Ilmoittajan kirjanpitoon tehtävä merkintä

Yritys, jolla on säännöllisesti verottomia toimituksia laivoihin tai lentokoneisiin, voi hakea alustoimituksiin yksinkertaistuslupaa (alustoimituslupa, EIA). Tällöin luvanhaltija antaa tulli-ilmoituksen ilmoittajan kirjanpitoon tehtävänä merkintänä ja toimittaa tullille jälkikäteen täydentävän ilmoituksen edeltävän toimituskuukauden alustoimituksista.

Yksinkertaistuslupaa voi käyttää vain Suomessa olevan laivan tai lentokoneen tavaratoimituksiin. Luvanhaltijalla voi olla myös velvollisuus antaa ennakkoilmoitus tullille ennen aiottua toimitusta. 

Yksinkertaistuslupaa ei voi käyttää vientiluvan alaisiin tavaroihin, vaan näistä pitää antaa sähköinen alustoimitusilmoitus.

Ennakkoilmoitus

Luvanhaltijan pitää ilmoittaa tullille etukäteen aluksille toimitettavista tupakka- ja alkoholituotteista sekä ei unionialkuperää olevista lihoista (nk. direktiivilihoista) jos tavarat toimitetaan muuhun kuin hyväksytyn säännöllisen reittiliikenteen alukseen tai tilausliikenteen lentokoneeseen.

Ennakkoilmoitus on annettava pääsääntöisesti viimeistään 24 tuntia ennen aiottua alustoimitusta. Ennakkoilmoitus on toimitettava tullille virka-aikana klo 8–16 sähköpostiosoitteeseen: alustoimitukset(at)tulli.fi ja virka-ajan ulkopuolella sähköpostiosoitteeseen: johtokeskus(at)tulli.fi. Ennakkoilmoituksena käytetään tullilomakkeita 795s ja 796s.

Tulli voi harkintansa mukaan rajoittaa aluksille toimitettavien tupakka- ja alkoholituotteiden sekä muiden tavaroiden määrää.

Ennakkoilmoitusta ei tarvita, kun valmisteverottomat tavarat toimitetaan hyväksytyn säännöllisen reittiliikenteen matkustaja-aluksiin tai kansainvälisen reittiliikenteen lentokoneisiin. Hyväksytyn säännöllisen reittiliikenteen aluksiin rinnastetaan matkustaja-alukset sekä ropax- ja risteilijäalukset, joihin saa toimittaa tavaroita ilman ennakkoilmoitusta.

Toimitus alukselle

Kun tavarat merkitään luvanhaltijan kirjanpitoon, ne luovutetaan samalla vientimenettelyyn. Tavarat toimitetaan alukselle rahtikirjalla, jossa on viittaus tullin antamaan alustoimituslupaan. Aluksen edustajan vahvistama rahtikirja tavaroiden toimittamisesta liitetään luvanhaltijan kirjanpitoon. Tavaroiden katsotaan poistuneen unionin tullialueelta, kun ne on lastattu alukseen ja kuitattu vastaanotetuiksi.

Täydentävä ilmoitus (kuukausitilitys)

Luvanhaltijan pitää antaa yhden kuukauden aikana aluksiin toimitetuista tavaroista tullille täydentävä ilmoitus (kuukausitilitys) seuraavan kuukauden 16. päivään mennessä.

Kuukausitilityksenä käytetään tullilomaketta 797sr ja se lähetetään sähköpostiosoitteeseen alustoimitukset(at)tulli.fi.