Alustoimitusmenettely – alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus

Alustoimituksella tarkoitetaan seuraavien tavaroiden verottomia ja tullittomia toimituksia Suomesta Euroopan unionin alueella sijaitseviin, ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä oleviin vesi- ja ilma-aluksiin:

  • aluksen varaosat ja varusteet
  • aluksen poltto- ja voiteluaineet
  • aluksella matkustajille myytäviksi tarkoitetut tavarat
  • aluksella matkustajien tai henkilökunnan kulutettaviksi tarkoitetut tavarat.

Alustoimituksissa noudatetaan vienti-ilmoitusta koskevia muodollisuuksia, ja niistä on annettava Tullille vienti-ilmoitus riippumatta aluksen kansallisuudesta tai siitä, onko aluksen määräpaikka Euroopan unionissa vai sen ulkopuolella.

Alustoimitusilmoitus annetaan sähköisesti, ellei alustoimittajalla ole Tullin myöntämää yksinkertaistetun ilmoituksen lupaa. Alustoimitusilmoitus on annettava hyvissä ajoin jokaisesta lähetyksestä, jotta tavarat voidaan tarvittaessa tarkastaa. Tullin hyväksymä alustoimitusilmoitus on tavaroiden lastauslupa alukseen.

Myös toimituksille muista unionimaista Suomessa sijaitsevaan alukseen on saatava Suomen tullilta lastauslupa ennen tavaroiden lastausta alukseen.

Alustoimittajan on huolehdittava annettujen tietojen oikeellisuudesta ja muuttuneiden tietojen ilmoittamisesta Tullille.

Tavanomainen menettely

Tavanomaisessa menettelyssä alustoimittaja antaa Tullille vienti-ilmoituksen joko netti-ilmoituksena Vienti-ilmoituspalvelussa tai sanomalla ennen tavaroiden toimittamista alukseen.

Ilmoittajan kirjanpitoon tehtävä merkintä ja kotitullausmenettely

Yritys, jolla on huomattavan paljon säännöllisesti verottomia toimituksia laivoihin tai lentokoneisiin, voi hakea alustoimituksiin yksinkertaistuslupaa. Luvanhaltija antaa tulli-ilmoituksen ilmoittajan kirjanpitoon tehtävänä merkintänä ja toimittaa jälkikäteen tullille täydentävän ilmoituksen edeltävän toimituskuukauden alustoimituksista. Yksinkertaistuslupaa voidaan käyttää tavarantoimituksissa Suomessa olevaan laivaan tai lentokoneeseen. Luvanhaltijalla voi olla myös velvollisuus antaa ennakkoilmoitus tullille ennen aiottua toimitusta.

Alustoimituksia koskevat ennen 1.5.2016 myönnetyt kotitullausluvat ovat voimassa siihen saakka, kunnes Tulli on uudelleen arvioinut ja kumonnut ne ja tarvittaessa myöntänyt uudet luvat, jotka koskevat tulli-ilmoituksen antamista ilmoittajan kirjanpitoon tehtävänä merkintänä. Tulli tekee uudelleenarviointiin perustuvat päätökset ennen 1.5.2019.

Rajoitukset alustoimitukseen

  • Alustoimitusmenettelyä ei voi soveltaa erityismenettelyissä eikä  vientitukivienneissä (feoga-vienti).
  • Alustoimitusilmoitusta ei anneta, jos tavaroiden vastaanottaja on telakka tai muu aluksen rakentamiseen osallistuva urakoitsija. Alustoimitusmenettelyä voidaan soveltaa vasta, kun uutta alusta aletaan viimeistelyvaiheessa varustaa ja tavaroiden vastaanottajana on varustamo.
  • Alustoimitusilmoitusta ei voi antaa, jos tavara toimitetaan alukseen, joka sijaitsee EU:n ulkopuolella. Tässä tapauksessa alukselle toimitettavat tavarat on ilmoitettava sähköisesti normaalilla vienti-ilmoituksella. 

Kansainvälisen liikenteen laivojen ja lentokoneiden alustoimituksissa ei voi vedota yhden kuljetussopimuksen sääntöön.

Suullinen ilmoitus alustoimituksissa

Alustoimitusilmoituksen voi antaa suullisesti silloin, kun kyseessä on enintään 1 000 euron arvoinen ja 1 000 nettokilon painoinen  toimitus. Ilmoitus vaaditaan kuitenkin, jos tavara on jonkin rajoituksen alainen.

