Jälkikäteinen ilmoitus

Jos vienti-ilmoitus on jäänyt antamatta ennen tavaroiden lähtöä Suomesta, viejän pitää antaa ilmoitus tullille viipymättä jälkikäteen. Vienti-ilmoituksen liitteenä viejän pitää  esittää kaikki ilmoitukseen liittyvät liiteasiakirjat ja vaihtoehtoisen todisteen tavaran poistumisesta EU:n tullialueelta.

Jos jälleenvienti-ilmoituksen antaminen on laiminlyöty, se on myös annettava jälkikäteen tullivarastointi- tai sisäisen jalostuksen menettelyn päättämiseksi. Tämä laiminlyönti voi johtaa tullietuuden hylkäämiseen tai tullivelan syntymiseen.

Oikea-aikaisen vienti- tai jälleenvienti-ilmoituksen antamisen laiminlyönnistä voi viejälle seurauksena olla Tullin kantama virhemaksu.

Tavara on poistunut EU:n tullialueelta ilman vienti- tai jälleenvienti-ilmoitusta

Vienti-ilmoituksella ilmoitetaan erityismaininnan lisäkoodi FIXEU (jälkikäteen jätetty). Todellinen vientipäivä ilmoitetaan omassa kentässään, eli netti-ilmoituksella kohdassa ”Poikkeava vientipäivä” ja sanoma-ilmoituksella kentässä nimeltä ”Todellinen vientipäivä” (exportPointDate). Tavaran sijaintipaikaksi ilmoitetaan Tullauskeskus, vienti.

Ilmoituksen liitteenä annetaan myös vapaamuotoinen selvitys siitä, miksi ilmoitusta ei ole annettu ennen tavaroiden vientiä.

Tavara on toisessa EU-maassa ilman vienti-ilmoitusta

Jos Suomesta lähtenyt vientitavara on toisessa EU-maassa ja kyseisen maan tulli vaatii vienti-ilmoitusta Suomesta, vienti-ilmoituksen voi antaa Suomeen jälkikäteen tietyin edellytyksin. 

Vienti-ilmoituksen erityismaininnan lisäkoodiksi ilmoitetaan FIXEX (ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti), jolloin kyseessä on pyyntö hyväksyä vienti-ilmoitus vientitavaran ollessa toisessa EU-maassa. Tavaran sijaintipaikaksi ilmoitetaan tavaran todellinen sijaintipaikka.

Lue lisää vaihtoehtoisista todisteista sivulta EU:sta poistuvat tavarat kohdasta Poistumisen seuranta.

                            

Kysyttävää?

Sähköinen palvelukeskus
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6vgarvi99Tglox1jZrxncf