Kansallinen vakuus

Kansallinen yleisvakuus on voimassa vain Suomessa. Siihen voidaan yhdistää maahantuonnin, erityismenettelyiden (pois lukien passitus) ja väliaikaisen varastoinnin vakuudet samoin kuin kansallisessa lainsäädännössä säädettävät merenkulkumaksujen vakuudet. Konserniyritykset voivat halutessaan antaa yhteisen yleisvakuuden.

Vakuudeksi voidaan hyväksyä mm. seuraavat vakuusmuodot tai niiden yhdistelmät:

  • pankkitakaus/takausvakuutus
  • pankkitilin panttaus.

Vakuuden määrää voidaan muuttaa, jos yrityksen laskutuksen tai vastuun määrä, maksukäyttäytyminen, taloudellinen tilanne tai muut hakemushetkellä esitetyt tiedot muuttuvat olennaisesti.

  • Lue lisää siitä, millaisia vakuuksia Tulli hyväksyy: Vakuusmallit

Huomioi nämä

Viitemäärä on menettelyssä samaan aikaan avoimena olevan velan tai vastuun maksimimäärä. Toimijan tulee seurata viitemäärän riittävyyttä. Jos viitemäärä ei riitä, toimijan tulee olla yhteydessä vakuustullitoimipaikkaan (lupakeskus(at)tulli.fi) ennen menettelyn aloittamista.

Viitemäärässä ja vakuuden määrässä huomioon otettavat maksut eri menettelyissä

Menettely (tavanomaisella luvalla) Viitemäärä *) Vakuus *)
Luovutus vapaaseen liikkeeseen Tullit Tullit
Jalostus, väliaikainen maahantuonti Tullit, alv, valmisteverot Tullit
Tietty käyttötarkoitus Tullit Tullit
Varastointi Tullit, alv, valmisteverot Tullit, alv, valmisteverot
Passitus Tullit, alv, valmisteverot Tullit, alv, valmisteverot

*) Poikkeuksia ovat mm. takaajan vastuu edustusmuoto sekä yksinkertaistetulla luvalla (tulli-ilmoitus) tehdyt erityismenettelyt

Lue lisää:


EU:n tullikoodeksin mukaan vakuuden täytyy kattaa tullivelan määrä. Maahantuonnissa vakuutta vaaditaan tullivelalle 100 % ja arvonlisäverovelalle 0 %.

AEO-toimija saa alennusta tullivelalle vaadittavasta vakuudesta. AEO-toimijalta vakuutta vaaditaan tullivelalle 30 % ja arvonlisäverovelalle 0 %.

Kun tulli määrittää maahantuonnin vakuustarvetta, se ottaa huomioon yrityksen tuonnin viitemäärän eli suurimman tullivelan määrän luottoaikana. Vakuuden riittävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa, että tuonnin vakuus / viitemäärä on vähintään yhtä suuri kuin asiakkaan suurin 7 viikon tullivelan määrä.

Maksunlykkäysluvan haltija saa noin viisi viikkoa maksuaikaa maahantuonnin tullauksen yhteydessä kannettaville tulleille ja veroille. Yritys saa viikon aikana luovutetuista tavaroista kannettavista tulleista ja veroista jaksoerittelyn. Jaksoerittelyn mukaisten tullien ja verojen maksun eräpäivä on luovutusviikkoa seuraavan neljännen viikon perjantaina.

Maahantuonnin yleisvakuudesta varataan vakuutta tullivelkaa vastaava määrä tullauksen yhteydessä, ja varaus vapautuu siinä vaiheessa, kun velka on maksettu (kohdistusviive vähintään 1-2 päivää maksuhetkestä). Maahantuonti luottonumerolla ei onnistu, jos vakuutta ei ole riittävästi vapaana uudelle vakuusvaraukselle.

Jos yritys haluaa hyödyntää noin viiden viikon maksuajan, täytyy sen yleisvakuuden kattaa avoinna olevat maksut tullien osalta luottoaikana. Tullauspäätöksiä voi myös maksaa ennen eräpäivää käyttäen tullauspäätöksen maksuviitettä. Tällöin vakuusvaraukset vapautuvat aikaisemmin ja maahantuonnille voidaan asettaa pienempi vakuus.

