Suora edustaja takaajan vastuulla

Toimiminen suorana edustajana takaajan vastuulla vaatii erityisen yleistakaussitoumuksen. Lisäksi tulli vaatii edustajalta yhtiökokouksen päätöksen yleistakaussitoumuksen antamisesta, ellei asiakkaan toimialaan sisälly kaupparekisteriotteen mukaan takausten antaminen.

Takaajan vastuulla toimiva suora edustaja antaa asiakkaan puolesta takauksen siitä, että syntynyt tai mahdollisesti syntyvä velka maksetaan määräajassa. Edustaja ei kuitenkaan takaajana vastaa mahdollisesta jälkitullauksesta, jos se ei tiennyt tai sen ei olisi pitänyt tietää tulli-ilmoituksessa annettuja tietoja virheelliseksi.

Velalle tai vastuulle tarvittavat vakuudet vaaditaan takaajan vastuulla toimivalta edustajalta. Kun edustaja antaa tulli-ilmoituksen suorana edustajana takaajan vastuulla, jaksoerittely osoitetaan ja lähetetään edustajalle.

Jos edustaja antaa rajatun takaussitoumuksen koskien suoraa edustusta takaajan vastuulla, edustajan vastuu on rajattu korkeintaan kaksinkertaiseksi suhteessa annetun vakuuden määrään.

Vapaaseen liikkeeseen luovutus
Maahantuonnin yleisvakuudesta varataan vakuutta tulli- ja arvonlisäverovelkaa vastaava määrä tullauksen yhteydessä, ja varaus vapautuu siinä vaiheessa, kun velka on maksettu (kohdistusviive vähintään 1-2 päivää maksuhetkestä). Vakuutta varataan arvonlisäverovelalle vain niiden asiakkaiden osalta, joita ei ole merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Erityismenettelyt
Maahantuonnin erityismenettelyissä, joita ovat erityiskäyttö (väliaikainen maahantuonti) sekä jalostus (sisäinen ja ulkoinen jalostus), vakuutta vaaditaan tulli- ja arvonlisäverovastuulle takaussitoumuksen (rajaamaton / rajattu) mukaisesti.
Vakuus varataan edustajan yleisvakuudesta reaaliaikaisesti ja vakuus pysyy varattuna, kunnes vastuu on lakannut (esim. hyväksyttävä päätöstilitys annettu).

Vakuusvaraus takaussitoumuksen perusteella:

Tullimenettely   Rajaamaton takaussitoumus Rajattu takaussitoumus
Vapaaseen liikkeeseen luovutus Tulli

100 %

100 %

Alv

100 %

100 %

Erityismenettelyt Tulli

100 %

100 %

Alv 0 %

100 %

Vapaaseen liikkeeseen luovutuksessa vakuutta varataan arvonlisäverovelalle vain niiden asiakkaiden osalta, joita ei ole merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Jos yritys toimii sekä takaajan vastuulla että välillisenä edustajana, sen on ilmoitettava tullille, miten yleisvakuus jaetaan eri edustusmuodoille.

 

                            

                            

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma–pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta