Jälkikäteinen ilmoitus

Jos vienti-ilmoitus on jäänyt antamatta ennen tavaroiden lähtöä Suomesta, viejän pitää antaa ilmoitus tullille viipymättä jälkikäteen. Vienti-ilmoituksen liitteenä viejän pitää  esittää kaikki ilmoitukseen liittyvät liiteasiakirjat ja vaihtoehtoisen todisteen tavaran poistumisesta EU:n tullialueelta.

Jos jälleenvienti-ilmoituksen antaminen on laiminlyöty, se on myös annettava jälkikäteen tullivarastointi- tai sisäisen jalostuksen menettelyn päättämiseksi. Tämä laiminlyönti voi johtaa tullietuuden hylkäämiseen tai tullivelan syntymiseen.

Oikea-aikaisen vienti- tai jälleenvienti-ilmoituksen antamisen laiminlyönnistä voi viejälle seurauksena olla Tullin kantama virhemaksu.

Tavara on poistunut EU:n tullialueelta ilman vienti- tai jälleenvienti-ilmoitusta

Vienti-ilmoituksella ilmoitetaan erityismaininnan lisäkoodi FIXEU (jälkikäteen jätetty). Todellinen vientipäivä ilmoitetaan omassa kentässään, eli netti-ilmoituksella kohdassa ”Poikkeava vientipäivä” ja sanoma-ilmoituksella kentässä nimeltä ”Todellinen vientipäivä” (exportPointDate). Tavaran sijaintipaikaksi ilmoitetaan Tullauskeskus, vienti.

Ilmoituksen liitteenä annetaan myös vapaamuotoinen selvitys siitä, miksi ilmoitusta ei ole annettu ennen tavaroiden vientiä.

Tavara on toisessa EU-maassa ilman vienti-ilmoitusta

Jos Suomesta lähtenyt vientitavara on toisessa EU-maassa ja kyseisen maan tulli vaatii vienti-ilmoitusta Suomesta, vienti-ilmoituksen voi antaa Suomeen jälkikäteen tietyin edellytyksin. 

Vienti-ilmoituksen erityismaininnan lisäkoodiksi ilmoitetaan FIXEX (ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti), jolloin kyseessä on pyyntö hyväksyä vienti-ilmoitus vientitavaran ollessa toisessa EU-maassa. Tavaran sijaintipaikaksi ilmoitetaan tavaran todellinen sijaintipaikka.

Lue lisää vaihtoehtoisista todisteista alla olevasta linkistä Poistumisen seuranta.

Huomioi nämä

Jos tavarat eivät ole poistuneet EU:n tullialueelta 90 päivän kuluttua niiden luovutuksesta vientiin, tulli pyytää ilmoittajalta selvitystä, jossa esitetään vaihtoehtoiset todisteet tavaroiden poistumisesta. Ilmoittaja voi esittää todisteet myös oma-aloitteisesti vientimaan tulliviranomaisille.

Todisteeksi hyväksytään

  • määrämaan tuontitullauksen osoittava asiakirja
  • EU:n jäsenmaan tulliviranomaisen allekirjoittama todistus tavaran poistumisesta
  • kuljetusyhtiön allekirjoittama kuljetusasiakirja tai muu todiste, josta ilmenee, että se on kuljettanut tavaran pois EU:n tullialueelta.

Vaihtoehtoisen todisteen hyväksyminen edellyttää, että tavarat on yksilöity asiakirjassa niin hyvin, että ne voidaan vaivattomasti ja luotettavasti todeta samoiksi tavaroiksi kuin vienti-ilmoituksessa.

Jälleenviennissä tullivarastosta vaihtoehtoinen todiste pitää pystyä yhdistämään tavaran varastokirjanpidon ja menettelyn luovutuspäätöksen tietoihin.

Vaihtoehtoisessa todisteessa täytyy olla allekirjoitus ja nimenselvennys. Myös jäljennökset asiakirjoista hyväksytään.

Jos vientipäivästä on kulunut yli 150 päivää, eikä poistumista ole vahvistettu, ilmoitus mitätöidään.

Tunnistamattoman ilmoittajan viennit

Jos vienti-ilmoitus on tehty tunnistamattomana ilmoittajana, vientipaikan tulli valvoo poistumista ja lähettää tarvittaessa ilmoittajalle kirjallisen lisäselvityspyynnön.                                                                                                      


                            

Kysyttävää?

Sähköinen palvelukeskus
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6vgarvi99Tglox1jZrxncf