Tämä sivu on päivitettävänä.

Päivitämme sivun mahdollisimman pian.

Tuonti-ilmoituspalvelu

Postilähetys täytyy tullata ja verojen olla maksettu 20 päivän kuluessa. Huomioi myös, että jos maksat tullauspäätöksen muuten kuin nettituontipalvelun kautta, maksutiedon saapuminen Tullin tilille voi kestää 2–3 päivää. Vaikka tullilaskulla on 10 päivän maksuaika, verot pitää maksaa siten, että maksu ehtii näkyä Tullin tilillä ennen 20 päivän säilytysajan umpeutumista.

Posti palauttaa automaattisesti lähetykset, joita ei ole tullattu ja maksettu määräajassa, eikä Posti anna säilytysaikaan pidennystä.

Postilähetyksestä poiketen, selvitä rahdinkuljettajalta tarvittaessa tulliselvityksen määräaika.


Maksulliset ja maksuttomat tavarat tulee ilmoittaa omilla tulli-ilmoituksillaan.


Tulli ei lähetä automaattisia vastausviestejä onnistuneista tullauksista. Palvelu ilmoittaa onnistuneesta tullauksesta. Tullaukset ja päätökset löydät Omat tullaukseni -osiosta kirjautumalla palveluun. Tietoja säilytetään 90 päivän ajan.


Maksutavasta riippuen maksun kirjautuminen Tullin tilille voi viedä 2–3 pankkipäivää. Kun maksu on kirjautunut, tullauksen tila muuttuu valmiiksi. Tulli ilmoittaa automaattisesti useimmille kuljetusyrityksille, kun tullauksesi on valmis ja kuljetusyritys voi toimittaa lähetyksen sinulle.

Huomaathan myös Postin käsittelymaksun. Selvitä asia Postin nettisivuilta.


Alkuperämaaksi katsotaan maa, josta tavarat ovat peräisin, eli maa, jossa ne on tuotettu tai valmistettu. Mikäli tavaraa on valmistettu kahdessa tai useammassa maassa, alkuperämaaksi katsotaan maa, jossa viimeinen merkittävä ja taloudellisesti perusteltu valmistus on tapahtunut, ja jonka seurauksena on syntynyt uusi tuote. Tavaran valmistamisena ei pidetä esimerkiksi tavaran pakkaamista, lajittelua tai muuta näihin verrattavaa vähäistä käsittelyä.  

Alkuperämaaksi merkitään kuitenkin tavaran lähetysmaa tilastomääräysten mukaan seuraavissa tapauksissa:

 • tavaran alkuperämaata ei tiedetä (eikä sitä pystytä selvittämään)
 • palautustavaroille ja muille yhteisöstä peräisin oleville tavaroille
 • tullitariffin 97 ryhmään kuuluville tavaroille
 • ulkoisen jalostuksen jälkeen (kauppatapahtuman luonteen koodi sarakkeessa 24 on 51, 52 tai 53) maahantuoduille tavaroille.

Edeltävän asiakirjan/yleisilmoituksen ilmoittaminen liittyy tavaran tullatuksi tulemisen valvontaan tullialueelle tuotaessa.

 • postilähetyksissä ilmoitetaan saapumistunnus
 • rahtilähetyksissä ilmoitetaan edeltävä asiakirja ja  rahtilähetysten osalta se  on yleensä AREXin MRN-numero + tavaraerän nro). Rahdinkuljettaja ilmoittaa sinulle ilmoitettavan edeltävän asiakirjan. 

Incoterms eli toimituslausekkeet ovat Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) kauppaehtoja, jotka määrittelevät ostajan ja myyjän vastuun toimituksesta, tavarasta sekä kustannuksista. Ilmoita tulli-ilmoituksella kauppalaskulle merkitty toimituslauseke.


Ns. negaatiokoodeilla ilmoitetaan tuotteen olevan sellainen, ettei siihen liity tuonti- tai vientirajoitetta. Esimerkiksi, jos maahantuotava lelu ei sisällä kiellettyä kissan tai koiranturkista, ilmoitetaan negaatiokoodina Y922.

Negaatio- ja muut ehto- ja lisäkoodit on tarkastettavissa EU:n Taric-hakupalvelusta aina kunkin tullinimikkeen kohdalta. 