Vakuusvaraus velalle eri vakuusluokissa:

Luovutus vapaaseen liikkeeseen

Vakuusluokka

Tulli Alv
AEOC AB 30 % 0 %
Muut AA 100 % 0 %

 


Yleisvakuuslupaan liittyvä tullivelan vakuusluokka on AEO-toimijoilla AB ja muilla toimijoilla AA.

Vakuusluokassa AA vaaditaan vakuutta tullivelalle 100 % ja arvonlisäverovelalle 0 % (vain Suomessa voimassa oleva vakuus) tai sekä tulli- että arvonlisäverovelalle 100 % (EU-laajuinen vakuus).

AEO-valtuutettu talouden toimija saa vakuudesta alennusta. Vakuutta vaaditaan tullivelalle 30 % ja arvonlisäverovelalle 0 % (vain Suomessa voimassa oleva vakuus) tai sekä tulli- että arvonlisäverovelalle 30 % (EU-laajuinen vakuus).


Maahantuonnin luovutus vapaaseen liikkeeseen menettelyn viitemäärä on yrityksen suurin tullivelan määrä luottoaikana.

Vakuuden riittävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa, että tuonnin viitemääränä ilmoitetaan vähintään asiakkaan suurin 7 viikon tullivelan määrä. Yritys voi ilmoittaa suuremman viitemäärän, jos se haluaa enemmän varaa tullilaskutuksen vaihteluille.

Luovutuksessa vapaaseen liikkeeseen vaaditaan vakuutta tullivelalle 100 %.

AEO-toimija saa alennusta tullivelalle vaadittavasta vakuudesta. AEO-toimijalta vakuutta vaaditaan tullivelalle 30 %.


Erityiskäyttö (väliaikainen maahantuonti ja tietty käyttötarkoitus) ja jalostus (sisäinen ja ulkoinen jalostus) ovat maahantuonnin erityismenettelyitä. Näissä menettelyissä vakuus vaaditaan tullivastuulle asiakkaan vakuusluokan mukaisesti.

Väliaikaisen maahantuonnin sekä jalostuksen viitemäärä on menettelyssä samaan aikaan olevista tavaroista mahdollisesti kannettavan tullivelan sekä arvonlisävero- ja valmisteverovelan (tullivastuun ja verovastuun) maksimimäärä. Vakuus kuitenkin vaaditaan vain tullivastuulle. Vakuutta varataan tullauksen yhteydessä yleisvakuudesta asiakkaan vakuusluokan mukaan 0 % - 100 % tullivastuulle ja vakuus pysyy varattuna, kunnes vastuu on lakannut (esim. hyväksyttävä päätöstilitys annettu).

Tietyn käyttötarkoituksen menettelyn viitemäärä on menettelyssä samaan aikaan olevista tavaroista kantamatta jäävien tuontitullien maksimimäärä. Kantamatta jäävillä tuontitulleilla tarkoitetaan tavaran yleisen tullin (sekä mahdollisen polkumyyntitullin) ja tietyn käyttötarkoituksen mukaisen alennetun tullin välistä erotusta.  Vakuutta varataan tullauksen yhteydessä yleisvakuudesta asiakkaan vakuusluokan mukaan 0 % - 100 % tullivastuulle ja vakuus pysyy varattuna, kunnes vastuu on lakannut (hyväksyttävä päätöstilitys annettu). Tietyn käyttötarkoituksen menettelyssä yrityksen on ilmoitettava kantamatta jäävien tuontitullien maksimimäärät tällä lomakkeella:

EU:n tullikoodeksin mukaan mahdollisesti syntyvistä tulliveloista ja muista maksuista voidaan antaa alennusta tai vapautus vakuuden antamisesta, jos yritys täyttää tietyt edellytykset. Yrityksellä ei saa olla vakavia maksuhäiriö- tai luottotietomerkintöjä (esim. konkurssi-, saneeraus- tai ulosottoasiat). Tämän lisäksi yrityksen pitää täyttää yleisvakuusluvan yleiset edellytykset sekä vakuusluokkakohtaiset erityisvaatimukset.