Tullaamattoman tavaran toimittaminen aluksille

Kun aluksiin toimitetaan tullaamatonta tavaraa, tavarat on passitettava, ellei lähtövarasto sijaitse samassa satamassa tai samalla lentokentällä kuin alus tai lentokone, johon tavaraa ollaan toimittamassa. Tullivarastosta voi kuitenkin siirtää tavaroita ilman passitusmenettelyä aluksen sijaintipaikasta riippumatta. Siirto tehdään jälleenvienti-ilmoituksella. 

Tullivarastointimenettelyyn asetettua tavaraa voi siirtää tullivarastointimenettelyssä alustoimitukseen. Siirto tehdään jälleenvienti-ilmoituksella. Jos tullivarastoluvanhaltijalla on alustoimituslupa, siirto tehdään luvan mukaisella asiakirjalla. Poikkeuksena tästä ovat ei-unionialkuperää olevat lihat, jotka on passitettava, jos alus on toisessa satamassa kuin tullivarasto. Väliaikaisesta varastosta tavarat voidaan siirtää samalla paikkakunnalla olevaan alukseen tullin lastausluvalla. Jos alus on toisessa satamassa, pitää tavara passittaa.

Huomioi nämä

Kansainvälisessä liikenteessä alukset (laivat ja lentokoneet) tarvitsevat toimintaansa varten erilaisia tavaroita ja tarvikkeita, kuten poltto- ja voiteluaineita, muonatavaroita ja erilaisia huollon ja korjausten yhteydessä asennettavia ja käytettäviä tavaroita. Näiden tavaroiden toimittamisesta aluksille käytetään tullilainsäädännössä nimitystä alustoimitukset. 

Alustoimituksiin lasketaan kuuluvaksi myös tavarat, joita toimitetaan verottomina aluksille myytäväksi ja tuliaisina tuotavaksi.

Alustoimitus edellyttää, että tavaratilaus tehdään varustamon tai lentoyhtiön nimissä. Laivan henkilökunnan omaan käyttöön tulevia tavaroita kohdellaan kuin matkustajatuomisia ja -viemisiä.

Lue lisää: Alustoimitusmenettely


Kyllä.

Kun yritykseltä tilataan tavaroita toimitettavaksi alukseen, täytyy tavaroiden toimituksesta alukseen antaa tullille sähköinen vienti-ilmoitus. Tulli-ilmoitus täytyy antaa hyvissä ajoin ennen tavaroiden toimittamista alukseen, jotta tullilla on mahdollisuus tarkastaa tavara.

Säännöllisesti tavaraa aluksiin toimittava yritys voi hakea tullilta lupaa soveltaa yksinkertaistettua ilmoitusmenettelyä, jossa tullille annetaan toimituskohtaisen vienti-ilmoituksen sijasta koonti-ilmoituksia useammasta eri toimituserästä.

Lue lisää: Alustoimitusmenettely


Alustoimituksista annettava sähköinen vienti-ilmoitus käsitellään kuten täydellinen vienti-ilmoitus tietyin poikkeuksin.

Alustoimituksen vienti-ilmoitus on helpompi tehdä kuin normaali vienti-ilmoitus, koska alustoimitustavaroiden tullinimikkeenä käytetään vain kolmea kokoavaa Taric -koodia: 99302400 elintarvikkeet, 99302700 polttoaineet ja 99309900 muut tavarat.

Viennin turvatietoja ei tarvitse antaa eikä myöskään poistumisen ilmoituksia.

Lue lisää: Alustoimitusmenettely


Kun alustoimittaja toimittaa tavarat alukseen Suomessa, hän pyytää viennin saateasiakirjaan (EAD) aluksen edustajan allekirjoituksen ja säilyttää allekirjoitetun saateasiakirjan kirjanpidossaan todisteena.

Alustoimittajan on myös mahdollista saada kirjanpitoonsa poistumisvahvistettu luovutuspäätös esittämällä tullille aluksen edustajan allekirjoittama saateasiakirja.

Lue lisää: Poistumisen vahvistaminen


Lisää aiheesta

 

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta


Asiasanat Alustoimitus

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus