Suora edustaja takaajan vastuulla

Lupa haettava  

Edustajan on haettava suoraan edustajuuteen takaajan vastuulla Tullista yleisvakuuslupa. Hakemuksessa on ilmoitettava halutut edustusmuodot.  

Kun yrityksellä on myös maksunlykkäyslupa, se saa noin viisi viikkoa maksuaikaa maahantuonnissa kannettaville maksuille. Lisätietoa yleisvakuusluvasta ja maksunlykkäysluvasta tällä sivulla

Velalle tai vastuulle tarvittavat vakuudet vaaditaan takaajan vastuulla toimivalta edustajalta, ja jaksoerittely osoitetaan ja lähetetään edustajalle.

Suorana edustajana takaajan vastuulla voi toimia näissä menettelyissä: 

  • vapaaseen liikkeeseen luovutuksessa
  • maahantuonnin erityismenettelyissä.

Yleistakaussitoumus

Suora edustajuus takaajan vastuulla vaatii erityisen yleistakaussitoumuksen, jonka perusteella edustaja on vastuussa tullien ja verojen maksamisesta. Edustaja ei kuitenkaan takaajana vastaa mahdollisesta jälkitullauksesta, jos se ei tiennyt tai sen ei olisi pitänyt tietää tulli-ilmoituksessa annettuja tietoja virheelliseksi.

Edustaja voi antaa yleistakaussitoumuksen myös rajattuna siten, että yleistakauksen vastuun yläraja on kulloinkin voimassaolevan yleisvakuuden kokonaismäärä kaksinkertaisena. 

Tulli vaatii edustajalta yhtiökokouksen päätöksen yleistakaussitoumuksen antamisesta, ellei edustajan toimialaan sisälly kaupparekisteriotteen mukaan takausten antaminen.

Vakuusvaraus eri menettelyissä

Vapaaseen liikkeeseen luovutuksessa
Maahantuonnin yleisvakuudesta varataan vakuutta tulli- ja arvonlisäverovelkaa vastaava määrä tullauksen yhteydessä, ja varaus vapautuu siinä vaiheessa, kun velka on maksettu (kohdistusviive vähintään 1-2 päivää maksuhetkestä). Vakuutta varataan arvonlisäverovelalle vain niiden tuojien osalta, joita ei ole merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Erityismenettelyissä
Maahantuonnin erityismenettelyissä, joita ovat erityiskäyttö (väliaikainen maahantuonti) sekä jalostus (sisäinen ja ulkoinen jalostus), vakuutta vaaditaan tulli- ja arvonlisäverovastuulle takaussitoumuksen (rajaamaton / rajattu) mukaisesti.
Vakuus varataan edustajan yleisvakuudesta reaaliaikaisesti ja vakuus pysyy varattuna, kunnes vastuu on lakannut (esim. hyväksyttävä päätöstilitys annettu).

Vakuusvaraus yleistakaussitoumuksen perusteella:

Tullimenettely   Rajaamaton takaussitoumus Rajattu takaussitoumus
Vapaaseen liikkeeseen luovutus Tulli

100 %

100 %

Alv

100 %

100 %

Erityismenettelyt Tulli

100 %

100 %

Alv 0 %

100 %

Vapaaseen liikkeeseen luovutuksessa vakuutta varataan arvonlisäverovelalle vain niiden tuojien osalta, joita ei ole merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.