Vastuuvakuuden suuruutta määritettäessä yritykset jaetaan vakavaraisuuden ja maksukäyttäytymisen perusteella vakuusluokkiin. Lisäksi yrityksen pitää täyttää vakuusluokasta riippuen mm. kirjanpitoon ja sisäiseen seurantaan liittyvät vaatimukset. Vakuusluokissa BD, BC ja BB yrityksen varojen täytyy myös olla riittävät suhteessa viitemäärään.

Luvanhaltijan on seurattava viitemäärää ja oltava yhteydessä vakuustullitoimipaikkaan, jos se ei riitä.

Vakuusvaraus vastuulle eri vakuusluokissa erityiskäytön ja jalostuksen menettelyssä:

Vakuusluokka BD BC BB BA
Tulli 0 % 30 % 50 % 100 %
Alv ja valmistevero 0 % 0 % 0 % 0 %

 


Lupa tulli-ilmoituksella (yksinkertaistettu lupa)

Vakuusluokassa BA (100%) sisäisen jalostuksen tai väliaikaisen maahantuonnin viitemäärä on menettelyssä samaan aikaan olevista tavaroista mahdollisesti kannettavan tullivelan (tullivastuun) maksimimäärä.

Muissa vakuusluokissa sisäisen jalostuksen tai väliaikaisen maahantuonnin viitemäärä on menettelyssä samaan aikaan olevista tavaroista mahdollisesti kannettavan tullivelan sekä arvonlisävero- ja valmisteverovelan (tullivastuun ja verovastuun) maksimimäärä. Vakuus kuitenkin vaaditaan vain tullivastuulle.

Tavanomainen lupa

Sisäisen jalostuksen tai väliaikaisen maahantuonnin viitemäärä on menettelyssä samaan aikaan olevista tavaroista mahdollisesti kannettavan tullivelan sekä arvonlisävero- ja valmisteverovelan (tullivastuun ja verovastuun) maksimimäärä. Vakuus kuitenkin vaaditaan vain tullivastuulle.

EU:n tullilainsäädännön mukaan toimijan täytyy seurata ja varmistaa, että samaan aikaan avoimena olevien jalostuksen ja väliaikaisen maahantuonnin menettelyjen tullien ja verojen määrä ei ylitä viitemäärää. Jos viitemäärä ei riitä, toimijan tulee olla yhteydessä vakuustullitoimipaikkaan (lupakeskus(at)tulli.fi) ennen menettelyn aloittamista.

Vakuus tullivastuulle eri vakuusluokissa

Vakuusluokka BD BC BB BA
Tullivastuu 0 % 30 % 50 % 100 %

 

 


Kun passituksen, varastoinnin ja muiden erityismenettelyiden yleisvakuuden suuruutta määritetään, yritykset jaetaan vakavaraisuuden ja maksukäyttäytymisen perusteella vakuusluokkiin.

Lisäksi vakuusluokissa BD 0%, BC 30 % ja BB 50 % yrityksen pitää täyttää riittäviin varoihin, kirjanpitoon ja sisäiseen seurantaan liittyvät vaatimukset.

Jos haette yleisvakuuslupaa erityismenettelyille tai väliaikaiselle varastoinnille ja vapautusta vakuuden antamisesta (vakuusluokka BD 0%) tai alennusta vakuudesta (vakuusluokka BC 30% tai BB 50%), pyydämme täyttämään kaupallisten ja kuljetustietojen hallintajärjestelmään liittyvän kyselyn. Kyselyä ei tarvitse täyttää vakuusluokassa BA 100%.

Vakuusluokan määrittämiseen vaikuttaa kyselyn mukaisten kriteerien lisäksi myös mm. vakavaraisuus. Alla on suuntaa antava taulukko omavaraisuusasteen mahdollistamasta vakuusluokasta. Tuli vahvistaa vakuusluokan hakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Omavaraisuusaste Vakuusluokka
negatiivinen BA 100
0% - 4,9% BB 50
5% - 9,9% BC 30
10 % - BD 0

 

Kysely: Kaupallisten ja kuljetustietojen hallintajärjestelmä

Kyselyn täyttämisessä neuvoo yritysneuvonta(at)tulli.fi


Tietyn käyttötarkoituksen menettelyn viitemäärä on menettelyssä samaan aikaan olevista tavaroista kantamatta jäävien tuontitullien maksimimäärä. Kantamatta jäävillä tuontitulleilla tarkoitetaan tavaran yleisen tullin (sekä mahdollisen polkumyyntitullin) ja tietyn käyttötarkoituksen mukaisen alennetun tullin välistä erotusta.

