Alustoimitukset miehistölle

Liikenne unionin merialueilla (Itämeri, Pohjanmeri ja Välimeri)

Miehistön käyttöön alukselle saa toimittaa verottomasti enintään:

2 litraa väkeviä juomia, 2 litraa välituotteita, 2 litraa mietoja viinejä, 32 litraa olutta sekä 800 savuketta henkilöä kohti kuukaudessa.

Lisäksi aluksen päällikön edustuskäyttöön ja matkustajille matkan aikana tarjoiltavaksi saa toimittaa tarpeellisen määrän verottomia tuotteita. Toimitusmäärän laskennassa otetaan huomioon aluksen koko miehistön lukumäärä vaihtomiehistöineen.

Päällikön edustuskäyttöön toimitettavan määrän laskennassa otetaan huomioon aluksen koko ja matkan kohde. Päällikön edustuskäyttö voi olla huomattavastikin suurempi kuin yhden henkilön alkoholin ja savukkeiden kuukausittainen alustoimitusmäärä.

Aluksella kulutettavaksi tarkoitetun oluen voi vaihtaa vastaavaan määrään siideriä tai long drink -juomasekoituksia, mutta maahantuonnissa olutta ei voi korvata toisella tuotteella.

Pohjanmeren ja Välimeren liikenteessä voidaan pidemmillä matkoilla noudattaa kaukoliikenteen alustoimitusmääriäTullin harkinnan mukaan.

Kaukoliikenne ja muu unionin ulkopuolelle suuntautuva liikenne

Sellaiset alukset, jotka käyvät Suomessa vain harvoin ja joiden matkan kesto on pidempi, voivat perustellusti ja Tullin päätöksellä toimittaa isompiakin määriä tavaroita alukseen verottomasti.

Lisäksi aluksen päällikön edustuskäyttöön sekä matkustajille matkan aikana tarjoiltavaksi saa toimittaa tarpeellisen määrän verottomia tuotteita.

Kulutus aluksella

Aluksella tapahtuvalla kulutuksella tarkoitetaan kaikkea tuotteiden myyntiä ja tarjoilua matkustajille, aluksen henkilökunnalle sekä muille aluksessa työskenteleville, henkilökuntaan rinnastettaville henkilöille matkan aikana. Tuotteet on käytettävä aluksella matkan aikana. Aluksella tapahtuvalla kulutuksella tarkoitetaan myös kaikkea aluksen liikenteen ylläpidosta johtuvaa kulutusta.

Verottomasti alukselle toimitetut alkoholit, tupakat ja ei-unionialkuperää olevat lihat (nk. direktiivilihat) on kulutettava aluksella. Lihavalmisteen mukana on aina oltava eläinlääkärintodistus (CVED), ja lihavalmisteita ei saa tuoda alukselta takaisin maihin.

Myynti henkilökunnalle sekä muille aluksella työskenteleville henkilökuntaan rinnastettaville henkilöille 

Henkilökunnalle voidaan myydä verottomia tuotteita aluksella käytettäväksi. Samalla tavoin tuotteita saa myydä myös muille aluksella työskenteleville, henkilökuntaan rinnastettaville henkilöille.

Tuotteita saa myydä enintään 2 litraa väkeviä juomia, 2 litraa välituotteita, 2 litraa mietoja viinejä, 16 litraa olutta sekä 800 savuketta henkilöä ja kuukautta kohti.

Varustamolla ja aluksella on itsenäinen oikeus päättää pienempienkin määrien myynnistä.

Aluksen henkilökunnan tuontioikeus

Suomen ja EU:n ulkopuolisen maan tai alueen välisessä ammattimaisessa liikenteessä olevan kulkuneuvon henkilökuntaan kuuluva saa tuoda työmatkoiltaan tavaroita verotta. Verottomuuden edellytyksenä on, että tuoja merkitsee tuomansa tavarat tullauskirjaan eli "tullikirjaan".

Lue lisää tullauskirjamenettelystä