Poistumisen vahvistaminen

Tavara on toimitettu Suomessa olevaan alukseen

Tavara ja sitä seuraava saateasiakirja esitetään aluksella tavaran vastaanottajalle, joka allekirjoittaa saateasiakirjan todisteeksi tavaroiden vastaanottamisesta. Allekirjoituksen lisäksi saateasiakirjaan pitää lisätä nimenselvennys ja allekirjoittajan asema yrityksessä. Alustoimittajan on huolehdittava tämän todisteen säilyttämisestä itsellään.

Veroviranomainen ja Tullin jälkitarkastus hyväksyvät tavaran poistumisen todisteena vastaanottajan allekirjoittaman saateasiakirjan tavaroiden vastaanottamisesta. Alustoimittajan on mahdollista saada erikseen pyytämällä kirjanpitoonsa myös poistumisvahvistettu luovutuspäätös esittämällä Tullille vastaanottajan allekirjoittama saateasiakirja missä tahansa tullitoimipaikassa Suomessa. Alustoimituksesta voidaan antaa myös sähköiset poistumisilmoitukset.

Yksinkertaistusluvanhaltijan on liitettävä kirjanpitoonsa aluksen edustajan vahvistama vastaanottoasiakirja.

Tavara on toimitettu toisessa unionimaassa olevaan alukseen

Jos alus on toisen unionimaan satamassa, sanomailmoittaja ja netti-ilmoittaja saa automaattisesti Tullilta poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen, kun viennin saateasiakirja esitetään kyseisen unionimaan tullille. 

Toisen unionimaan alustoimitusilmoitus ja poistumisen vahvistaminen

Muista unionimaista Suomessa sijaitsevaan alukseen tehtäville alustoimituksille on saatava Suomen tullilta lastauslupa ennen tavaroiden lastausta alukseen. Lastauslupa pyydetään esittämällä esimerkiksi saateasiakirja (EAD), MRN-luettelo tai muu Tullin hyväksymä asiakirja. Jos näitä asiakirjoja ei ole esittää, alustoimitusilmoitus on tehtävä Suomessa ennen tavaroiden toimittamista alukseen.

Jos tavaroiden lastauspaikalla ei ole tullia tai tullitoimipaikka ei ole auki, lastauslupaa voidaan pyytää jostakin muusta Suomen tullitoimipaikasta kuljetusreitin varrella tai sähköpostitse.

Lastauslupapyyntö sähköpostitse:

Viennin EAD-saateasiakirjat tai MRN-luettelo lähetetään Sähköiseen palvelukeskukseen sähköpostiosoitteeseen spake.vienti(at) tulli.fi. Sähköpostin saatteeseen on merkittävä teksti "Lastauslupapyyntö".

Poistumisen vahvistaminen, jos lastauslupa on annettu sähköpostitse:

Vastaanottajan allekirjoittamat asiakirjat lähetetään sähköpostiosoitteeseen spake.vienti(at)tulli.fi ja pyydetään poistumisvahvistusta alustoimitukselle. Sähköpostin saatteeseen on merkittävä teksti "poistumisvahvistuspyyntö". Sähköinen palvelukeskus vahvistaa poistumisen.

Tavaroiden palautus alukselta toimituksen jälkeen

Alustoimitusmenettelyssä tavarat poistuvat unionin tullialueelta, kun ne lastataan alukseen. Jos vastaanotetuiksi vahvistettuja tavaroita tai tavaroita, joista on saatu poistumisvahvistettu luovutuspäätös, palautetaan alukselta, pitää noudattaa normaalia tuontimenettelyä. Tavaroista täytyy tällöin antaa tuonnin tulli-ilmoitus ja tarvittaessa valmisteveroilmoitus Verohallinnolle.