EU:n tullilainsäädännön mukaan toimijan täytyy seurata ja varmistaa, että samaan aikaan avoimena olevien tietyn käyttötarkoituksen menettelyjen kantamatta jäävien tullien määrä ei ylitä viitemäärää. Jos viitemäärä ei riitä, toimijan tulee olla yhteydessä vakuustullitoimipaikkaan (lupakeskus(at)tulli.fi) ennen menettelyn aloittamista.

Vakuus viitemäärästä eri vakuusluokissa

Vakuusluokka BD BC BB BA
Viitemäärä 0 % 30 % 50 % 100 %

 


Varastonpitäjän on ilmoitettava tullille varastossa samaan aikaan olevien tavaroiden maksimiarvo.

Varaston viitemäärä eli tulli- ja verovastuun määrä määritetään varaston maksimiarvon perusteella. Viitemäärässä käytetään oletuksena 24 %:n arvonlisäverovastuuta ja 6 %:n tullivastuuta. Jos varastossa on vain yhtä tai muutamaa tuotetta, viitemäärä voidaan määritellä todellisten vero- ja tulliprosenttien mukaan.

Viitemäärään lasketaan lisäksi myös mahdolliset valmisteverot. Valmisteveroista huomioidaan viitemäärään 30 % maksimaalisesta verojen arvosta.

Kun tullivaraston ja väliaikaisen varaston vakuutta määritetään, otetaan huomioon varaston viitemäärä vakuusluokan mukaisesti. Vakuus varataan kiinteästä vakuusosasta.

Varastovakuus viitemäärästä eri vakuusluokissa:

Vakuusluokka BD BC BB BA

Tulli ja valmisteverot

0 %

30 % 50 % 100 %
Alv

0 %

0 %

10 % 50 %

Luvanhaltijan täytyy seurata varastoidun tavaran arvoa. Varastonpitäjän täytyy huolehtia siitä, että varastossa samaan aikaan varastoitujen tavaroiden arvot eivät ylitä ilmoitettua maksimiarvoa.

Ilmoita varaston tiedot tällä lomakkeella:


Varaston viitemäärä eli tulli- ja verovastuun määrä määritetään yleensä varaston maksimiarvon perusteella. Viitemäärässä käytetään oletuksena 24 %:n arvonlisäverovastuuta ja 6 %:n tullivastuuta. Mikäli varastossa on vain yhtä tai muutamaa tuotetta, viitemäärä voidaan määritellä todellisten vero- ja tulliprosenttien mukaan.

Viitemäärään lasketaan lisäksi myös mahdolliset valmisteverot. Valmisteveroista huomioidaan viitemäärään 30 % keskimääräisestä verojen arvosta.

Esimerkki

Tullivarastossa samaan aikaan olevien tavaroiden arvo maksimissaan: 100 000 e
Tullivarastossa samaan aikaan olevien tavaroiden keskimääräinen valmisteverojen määrä: 50 000 e
Tullivastuu: 6 % x 100 000 e = 6 000 e
Arvonlisäverovastuu: 24 % x 100 000 e = 24 000 e
Valmisteverovastuu: 30 % x 50 000 e = 15 000 e
Valmisteveron arvonlisäverovastuu: 24 % x 15 000 e = 3 600 e
Viitemäärä yhteensä: 48 600 e

EU:n tullilainsäädännön mukaan toimijan täytyy seurata ja varmistaa, että varastossa samaan aikaan olevien tavaroiden tullien ja verojen määrä ei ylitä viitemäärää. Jos viitemäärä ei riitä, toimijan tulee olla yhteydessä vakuustullitoimipaikkaan (lupakeskus@tulli.fi) ennen menettelyn aloittamista.

Varastovakuus viitemäärästä eri vakuusluokissa

Vakuusluokka BD BC BB BA
Tulli ja valmisteverot 0 % 30 % 50 % 100 %
Alv 0 % 0 % 10 % 50 %