Taric on EY:n yhteinen tavaran käyttötariffi, jonka perusteella muun muassa määritellään yhteisöverot ja -maksut. Taric-koodit ovat Taric-tietokannassa. Se sisältää nimikkeistön, koodinumerot ja lisäkoodit, sovellettavat tullien määrät, muut veloitusperusteet sekä yhteisön tuontiin tai vientiin liittyvien toimenpiteiden täytäntöönpanossa tai hallinnossa tarvittavat tiedot.

Taric-tietokantaan


Tilastoarvolla tarkoitetaan tavaran hintaa, jossa on tuonnissa huomioitu Suomen rajojen ulkopuoliset ja viennissä Suomen rajojen sisäpuoliset lisäkustannukset, kuten rahti- ja vakuutuskustannukset sekä tarvittaessa hintaan sisältymättömät ilmaistoimitukset. Joko kokonaan tai osittain vastikkeettoman tavaran hinta määritetään sen mukaisesti, mikä siitä saataisiin myytäessä. Tilastoarvoon ei sisällytetä Suomessa kannettavia veroja, kuten tulleja, arvonlisäveroa, valmisteveroa, tuontimaksuja, muita vaikutukseltaan vastaavia veroja ja tai vientitukia.

Palkkatyötä tai korjaustoimintaa varten tuotavan/vietävän tavaran tilastoarvoksi ilmoitetaan tavaran arvo. Tavaraa jälleenvietäessä tavaran arvoon lisätään kauppalaskun mukaiset palkka- yms. kustannukset sekä rahti- ja vakuutuskustannukset Suomen rajalle saakka. 


Omavalintainen viite, jolla yksilöitte lähetyksen yrityksessänne, esimerkiksi. kauppalaskun numero.


Tulliselvitettävällä erällä tarkoitetaan yhdellä tulli-ilmoituksella ilmoitettuja tavaroita.


Tulli-ilmoitusta täyttäessäsi voit valita oikean koodin kyseisessä kohdassa alasvetovalikosta.


Yrityskäyttäjät käyttävät palveluun kirjautumisessa Suomi.fi-tunnistusta ja -valtuutusta. Tulli-ilmoituksia tekevä henkilö tarvitsee valtuutuksen yrityksen toimitusjohtajalta tai muulta henkilöltä, jolla on nimenkirjoitusoikeus, tai henkilöltä, joka on saanut valtuutusoikeuden jommaltakummalta edellä mainitulta. Jos yrityskäyttäjä haluaa käyttää edustajayritystä, voi edustajan valtuutuksen tehdä joko Suomi.fi:ssä tai valita valtuutustavan itse.

Katso-tunniste säilyy toistaiseksi käytössä niillä yrityksillä, jotka eivät voi vielä käyttää Suomi.fi-tunnistautumista.” Katso-tunnisteeseen tulee olla liitetty TULLI-Tulliselvitys –roolin sisältämä valtuus. Katso-tunnisteen myöntää maksutta Verohallinto.”

 


Huomaathan, että sähköiseen tulli-ilmoitukseen ei tarvitse liittää asiakirjoja. Tulli lähettää tarvittaessa sähköpostitse erillisen pyynnön asiakirjojen toimittamisesta nähtäväksi. Voit lähettää pyydetyt asiakirjat tarvittaessa sähköpostitse pyynnössä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.


Lähetys on tulliselvitettävä. Lue lisää postipaketin tullaamisesta jälkikäteen

Ahvenanmaalaisia asiakkaita pyydetään ottamaan yhteyttä Maarianhaminan tulliin saadakseen lisätietoa siitä, miten tullaamaton postipaketti tulliselvitetään.

Huomaathan, että et voi tulliselvittää Tuonti-ilmoituspalvelun kautta postilähetystä, joka on toimitettu suoraan yritykselle tullaamattomana. Lähetyksestä on tehtävä jälkitullauspyyntö edellä mainitun ohjeen mukaisesti.


Tullin tuonti-ilmoituspalvelussa käteisasiakkaat voivat maksaa tullilaskun suoraan pankkitililtään tai korttimaksuna (Visa Credit/Debit ja Mastercard Credit/Debit). Luovutuspäätös muodostuu asiakkaalle saman tien, kun tullilasku on maksettu Tuonti-ilmoituspalvelussa.

Jos tullilasku maksetaan tilisiirtona Tullin tilille, niin asiakas saa luovutuspäätöksen vasta sitten, kun maksusuoritus on kirjautunut Tullin tilille.


