Yleisvakuus

Maahantuonnissa yleisvakuuden täytyy kattaa tullivelan määrä. Jos vakuus ei riitä, tavaroiden luovutus vapaaseen liikkeeseen estyy. 

Yritys voi saada vapautuksen tai alennuksen varastoinnin, passituksen ja muiden erityismenettelyjen vastuuvakuudesta tietyin edellytyksin. Kun Tulli arvioi vakuuden tarvetta, yritykset jaetaan vakavaraisuuden ja maksukäyttäytymisen perusteella vakuusluokkiin. Lisäksi yrityksen pitää täyttää vakuusluokasta riippuen mm. riittäviin varoihin, kirjanpitoon ja sisäiseen seurantaan liittyvät vaatimukset. 

Vain valtuutettu talouden toimija (AEO) voi hakea alennusta tullivelalle vaadittavasta vakuudesta. Sen sijaan mikä tahansa yritys, muukin kuin AEO-toimija, voi saada vapautuksen tai alennuksen varastoinnin, passituksen ja muiden erityismenettelyjen vastuuvakuudesta tietyin edellytyksin.

Lue lisää: