Ennen viennin aloittamista

Selvitä etukäteen, onko tavaroiden viennille rajoituksia

Selvitä kohdemaan rajoitukset ja vaatimukset. Selvitä kuljetukseen liittyvät rajoitukset kuljetusyhtiöltä.

Selvitä tavaran tullinimike (CN-koodi) etukäteen

Selvitä, saako tavara tullittomuuden tai alennetun tullikohtelun kohdemaassa – alentaa ostajan kustannuksia

Hanki ilmoittamisessa tarvittavat rekisteröinnit ja tunnisteet

Tulli.fi

Anna sähköinen ilmoitus viennistä Tullille etukäteen – tavarat on asetettava vientimenettelyyn

Tulli.fi

Lastauksen saa aloittaa, kun Tulli on antanut hyväksynnän vienti-ilmoitukseen

Tulli.fi

Voit hakea oikaisua tai mitätöintiä, jos jotain menee pieleen tai jos vienti esimerkiksi peruuntuu

Tulli.fi

Selvitä tavaran nimike etukäteen

Tavaran tullinimike määrittää, koskeeko tavaraa vientirajoitus, -kielto tai pakote. Selvitä tavaran nimike etukäteen.

Selvitä vientirajoitukset ja -kiellot – mahdollinen vientilupa on haettava etukäteen

Joidenkin tavaroiden vientiin liittyy rajoituksia tai niiden vienti on kielletty joko yhteisö- tai kansallisilla säädöksillä. Lisäksi on alueellisia vienti- ja talouspakotteita. Tällaisia tavaroita ovat esimerkiksi:

  • otsonikerrosta tuhoavat tuotteet
  • kaksikäyttötuotteet
  • vaaralliset kemikaalit
  • aseet
  • käytetyt sähkölaitteet
  • jätteet.

Selvitä tarvittaessa oikealta lupaviranomaiselta, vaatiiko tavarasi vienti luvan tai onko sen vienti kiellettyä. EU:n vientirajoitukset ovat tarkastettavissa nimikkeittäin EU:n Taric-hakupalvelusta. 

Vientiluvat myöntää aina niitä hallinnoiva viranomainen. Esimerkiksi kaksikäyttötuotteiden vientiluvat myöntää ulkoasiainministeriö (UM).

Selvitä viennin kohdemaan rajoitukset ja vaatimukset. Hyviä tietolähteitä ovat esimerkiksi Business Finland (ent. Finpro), laivauskäsikirja, suurlähetystöt, Yritys-Suomi, EU:n komission ylläpitämä Market Access Database, käyttämäsi huolintaliike sekä laiva- tai lentoyhtiö tai muu kuljetusliike.

Rekisteröidy viennin asiakkaaksi

Vientiasiakkaaksi rekisteröitymisen edellytys on, että yrityksellä on EORI-numero. Yritys saa rekisteröitymisen yhteydessä myös y-tunnukseen liitettävän jatko-osan (esim. T0001), jonka avulla yrityksen nimi ja osoitetiedot siirtyvät automaattisesti Tullin vientijärjestelmään. Rekisteröityminen on ilmaista.

Rekisteröityminen vientiasiakkaaksi on pakollista niille viejille, joilla on vähintään viisi vientilähetystä vuodessa.

Tuoja ja viejä: tarvitset Tullista EORI-numeron kaupankäynnissä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa (asiakastiedote 21.4.2020)

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma—pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta