Alustoimitusmenettely

Alustoimituksella tarkoitetaan seuraavien tavaroiden verottomia ja tullittomia toimituksia Suomesta Euroopan unionin alueella sijaitseviin, ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä oleviin vesi- ja ilma-aluksiin:

  • aluksen varaosat ja varusteet
  • aluksen poltto- ja voiteluaineet
  • aluksella matkustajille myytäviksi tarkoitetut tavarat
  • aluksella matkustajien tai henkilökunnan kulutettaviksi tarkoitetut tavarat.

Tietyin edellytyksin alustoimitusmenettelyä voidaan käyttää myös muissa kansainvälisen liikenteen aluksissa kuten viranomaisaluksissa.

Alustoimituksissa noudatetaan vienti-ilmoitusta koskevia muodollisuuksia, ja niistä on annettava Tullille vienti-ilmoitus riippumatta aluksen kansallisuudesta tai siitä, onko aluksen määräpaikka Euroopan unionissa vai sen ulkopuolella.

Alustoimitusilmoitus annetaan sähköisesti, ellei alustoimittajalla ole Tullin myöntämää yksinkertaistetun ilmoituksen lupaa. Alustoimitusilmoitus on annettava hyvissä ajoin jokaisesta lähetyksestä, jotta tavarat voidaan tarvittaessa tarkastaa. Tullin hyväksymä alustoimitusilmoitus on tavaroiden lastauslupa alukseen.

Myös toimituksille muista unionimaista Suomessa sijaitsevaan alukseen on saatava Suomen tullilta lastauslupa ennen tavaroiden lastausta alukseen.

Suullinen ilmoitus alustoimituksissa

Alustoimitusilmoituksen voi antaa suullisesti silloin, kun kyseessä on enintään 1 000 euron arvoinen ja 1 000 nettokilon painoinen  toimitus. Ilmoitus vaaditaan kuitenkin, jos tavara on jonkin rajoituksen alainen.

Rajoitukset alustoimitukseen

  • Alustoimitusmenettelyä ei voi soveltaa väliaikaisessa viennissä, erityismenettelyissä eikä  vientitukivienneissä (feoga-vienti). Alustoimitusmenettelyä voi käyttää lopullisessa viennissä ja tullivarastointimenettelyyn asetettujen tavaroiden jälleenviennissä.
  • Alustoimitusilmoitusta ei anneta, jos tavaroiden vastaanottaja on telakka tai muu aluksen rakentamiseen osallistuva urakoitsija. Alustoimitusmenettelyä voidaan soveltaa vasta, kun uutta alusta aletaan viimeistelyvaiheessa varustaa ja tavaroiden vastaanottajana on varustamo.
  • Alustoimitusilmoitusta ei voi antaa, jos tavara toimitetaan alukseen, joka sijaitsee EU:n ulkopuolella. Tässä tapauksessa alukselle toimitettavat tavarat on ilmoitettava sähköisesti normaalilla vienti-ilmoituksella. 

Kansainvälisen liikenteen laivojen ja lentokoneiden alustoimituksissa ei voi vedota yhden kuljetussopimuksen sääntöön.

Huomioi nämä

Varustamot voivat Tullin luvalla tarjoilla tuotteita verottomasti silloin, kun vesialus on satamassa ja kun tarjoilu liittyy aluksen merenkulun harjoittamiseen liittyvään tilaisuuteen. Tällaisia tilaisuuksia ovat esimerkiksi varustamon sidosryhmilleen pitämät edustustilaisuudet, jotka liittyvät aluksen markkinointiin. Tuotteita saa myös tarjoilla verottomasti vesialuksen matkustajille ennakoimattomassa ns. force majeure -tilanteessa, jolloin verottoman tarjoilun edellytykset eivät välttämättä muuten täyttyisi. Verottoman tarjoilun lupaa täytyy hakea etukäteen vapaamuotoisella hakemuksella Tullin lupakeskuksesta.

Verottomista tarjoiluista on lähetettävä yhteenveto seuraavan kuun 16. päivään mennessä osoitteeseen: alustoimitukset(at)tulli.fi.

Verottoman tarjoilun lupaehdot
 


Kansainvälisessä liikenteessä alukset (laivat ja lentokoneet) tarvitsevat toimintaansa varten erilaisia tavaroita ja tarvikkeita, kuten poltto- ja voiteluaineita, muonatavaroita ja erilaisia huollon ja korjausten yhteydessä asennettavia ja käytettäviä tavaroita. Näiden tavaroiden toimittamisesta aluksille käytetään tullilainsäädännössä nimitystä alustoimitukset. 

Alustoimituksiin lasketaan kuuluvaksi myös tavarat, joita toimitetaan verottomina aluksille myytäväksi ja tuliaisina tuotavaksi.

Alustoimitus edellyttää, että tavaratilaus tehdään varustamon tai lentoyhtiön nimissä. Laivan henkilökunnan omaan käyttöön tulevia tavaroita kohdellaan kuin matkustajatuomisia ja -viemisiä.

Lue lisää: Alustoimitusmenettely


Kyllä.

Kun yritykseltä tilataan tavaroita toimitettavaksi alukseen, täytyy tavaroiden toimituksesta alukseen antaa tullille sähköinen vienti-ilmoitus. Tulli-ilmoitus täytyy antaa hyvissä ajoin ennen tavaroiden toimittamista alukseen, jotta tullilla on mahdollisuus tarkastaa tavara.

Säännöllisesti tavaraa aluksiin toimittava yritys voi hakea tullilta lupaa soveltaa yksinkertaistettua ilmoitusmenettelyä, jossa tullille annetaan toimituskohtaisen vienti-ilmoituksen sijasta koonti-ilmoituksia useammasta eri toimituserästä.

Lue lisää: Alustoimitusmenettely


Alustoimituksista annettava sähköinen vienti-ilmoitus käsitellään kuten täydellinen vienti-ilmoitus tietyin poikkeuksin.

Alustoimituksen vienti-ilmoitus on helpompi tehdä kuin normaali vienti-ilmoitus, koska alustoimitustavaroiden tullinimikkeenä käytetään vain kolmea kokoavaa Taric -koodia: 99302400 elintarvikkeet, 99302700 polttoaineet ja 99309900 muut tavarat.

Viennin turvatietoja ei tarvitse antaa eikä myöskään poistumisen ilmoituksia.

Lue lisää: Alustoimitusmenettely


Kun alustoimittaja toimittaa tavarat alukseen Suomessa, hän pyytää viennin saateasiakirjaan (EAD) aluksen edustajan allekirjoituksen ja säilyttää allekirjoitetun saateasiakirjan kirjanpidossaan todisteena.

Alustoimittajan on myös mahdollista saada kirjanpitoonsa poistumisvahvistettu luovutuspäätös esittämällä tullille aluksen edustajan allekirjoittama saateasiakirja.

Lue lisää: Poistumisen vahvistaminenAsiasanat Alustoimitus