Laskutus

Jos yrityksellä on maksunlykkäyslupa, se saa noin viisi viikkoa maksuaikaa tullille ja suoritemaksuille maahantuonnissa EU:n ulkopuolisista maista. Arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityneet asiakkaat maksavat ja ilmoittavat maahantuonnin arvonlisäverot Verohallinnolle 1.1.2018 alkaen.

Jaksoerittely

Yritys saa viikon aikana luovutetuista tavaroista kannettavista veroista ja maksuista jaksoerittelyn. Jaksoerittelyn avulla asiakas voi maksaa samaan aikaan erääntyvät laskut eli tullaus-, verotus- ja maksupäätökset.

Jos edustaja antaa tulli-ilmoituksen välillisenä edustajana tai suorana edustajana takaajan vastuulla, jaksoerittely osoitetaan ja lähetetään edustajalle. Suoran edustuksen tapauksessa jaksoerittely osoitetaan ja lähetetään edustajan asiakkaalle.

Jaksoerittely erääntyy maksettavaksi sen päiväystä seuraavan viikon perjantaina, eli maksuaika on 10 päivää jaksoerittelyn päiväyksestä. Luovutusviikon tapahtumat erääntyvät luovutusviikkoa seuraavan neljännen viikon perjantaina.

Jaksoerittelyn muodostumisen aikataulu:

Viikko 1 Viikko 2   Viikko 3    Viikko 4 Viikko 5
Luovutusviikko = tulli-ilmoitus annettava     Jaksoerittelyn pvm = luovutusviikkoa seuraavan 3. viikon tiistai Jaksoerittelyn (koontierittelyn) eräpäivä on perjantai

Kullakin kalenteriviikolla vahvistetut jälkitullaukset ja -verotukset erääntyvät päätöksen vahvistamisviikon jälkeisen toisen viikon perjantaina.

Huomioi nämä

Jos asiakas ei maksa jaksoerittelyä ajoissa, jokaiselta jaksoerittelyllä olevalta tullaus- ja verotuspäätökseltä kannetaan kansallisista veroista veronlisäystä ja viivekorkoa vähintään kolme euroa päätökseltä.

Tulleista kannetaan viivästyskorkoa. Viivästyskorkokanta on Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa julkaistu korkokanta, jota Euroopan keskuspankki sovelsi perusrahoitusoperaatioihinsa erääntymiskuukauden ensimmäisenä päivänä korotettuna kahdella prosenttiyksiköllä.

Viivästyskorkoa tulleista ei kanneta, jos viivästyskoron määrä perintätoimea kohti on alle kymmenen euroa.

Viivästysseuraamukset laskutetaan asiakkaalle lähetettävällä maksukehotuksella.

Jos asiakas maksaa maksukehotuksen koko summan viimeistään sen eräpäivänä, tulee koko velka viivästysseuraamuksineen maksetuksi kerralla.


Voit vastaanottaa jaksoerittelyn myös verkkolaskuna, jos ilmoitat siitä erikseen Tullin lupakeskukselle. Jaksoerittelyä ei voi saada sekä verkkolaskuna että postitse. Verkkolaskua ei myöskään voi lähettää sähköpostiosoitteeseen, vaan se lähetetään verkkolaskuoperaattorin osoitteeseen.

Sähköinen jaksoerittely välittyy vastaavin tiedoin kuin paperinen paitsi siinä tapauksessa, kun vastaanottajan verkkolaskuoperaattorina on pankki. Sähköisessä jaksoerittelyssä on kuitenkin joitain puutteita esimerkiksi tietosisällössä ja maksuun liittyvissä termeissä (mm. jaksoerittelyä kutsutaan laskuksi). Lisäksi erittelyosio sisältää vain listan erittelyyn kuuluvien verotuspäätösten numeroista ja niiden maksamatta olevista määristä.

Jaksoerittely voidaan välittää verkkolaskuna yhteen tai useampaan verkkolaskuosoitteeseen. Kustakin y-tunnuksesta täytyy tehdä oma ilmoituksensa. Lomakkeella voi ilmoittaa useamman verkkolaskuosoitteen samalle y-tunnukselle. Verkkolaskuoperaattoria ei tarvitse erikseen ilmoittaa.

 

 


                            

Ota yhteyttä

Laskutus, jaksoerittelyt ja maksusuoritukset
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6negabxfreberi
Vakuudet

Jos haluat kysyä vakuuksista, vakuusluvan hakemisesta tai ilmoittaa asiakastietojen muutoksen, katso yhteystiedot:

Mistä lisätietoja?
Tullineuvonta, yritysasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus