EU-laajuinen vakuus

EU-laajuista vakuutta voidaan käyttää useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa. Vakuuden voi antaa Suomeen ja käyttää sitä tullauksiin niissä EU-maissa, joissa vakuus on voimassa. Vastaavasti vakuuden voi antaa johonkin muuhun EU-maahan ja käyttää sitä tullauksiin Suomessa.

EU-laajuinen vakuus voidaan antaa maahantuonnin, erityismenettelyiden, passituksen ja väliaikaisen varastoinnin vakuudeksi.

EU:n tullikoodeksin mukaan EU-laajuisen vakuuden on katettava syntyneen tai mahdollisesti syntyvän tullivelan määrä ja muut tuonnin yhteydessä kannettavat maksut.

Sekä asiakasyrityksen että tullin täytyy seurata vakuuden / viitemäärän riittävyyttä. Jos viitemäärä osoittautuu liian alhaiseksi, yrityksen täytyy ottaa yhteyttä tulliin.

  • Lue lisää siitä, millaisia vakuuksia Tulli hyväksyy: Vakuusmallit

Huomioi nämä

Maahantuonnin EU-laajuisessa velkavakuudessa ei ole tässä vaiheessa käytössä reaaliaikaisia vakuusvarauksia toisista jäsenmaista. Muiden jäsenmaiden tarvitsemat vakuusmäärät varataan kiinteinä varauksina Suomeen annetusta yleisvakuudesta. Suomessa tehtävät tullaukset käsitellään samalla tavoin kuin kansalliset tullaukset.

EU:n tullikoodeksin mukaan AEO-toimija saa alennusta tullivelalle ja muille maksuille vaadittavasta vakuudesta.

EU-laajuinen vakuus velalle eri vakuusluokissa:

Luovutus vapaaseen liikkeeseen

Vakuusluokka

Tulli Alv
AEOC AB 30 % 30 %
Muut AA 100 % 100 %

EU-laajuista vastuuvakuutta voidaan käyttää passituksessa, varastoinnissa ja muissa maahantuonnin erityismenettelyissä.

EU:n tullikoodeksin mukaan mahdollisesti syntyvistä tulliveloista ja muista maksuista voidaan antaa alennusta tai vapautus vakuuden antamisesta, jos yritys täyttää tietyt edellytykset. Asiakkaalla ei saa olla vakavia maksuhäiriö- tai luottotietomerkintöjä (esim. konkurssi-, saneeraus- tai ulosottoasiat). Tämän lisäksi asiakkaan pitää täyttää yleisvakuusluvan yleiset edellytykset sekä vakuusluokkakohtaiset erityisvaatimukset.

Vastuuvakuuden suuruutta määritettäessä asiakkaat jaetaan vakavaraisuuden ja maksukäyttäytymisen perusteella vakuusluokkiin. Yrityksen on täytettävä vakuusluokasta riippuen mm. kirjanpitoon ja sisäiseen seurantaan liittyvät vaatimukset. Vakuusluokissa BD, BC ja BB asiakkaalla täytyy olla myös riittävät varat suhteessa viitemäärään.

EU-laajuinen vakuus vastuulle eri vakuusluokissa:

Vakuusluokka BD BC BB BA

Tulli ja valmisteverot

0 %

30 %

50 %

100 %

Alv

0 %

30 %

50 %

100 %

Varastointi, erityiskäyttö ja jalostus

EU-laajuisessa vastuuvakuudessa ei ole tässä vaiheessa käytössä reaaliaikaisia vakuusvarauksia varastoinnissa, erityiskäytössä (väliaikainen maahantuonti ja tietty käyttötarkoitus) ja jalostuksessa (sisäinen ja ulkoinen jalostus). Muiden jäsenmaiden tarvitsemat vakuudet varataan kiinteinä varauksina Suomeen annetusta yleisvakuudesta. Suomessa aloitetut menettelyt (pois lukien varastointi) käsitellään samalla tavoin kuin kansalliset tullaukset.

Passitus

Kun tulli määrittää passituksen vakuutta, se ottaa huomioon passituksen viitemäärän eli maksimissaan avoimena olevan verovastuun määrän (tullit, arvonlisävero ja valmisteverot) vakuusluokan mukaisesti. Passitusvakuus varataan menettelyä aloitettaessa, ja se vapautuu, kun passitus on saapunut määräpaikkaan. Passituksen vastuu vapautuu vasta, kun passitus päätetään. 

Asiakkaan täytyy seurata ja varmistaa, että avointen passitusten tullien ja verojen määrä ei ylitä viitemäärää.