Ammattimainen kansainvälinen liikenne

Ammattimaisella kansainvälisellä liikenteellä tarkoitetaan liikennöintiä Suomen ja toisen EU-maan tai kolmannen maan välillä siten, että matkan pääasiallisena tarkoituksena on vastikkeellinen matkustajien tai tavaran kuljettaminen.

Meriliikenteessä tämä yleensä tarkoittaa käyntiä toisessa maassa sijaitsevassa satamassa, jolloin matkustajat voivat poistua aluksesta, ja ilma-alusliikenteessä lentoa toisessa maassa sijaitsevalle lentoasemalle. Ahvenanmaan poikkeuslainsäädännön mukaan ammattimaisena kansainvälisenä liikenteenä pidetään myös ilma-alusliikennettä Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä.

Tämän lisäksi ammattimaiseksi kansainväliseksi liikenteeksi voidaan katsoa liikenne charter-aluksilla ja tilauslentoja tekevillä lentokoneilla.

Kansainvälisessä liikenteessä olevat viranomaisalukset

Myös viranomaisaluksiin voidaan tietyin edellytyksin toimittaa tavaroita verottomasti.

Viranomaisaluksia ovat valmisteverolain ja tullilain tarkoittamassa mielessä viranomaisen käytössä olevat ulkomaiset alukset, jotka ovat vierailumatkalla Suomen alueella, tai viranomaisen käytössä olevat kotimaiset alukset, jotka lähtevät vahvistetun vierailusuunnitelman mukaan viralliselle edustusmatkalle Suomen tullialueen ulkopuolelle.

Kotimaisen viranomaisen alusten on toimitettava kopio vierailusuunnitelmasta tullille ennen tavaroiden toimittamista alukselle. Tämän jälkeen, alustoimittaja voi laatia ennakkoilmoituksen ja pyytää tullilta lupaa toimitukseen. Lupaa pyydetään lähettämällä sähköposti virka-aikana klo 8–16.15 osoitteeseen alustoimitukset(at)tulli.fi ja virka-ajan ulkopuolella osoitteeseen johtokeskus(at)tulli.fi. 

Risteilyalukset

Risteilyliikennettä Suomesta harjoittava alus voidaan lukea ammattimaisen kansainvälisen liikenteen piiriin kuuluvaksi, kun se täyttää charter-alusten edellytykset ja käy vähintään kahdessa ulkomaan satamassa.

Kalastusalukset

Kalastusrekisteriin merkittyihin aluksiin voidaan toimittaa verotonta polttoainetta alustoimitusmenettelyllä tai Verohallinnon veronpalautusmenettelyllä, jolloin suoritettu valmistevero voidaan hakemuksesta palauttaa.

Tilauslennot

Tilauslentoja suorittavan ilma-aluksen pitää olla asianmukaisesti rekisteröity, katsastettu ja miehitetty henkilöiden tai tavaroiden kuljetukseen. Lennosta on pyydettäessä esitettävä tulliviranomaiselle erillinen lentosuunnitelma. Lisäksi jokaisella matkustajalla on oltava kyseiseen matkaan oikeuttava matkustusasiakirja.

Charter-alukset

Charter-aluksen pitää olla asianmukaisesti rekisteröity, katsastettu ja miehitetty ulkomaille suuntautuvaan henkilöliikenteeseen. Lisäksi jokaisella matkustajalla on oltava kyseiseen matkaan oikeuttava matkustusasiakirja.

Huvialukset

Huvialuksilla ei ole oikeutta verottomiin alustoimituksiin.