Maahantuonnin keskihinnat

Julkaisemme tällä sivulla säännöllisesti maahantuotujen tuotteiden tullinimikekohtaisia keskihintoja. Hintojen avulla voit laskea arvion saman tyyppisten maahantuotujen tuotteiden tullien ja verojen määristä. 

Arviota tulleista ja veroista voi hyödyntää esimerkiksi 

  • yleisvakuusluvan haltija varastoinnin viitemäärän seurannassa
  • passituksen yleisvakuusluvan haltija passitusvakuuden viitemäärän seurannassa.
  • kun EU-markkinoille tarkoitettua kauppalaskua ei ole käytettävissä. Esimerkiksi Kiinasta Venäjälle tehtyä kauppalaskua ei voi käyttää.

Passitusilmoituksen tekijän on annettava itse passitusilmoituksella vakuudesta varattava määrä, eli verojen ja tullien määrä. Keskimääräinen kertavaraus on jäänyt pois käytöstä.

Vakuudesta varattavan määrän pitää vastata todellisia tulli- ja verovastuita. Jos näitä ei ole tiedossa, passituksesta vastaava voi tarkistaa keskihintataulukosta vastaavan tavaran keskihinnan ja laskea sen perusteella tarvittavan vakuuden. Kannettavat verot ja tullit voi arvioida myös Fintaric- tullinimikepalvelun laskentapalvelussa.

Vastuu vakuudesta tai viitemäärästä varatusta summasta on vakuuden haltijalla itsellään. Dokumentoi perusteet sille, mikä summa on varattu vakuudesta tai viitemäärästä tullin mahdollista tarkastusta varten.

Lue lisää passituksen sivulta "Mitä vakuuksia vaaditaan".

Näin lasket arvion tullien ja veron määrästä

Sivun alalaidan taulukoissa on lueteltu keskihintatiedot tuotteille, joita on maahantuotu Suomeen vuoden aikana.

  1. Hae taulukosta tullinimike (sarake A: "koodi") ja sen keskihinta (sarake B: "keskihinta").
    • Jos taulukossa ei ole 6-numeroisen tullinimikkeen keskihintaa, voit käyttää 4-numeroisen tullinimikkeen keskihintaa.
  2. Laske sen jälkeen tullit ja verot kaavalla: keskihinta x bruttopaino x nimikekohtaiset (tai korkeimmat) tullit ja verot = yhden tavaraerän laskennalliset tullit ja verot.

Keskihinnat nimikkeittäin – taulukot