Vakuusluokat ja niiden vaatimukset

Vakuusluokka Omavaraisuusaste Riittävät varat Maksukäyttäytyminen
BA Negatiivinen Ei -
BB 0 % - 4,9 % Kyllä Ei vakavia tai toistuvia maksuhäiriöitä
BC 5 % - 9,9 % Kyllä Ei vakavia tai toistuvia maksuhäiriöitä
BD ≥ 10 % Kyllä Ei vakavia tai toistuvia maksuhäiriöitä

Kun passituksen, varastoinnin ja erityismenettelyjen yleisvakuuden suuruutta määritetään, yritykset jaetaan vakavaraisuuden ja maksukäyttäytymisen perusteella vakuusluokkiin. Lisäksi yrityksen pitää täyttää vakuusluokasta riippuen mm. riittäviin varoihin, kirjanpitoon ja sisäiseen seurantaan liittyvät vaatimukset.

Vakavaraisuutta arvioitaessa lähtökohtana käytetään asiakkaan tilinpäätöstä. Jos yritys on konsernin emoyhtiö, arvioinnissa käytetään emoyhtiön konsernitilinpäätöstä.

Jotta yritys voi saada alennusta vakuudesta, sillä ei saa olla vakavia maksuhäiriö- tai luottotietomerkintöjä. Vakavia maksuhäiriöitä voivat olla esim. konkurssi- saneeraus- tai ulosottoasiat sekä asiakkaan tai vakuuden/viitemäärän kokoon nähden suuret tai toistuvat maksuviiveet.

Vakuustarve määräytyy viitemäärien ja vakuusluokan mukaisesti.

Riittävät varat

Vakuusluokissa BD, BC ja BB yrityksellä täytyy olla riittävät varat suhteessa viitemäärään.  

Kun varojen riittävyyttä määritetään, lasketaan yhteen asiakkaan kaikkien eri menettelyjen (tuonti, passitus, varastointi ja erityismenettelyt) viitemäärä eli tullivelan sekä tulli- ja verovastuun määrä.

Kokonaisviitemäärästä vähennetään asiakkaan tullille toimittamat vakuudet, ja vakuudetonta viitemäärää verrataan asiakkaan taseen loppusummaan.

Varat ovat riittävät, kun taseen loppusumma on vähintään puolet vakuudettomasta viitemäärästä:

  • (Kokonaisviitemäärä – vakuudet) / taseen loppusumma ≤ 2.

Vakuusluokassa BD riittävien varojen vaatimus on porrastettu omavaraisuusasteen mukaan siten, että omavaraisuusasteen kasvaessa riittävien varojen vaatimus toteutuu pienemmällä taseen loppusummalla.

Riittävien varojen vaatimukset eri vakuusluokissa:

Vakuusluokka Vakuusluokan vaatimuksena oleva omavaraisuusaste Vakuudeton viitemäärä maksimissaan taseesta *)
BA negatiivinen -
BB ≥ 0 % 2
BC ≥ 5 % 2
BD ≥ 10 % 2
BD ≥ 15 % 3
BD ≥ 20 % 4
BD ≥ 25 % 5
BD ≥ 30 % 6
BD ≥ 35 % 7
BD ≥ 40 % 8
BD ≥ 45 % 9
BD ≥ 50 % 10

*) (Kokonaisviitemäärä – vakuudet) / taseen loppusumma

Huomioi nämä

Vakuusluokka tullivastuulle määritetään, kun asiakkaalla on passitusta, varastointia tai muita maahantuonnin erityismenettelyitä. Saadakseen alennusta tullivastuulle vaadittavasta vakuudesta asiakkaalla on oltava riittävät varat suhteessa viitemäärään.

Riittävien varojen määrittämisessä lasketaan yhteen toimijan kaikkien eri menettelyjen (tuonti, passitus, varastointi ja erityismenettelyt) viitemäärä eli tullivelan sekä tulli- ja verovastuun määrä.

Kokonaisviitemäärästä vähennetään asiakkaan tullille toimittamat vakuudet, ja vakuudetonta viitemäärää verrataan asiakkaan taseen loppusummaan.

Riittävien varojen vaatimus toteutuu, kun taseen loppusumma on vähintään puolet vakuudettomasta viitemäärästä:

(Kokonaisviitemäärä – vakuudet) / taseen loppusumma ≤ 2.

Vakuusluokassa BD riittävien varojen vaatimus on lisäksi porrastettu omavaraisuusasteen mukaan siten, että omavaraisuusasteen kasvaessa riittävien varojen vaatimus toteutuu pienemmällä taseen loppusummalla.

Esimerkki:

  • Asiakkaan kokonaisviitemäärä on 200 000 euroa (tuonnin viitemäärä 50 000 euroa ja sisäisen jalostuksen viitemäärä 150 000 euroa).
  • Taseen loppusumma on 60 000 euroa ja omavaraisuusaste 10 %.
  • Asiakkaalla ei ole maksuviiveitä tai maksuhäiriöitä.

Tullivelan osalta asiakas on vakuusluokassa AA (100 %).

Tullivastuun osalta asiakas on omavaraisuusasteen ja maksukäyttäytymisen perusteella luokassa BD (0 %). Asiakas täyttää myös vakuusluokkakohtaiset mm. kirjanpitoon ja sisäiseen seurantaan liittyvät vaatimukset.


Vakuusalennuksia saadakseen asiakkaalla on lisäksi oltava riittävät varat suhteessa viitemäärään.

Tarkistetaan riittävät varat vakuusluokassa BD (0 %):

Vakuustarve on yhteensä 50 000 euroa. Tuonnin vakuus 100 % ja sisäisen jalostuksen vakuus 0 % viitemäärästä.

(200 000–50 000 euroa) / 60 000 euroa = 2,5 eli riittävien varojen ja BD vakuusluokan vaatimukset eivät täyty.

Tarkistetaan riittävät varat vakuusluokassa BC (30 %):

Vakuustarve on yhteensä 95 000 euroa (50 000 euroa + 45 000 euroa). Tuonnin vakuus 100 % ja sisäisen jalostuksen vakuus 30 % viitemäärästä.

(200 000–95 000 euroa) / 60 000 euroa = 1,75 eli < 2.

Riittävien varojen vaatimus täyttyy, kun asiakas toimittaa vakuusluokan BC mukaisen vakuuden tullivastuulle ja vakuusluokan AA mukaisen vakuuden tullivelalle.