Mitä vienti on?

Vienti tarkoittaa unionitavaroiden vientiä EU-maiden ulkopuolelle. Vietävät tavarat on asetettava vientimenettelyyn antamalla niistä viennin tulli-ilmoitus.

Vienti-ilmoitus on annettava myös, kun tavaraa viedään unionin veroalueen ulkopuolelle, esimerkiksi Kanariansaarille, ja kun tavaraa viedään Ahvenanmaalta muualle kuin Suomeen.

Yleensä tavarat viedään lopullisesti, jolloin niitä ei ole tarkoitus tuoda takaisin EU:hun. Vienti voi olla myös väliaikaista, jos tavaroita viedään esimerkiksi näyttelyä tai esittelyä varten. Väliaikaisesti viedyt tavarat on tarkoitus palauttaa samassa kunnossa EU:hun käytön jälkeen. Tavaroita voidaan viedä myös jalostettavaksi tai korjattavaksi.

Suora vienti

Suora vienti tarkoittaa, että vientimenettely alkaa Suomessa ja tavara poistuu Suomesta EU:n tullialueen ulkopuolelle.

Epäsuora vienti

Epäsuorassa viennissä (ECS = Export Control System) vientimenettely alkaa Suomessa ja tavara poistuu EU:sta toisen jäsenmaan kautta.

Lue lisää: Vienti-ilmoittaminen

EU:n sisäisestä kaupasta on tehtävä tilastoilmoitus

Jos tavaraa viedään Suomesta EU:n tulli- ja veroalueeseen kuuluvaan toiseen jäsenmaahan, kyse on sisäkaupasta eikä siitä tarvitse antaa viennin tulli-ilmoitusta.

Yrityksen on kuitenkin annettava Tullille sisäkaupan Intrastat-ilmoitus, jos viennin arvo ylittää vuodessa tietyn kynnysarvon. Yrityksen ei itse tarvitse seurata kynnysarvon mahdollista ylittymistä, vaan Tulli ilmoittaa yritykselle tiedonantovelvollisuuden alkamisesta.

Intrastat-järjestelmällä kerätään tietoa Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa. Lue lisää: Miten annan Intrastat-ilmoituksen?

Miksi vienti-ilmoitus on annettava?

Vienti-ilmoituksen perusteella vientimaan tulliviranomainen muun muassa valvoo vietäviin tavaroihin kohdistuvia mahdollisia vientirajoituksia ja -kieltoja, kerää ulkomaankaupan tilastoaineistoa, torjuu terrorismia ja kansainvälistä rikollisuutta, kantaa mahdolliset vientitullit (näitä ei kanneta EU:ssa tällä hetkellä) ja valvoo vientitavaran poistumista EU:sta.

Vientikaupan arvonlisäverotus

Tavaroiden myynti EU:n ulkopuolelle on arvonlisäverotonta. Tulli vahvistaa luovutuspäätöksen, ja poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen avulla myyjä voi osoittaa sijoittautumisjäsenvaltionsa veroviranomaiselle myynnin arvonlisäverottomuuden perusteen.

Vientikaupan arvonlisäverotusta ja verotonta myyntiä ohjeistaa Verohallinto. Tutustu ohjeeseen: Vientikaupan arvonlisäverotus.