Luovutuksen edellytyksenä oleva vientilupa on esitettävä Tullille lupaehtojen tarkastamiseksi.

Luovutus vientimenettelyyn ja lastauslupa

Tullin hyväksymä alustoimitusilmoitus on lastauslupa toimittaa tavara alukseen.  

Ilmoittaja saa alustoimitusta koskevan luovutuspäätöksen sekä viennin saateasiakirjan (EAD), joka toimitetaan tavaran mukana alukseen. Sen liitteenä voidaan esittää rahtikirja tai tavaraluettelo.

Varamenettely tai lupa poikkeavaan menettelyyn

Jos Tullin tai asiakkaan omassa järjestelmässä on häiriöitä eikä sähköistä alustoimitusilmoitusta voida antaa, noudatetaan ohjeistusta viennin varamenettelystä.

Poikkeustapauksissa luvan poiketa edellä mainituista ohjeista antaa alustoimitukset(at)tulli.fi (virka-aikana klo 8–16.15) ja johtokeskus(at)tulli.fi (virka-ajan ulkopuolella).