Suora edustaja takaajan vastuulla

Lupa haettava  

Edustajan on haettava suoraan edustajuuteen takaajan vastuulla Tullista yleisvakuuslupa. Hakemuksessa on ilmoitettava halutut edustusmuodot.  

Kun yrityksellä on myös maksunlykkäyslupa, se saa noin viisi viikkoa maksuaikaa maahantuonnissa kannettaville maksuille. Lisätietoa yleisvakuusluvasta ja maksunlykkäysluvasta tällä sivulla

Velalle tai vastuulle tarvittavat vakuudet vaaditaan takaajan vastuulla toimivalta edustajalta, ja jaksoerittely osoitetaan ja lähetetään edustajalle.

Yleistakaussitoumus

Suora edustajuus takaajan vastuulla vaatii erityisen yleistakaussitoumuksen, jonka perusteella edustaja on vastuussa tullien ja verojen maksamisesta. Edustaja ei kuitenkaan takaajana vastaa mahdollisesta jälkitullauksesta, jos se ei tiennyt tai sen ei olisi pitänyt tietää tulli-ilmoituksessa annettuja tietoja virheelliseksi.

Edustaja voi antaa yleistakaussitoumuksen myös rajattuna siten, että edustajan vastuu on korkeintaan kaksinkertainen suhteessa annetun vakuuden määrään.

Tulli vaatii edustajalta yhtiökokouksen päätöksen yleistakaussitoumuksen antamisesta, ellei asiakkaan toimialaan sisälly kaupparekisteriotteen mukaan takausten antaminen.

Vapaaseen liikkeeseen luovutus
Maahantuonnin yleisvakuudesta varataan vakuutta tulli- ja arvonlisäverovelkaa vastaava määrä tullauksen yhteydessä, ja varaus vapautuu siinä vaiheessa, kun velka on maksettu (kohdistusviive vähintään 1-2 päivää maksuhetkestä). Vakuutta varataan arvonlisäverovelalle vain niiden tuojien osalta, joita ei ole merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Erityismenettelyt
Maahantuonnin erityismenettelyissä, joita ovat erityiskäyttö (väliaikainen maahantuonti) sekä jalostus (sisäinen ja ulkoinen jalostus), vakuutta vaaditaan tulli- ja arvonlisäverovastuulle takaussitoumuksen (rajaamaton / rajattu) mukaisesti.
Vakuus varataan edustajan yleisvakuudesta reaaliaikaisesti ja vakuus pysyy varattuna, kunnes vastuu on lakannut (esim. hyväksyttävä päätöstilitys annettu).

Vakuusvaraus takaussitoumuksen perusteella:

Tullimenettely   Rajaamaton takaussitoumus Rajattu takaussitoumus
Vapaaseen liikkeeseen luovutus Tulli

100 %

100 %

Alv

100 %

100 %

Erityismenettelyt Tulli

100 %

100 %

Alv 0 %

100 %

Vapaaseen liikkeeseen luovutuksessa vakuutta varataan arvonlisäverovelalle vain niiden tuojien osalta, joita ei ole merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Jos yritys toimii sekä takaajan vastuulla että välillisenä edustajana, sen on ilmoitettava tullille, miten yleisvakuus jaetaan eri edustusmuodoille.

                            

                            

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma–pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta