Asiointitavat viennissä

Vienti-ilmoituksen voi antaa joko Tullin vienti-ilmoituspalvelussa tai sanomapohjaisesti. Kirjaudu palveluun Suomi.fi-tunnistautumisella.

Ilmoittaminen Vienti-ilmoituspalvelun kautta

Vienti-ilmoituspalvelussa kuka tahansa ilmoittaja saa antaa vienti-ilmoituksia. Ilmoittaja välttyy normaalitapauksissa henkilökohtaiselta käynniltä tullissa vientimenettelyä aloittaessaan ja voi tulostaa vientiasiakirjat itse.

Lue lisää:

Tutustu: Vienti-ilmoituspalveluun

Sanomapohjainen ilmoittaminen

Sanomapohjaista ilmoittamista varten asiakas tarvitsee Tullin luvan. Luvanhaltijaa kutsutaan viennin sanomailmoittajaksi. 

Sanoma-asiointi viennissä tarkoittaa yrityksen ja Tullin välillä sähköistä tiedonsiirtoa XML-muotoisilla sanomilla. Tiedonsiirrossa yritys voi käyttää suoraa sanoma-asiointia tai operaattoria. Yritys saa tullin vastaussanomat ja niiden pdf-muotoiset liiteasiakirjat suoraan omaan tietojärjestelmäänsä.

Lue lisää: Sanoma-asiointi - Mitä on sanoma-asiointi ja mihin sitä käytetään

Viennin sanomailmoittajaksi hakeutuminen

Viennin sanomailmoittajaksi voi hakeutua viennin rekisteröidyksi asiakkaaksi hyväksytty viejä tai huolintaliike.

Lue lisää: Sanoma-asioinnin asiakkaaksi hakeutuminen

Viennin sanomailmoittajan testaus

Viennin sanomailmoittajan hakeutumisesta ja testauksesta on julkaistu pdf-muotoinen opas.