Välillinen edustaja

Tavaran maahantuojan välillinen edustaja

  • antaa tulli-ilmoituksia maahantuojan puolesta, mutta omissa nimissään 
  • toimii vastaavalla vastuulla kuin tavaranhaltija. 

Tuoja ja välillinen edustaja ovat yhdessä vastuussa tullivelasta (myös jälkitullauksesta). Tulli kohdistaa perintätoimenpiteet ensisijaisesti kuitenkin edustajaan. Tuojalta peritään kustannuksia vasta, jos edustaja todetaan maksukyvyttömäksi.

Välillisenä edustajana voi toimia luovutus vapaaseen liikkeeseen -menettelyssä, ei maahantuonnin erityismenettelyissä, joita ovat erityiskäyttö (väliaikainen maahantuonti ja tietty käyttötarkoitus) sekä jalostus (sisäinen ja ulkoinen jalostus).

Lupa haettava, jos halutaan maksuaikaa 

Jos edustaja haluaa maksuaikaa maahantuontimaksuille, sen on haettava sitä varten Tullilta yleisvakuuslupa ja maksunlykkäyslupa. Hakemuksessa on ilmoitettava halutut edustusmuodot.

Velalle tarvittavat vakuudet Tulli vaatii edustajalta ja lähettää myös jaksoerittelyn edustajalle. 

Vakuuden varaus vapaaseen liikkeeseen luovutuksessa 
Maahantuonnin yleisvakuudesta varataan vakuutta tullivelkaa vastaava määrä tullauksen yhteydessä. Varaus vapautuu siinä vaiheessa, kun velka on maksettu (kohdistusviive vähintään 1–2 päivää maksuhetkestä).
Vakuutta varataan vakuusluokan mukaan tullivelalle 30 % tai 100 % ja arvonlisäverovelalle 0 %.

Vakuusvaraus velalle eri vakuusluokissa

Luovutus vapaaseen liikkeeseen Vakuusluokka Tulli Alv
AEOC AB 30 % 0 %
Muut AA 100 % 0 %