Nimikkeen ilmoittaminen

Viennissä ilmoitetaan 8-numeroinen CN-koodi, ja tavarat ilmoitetaan vienti-ilmoituksella omina tavaraerinään laatunsa mukaan.

CN-nimikkeiden ilmoittamista on helpotettu seuraavissa tapauksissa:

 • Kokonaisten teollisuuslaitosten viennissä voidaan käyttää yksinkertaistettua CN-nimikkeen ilmoittamismenettelyä, jos uuden teollisuuslaitoksen kokonaisviennin arvon on yli 3 milj. euroa.
  • Kokonaisella teollisuuslaitoksella tarkoitetaan sellaisten koneiden, laitteiden, kojeiden, varusteiden, välineiden ja aineiden kokonaisuutta, jotka yhdessä muodostavat tavaroita tai palveluita tuottavia laajoja kiinteitä kokonaisuuksia.
  • Menettelyn soveltamiseksi viejän pitää saada etukäteen lupa Tullin tilastoinnista. Lupa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta ilmenee millaisesta laitoksesta on kyse, mihin se rakennetaan, minkä tyyppisiä tavaroita laitoksen rakentamiseksi viedään, laitoksen kokonaisarvo ja projektin arvioitu kesto.
 • Hätäaputavarat voidaan ilmoittaa yhdellä tavaraerällä käyttäen arvokkaimman tavaran kuvausta ja sen tullinimikettä.
 • Muuttotavarat voidaan ilmoittaa yhdellä tavaraerällä käyttäen tullinimikettä 99050000 ja kuvausta muuttotavarat.
 • Alustoimituksissa voidaan käyttää kolmea kokoavaa Taric-koodia seuraavista tavararyhmistä:
  • 9930 24 00 CN-ryhmiin 1–24 kuuluvat tavarat (elintarvikkeet)
  • 9930 27 00 CN-ryhmään 27 kuuluvat tavarat (polttoaineet)
  • 9930 99 00 muualle luokitellut CN-ryhmät (muut tavarat, lähinnä varustamiseen liittyvät tavarat).

Lisää aiheesta