Ilmoita koko lähetyksen tavaroiden yhteisarvo. Jos rahti- ja muut kustannukset on eritelty, ilmoitetaan rahti -ja muut kustannukset erikseen tavaraeräkohtaisilla näytöillä.


Valitse oikea toimijan luonne. Jos yrityksenne on suomalainen, valitse yritys/Suomi.


Tuonti-sivustolta löytyy yksityiskohtaista lisätietoa tuonnista ja ohjeita erilaisiin tuontitullauksiin.


Tulli-ilmoitusta varten tarvitset:

 • rahdinkuljettajalta saapumisilmoituksen, josta löytyvät lähetystä koskevat tiedot:
  • saapumispäivämäärä
  • lähetyksen paino (ei ole aina ilmoitettu)
 • postilähetyksestä ilmoitetaan saapumistunnus
 • rahtilähetysten edeltävä asiakirja on yleensä AREXin MRN-numero + tavaraerän nro
 • tiedon tavaran sijaintipaikasta
 • kauppalaskun tai muun luotettavan selvityksen lähetyksen arvosta
 • mahdollisen rahtilaskun
 • muut lähetykseen liittyvät asiakirjat, luvat ja todistukset 
 • tuotteen tavarakoodin eli tullinimikkeen.

Lue lisää tullinimikkeestä.


EU:lla on Turkin kanssa tulliliitto, joka koskee useimpien niin sanottujen teollisuustuotteiden tuontia ja kauppaa. Turkista tuotavat teollisuustuotteet ovat oikeutettuja tullittomaan kohteluun, jos tuotteet ovat olleet Turkissa vapaassa liikkeessä. Tuotteiden alkuperämaalla ei ole merkitystä. Oikeutus tullittomaan tulliliittokohteluun osoitetaan tuonnissa A.TR.-tavaratodistuksella.

Lue lisää etuuskohteluista
Ohjeita tulli-ilmoituksen täyttöä varten


Tavaranhaltijan, joka antaa tai jonka puolesta annetaan tulli-ilmoitus Tuonti-ilmoituspalvelun kautta, pitää arkistoida itse kaikki tuontiin liittyvät asiakirjat.

Lue lisää arkistoinnista


Painamalla Tallenna luonnoksena -painiketta syötetyt keskeneräisen ilmoituksen tiedot tallentuvat, ja voit jatkaa ilmoituksen tietojen syöttämistä myöhemmin. Tallennuksen yhteydessä ilmoitus saa yksilöllisen NETT-alkuisen tunnistenumeron, jolla voit hakea ilmoituksen myöhemmin käsittelyyn. Tallennettu luonnos löytyy tallennuksen jälkeen etusivulta Luonnokset -otsikon alta.


Tuonti-ilmoituspalvelua voivat käyttää sekä Tullin käteis- että rekisteröidyt luottoasiakkaat. Yrityskäyttäjät voivat kirjautua palveluun Suomi.fi-tunnistautumisella ja valtuuttaa toisen asioimaan puolestaan Suomi.fi-valtuutuksella. Tässä palvelussa käytettävä Suomi.fi-valtuuskoodi on Tulliselvittäminen.

Katso-tunniste säilyy toistaiseksi käytössä niillä yrityksillä, jotka eivät voi vielä käyttää Suomi.fi-tunnistautumista.” Katso-tunnisteeseen tulee olla liitetty TULLI-Tulliselvitys –roolin sisältämä valtuus. Katso-tunnisteen myöntää maksutta Verohallinto.”


Voit antaa ilmoituksen rahtilähetyksestä etukäteen, jos sinulla on käytössäsi edeltävän asiakirjan MRN-numero (esim. AREX tai passitus).

Huomioi, että postilähetyksestä et voi antaa ilmoitusta etukäteen.


Kyllä, jos olet antanut toimijatiedoissa sähköpostiosoitteen. Sähköpostiosoite kannattaa ilmoittaa aina, koska lisäselvityspyynnöt ja muut mahdolliset selvitykset/ilmoitukset lähetetään tiedoksi asiakkaille sähköpostitse. Muussa tapauksessa voit seurata ilmoituksen käsittelyä kirjautumalla uudelleen Tuonti-ilmoituspalveluun.


                            

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma–pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta