Tilastot

Kyllä ja ei ilmoiteta. Britannian (maakoodi GB) kaupasta Intrastat-ilmoitukset annetaan tilastojaksoon 12/2020 asti. Pohjois-Irlannin (maakoodi XI) kauppa kerätään Intrastat-ilmoituksilla 1/2021 alkaen. Iso-Britannian (maakoodi GB) kauppa kerätään tullausilmoituksilla 1/2021 alkaen.


Ilmoituksesta puuttuneista tavaratoimituksista tehdään tavanomainen Intrastat-ilmoitus siihen kuukauteen, josta ne puuttuivat. Lisäilmoitukset eivät korvaa aikaisemmin lähetettyjä ilmoituksia, joten yrityksellä voi olla kuukaudessa useampikin ilmoitus. Lisäilmoituksia voi tehdä tilastointivuotta seuraavan vuoden elokuun puoliväliin saakka.


Kyllä. Intrastat-ilmoitus on kuukausi-ilmoitus, ja se on jätettävä joka kuukausi. Jos kuukauden aikana ei ole ollut lainkaan tilastoitavaa EU-tuontia tai –vientiä, annetaan ns. nollailmoitus.


Tulli seuraa tiedonantovelvollisten yritysten yhteisökauppaa alv- ja tilastotietojen perusteella. Jos yrityksen koko vuoden vienti jää kynnysarvon alapuolelle, niin yrityksen Intrastat-tiedonantovelvollisuus merkitään päättyneeksi ja Tulli lähettää yritykselle kirjeitse tiedon asiasta. Käytännössä tämä tehdään keväällä koko edellistä vuotta koskevien tietojen perusteella.


Uljas-tilastotietokannasta voi hakea SITC revisio 3 –tavaraluokitukseen  pohjautuvia tilastoja vuodesta 1987 alkaen. Tullin verkkosivuilta voi ladata Excel-taulukoita, joissa on maakohtainen vienti ja tuonti vuodesta 1881 lähtien. Yksikköarvo- ja volyymi-indekseistä on saatavilla aikasarjat vuodesta 1866 alkaen


Ilmoituksia voi korjata tilastointivuotta seuraavan vuoden elokuun puoliväliin saakka.


Tietoa oikean nimikkeen valinnasta löytyy Tullin verkkosivuilta. Voit myös pyytää apua tullineuvonnasta lomakkeella tai puhelimitse (0295 5202 ma-pe klo 8-16). Tarvittaessa kyselysi ohjataan Tullin nimikkeistöasiantuntijoille.


Tullin ulkomaankauppatilastot julkaistaan Tilastot-sivustolla. Sivuilla julkaistaan uusimmat tilastojulkistukset ja katsaukset. Sivuilla on myös tietoa tilastointikäytännöistä, tilastojen julkaisuaikataulu ja valmiita tilastokuvioita. Taulukkosivulle on koottu valmiita Excel-taulukoita Suomen tuonnista ja viennistä mm. tavararyhmittäin ja maittain.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot ovat saatavissa Tullin Uljas-tilastotietokannassa. Palvelun käyttö on ilmaista, eikä se vaadi rekisteröitymistä.


Valitse ”indikaattorit”-laatikosta indikaattoriksi ”Paljouden yksikön koodi” ja ”Lisäpaljouden yksikön koodi”. Huomaa, että kaikissa nimikkeissä ei tilastoida lisäpaljoutta. Koodit näkyvät haetussa taulukossa nimikkeen paljouden ja lisäpaljouden vieressä. Koodin selite löytyy taulukon alaviitteestä, esim. ”1 = kg”.

Katso myös Uljas-tilastotietokannan ohjeet Tullin verkkosivuilta.


Valitse ”indikaattorit”-laatikosta (viimeinen laatikko viidestä) indikaattoriksi kumulatiivinen indikaattori (löytyvät kelaamalla valintalaatikkoa alas) ja ”Aika”-laatikosta haluamasi vuoden joulukuu tai viimeisin saatavilla oleva kuukausi.

Katso myös Uljas-tilastotietokannan ohjeet Tullin verkkosivuilta.


Klikkaa ”tavaraluokitus”-laatikon (ensimmäinen laatikko viidestä) yläpuolella oleva vetovalikko auki, ja valitse sieltä haluamasi taso.

Katso myös Uljas-tilastotietokannan ohjeet Tullin verkkosivuilta.


Yrityksen ei tarvitse itse rekisteröityä Intrastat-ilmoittajaksi. Jos tilastotietojen ilmoittamisvelvollisuuden kynnysarvo tuonnissa ylittyy, Tulli ilmoittaa yritykselle tuonnin tiedonantovelvollisuuden alkamisesta. Vastaavalla tavalla ilmoitetaan tiedonantovelvollisuuden alkamisesta viennissä.


Muutos viittaa viennin tai tuonnin arvon muutokseen verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.


Tulli on julkaissut tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain –katsauksen, josta maakuntien osuudet Suomen kokonaisviennistä käyvät ilmi. Uusimman katsauksen voi ladata täältä.


Tullin rajaliikennetilasto kuvaa Suomen rajaliikenteen liikennemääriä rajanylityspaikoittain, eli mm. satamittain. Tilastoista käyvät ilmi Suomeen saapuneet ja Suomesta lähteneet sekä tyhjät että kuormatut kontit. Rajaliikennetilastosta ei kuitenkaan selviä kuljetusten alkuperäsatamaa tai tavarakohtaista tietoa. Myös Tilastokeskus julkaisee erilaisia liikennetilastoja.  


Tullin ulkomaankauppatilastojen yrityskohtaiset tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuutta säätävän lain, JulkL 24 §:n mukaan salassa pidettäviä, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille tahoille. 

Tulli julkaisee katsaukset Ulkomaankauppa yritystyypeittäin ja Ulkomaankauppa kokoluokittain. Niissä ei ole yrityskohtaisia tietoja.


Yritys voi itse valita, antaako jokainen toimipaikka oman ilmoituksensa vai kootaanko kaikkien toimipaikkojen tiedot yhteen ilmoitukseen. Jos ilmoittaminen hajautetaan eri toimipaikoille, yrityksen tulee hakea toimipaikoille raportointiyksikkötunnukset (INT-koodit).  Hakemus on vapaamuotoinen ja siitä tulee käydä ilmi toimipaikkojen yhteystiedot. Hakemus lähetetään sähköpostilla: [email protected].


— 100 Merkintöjä per sivu
Näytetään 20 tulosta.

                            

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma—pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta