Tilastot

Tullin rajaliikennetilasto kuvaa Suomen rajaliikenteen liikennemääriä rajanylityspaikoittain, eli mm. satamittain. Tilastoista käyvät ilmi Suomeen saapuneet ja Suomesta lähteneet sekä tyhjät että kuormatut kontit. Rajaliikennetilastosta ei kuitenkaan selviä kuljetusten alkuperäsatamaa tai tavarakohtaista tietoa. Liikennevirasto julkaisee ulkomaan meriliikenteen kuukausiaineiston, jossa kuvataan satamien vienti- ja tuontiliikenne purku- ja lastaussatamittain.  


Ilmoituksia voi korjata tilastointivuotta seuraavan vuoden elokuun puoliväliin saakka.


Tulli seuraa tiedonantovelvollisten yritysten yhteisökauppaa alv- ja tilastotietojen perusteella. Jos yrityksen koko vuoden vienti jää kynnysarvon alapuolelle, niin yrityksen Intrastat-tiedonantovelvollisuus merkitään päättyneeksi ja Tulli lähettää yritykselle kirjeitse tiedon asiasta. Käytännössä tämä tehdään keväällä koko edellistä vuotta koskevien tietojen perusteella.


Yrityksen ei tarvitse itse rekisteröityä Intrastat-ilmoittajaksi. Jos tilastotietojen ilmoittamisvelvollisuuden kynnysarvo tuonnissa ylittyy, Tulli ilmoittaa yritykselle tuonnin tiedonantovelvollisuuden alkamisesta. Vastaavalla tavalla ilmoitetaan tiedonantovelvollisuuden alkamisesta viennissä.


Yritys voi itse valita, antaako jokainen toimipaikka oman ilmoituksensa vai kootaanko kaikkien toimipaikkojen tiedot yhteen ilmoitukseen. Jos ilmoittaminen hajautetaan eri toimipaikoille, yrityksen tulee hakea toimipaikoille raportointiyksikkötunnukset (INT-koodit).  Hakemus on vapaamuotoinen ja siitä tulee käydä ilmi toimipaikkojen yhteystiedot. Hakemus lähetetään sähköpostilla: intrastat@tulli.fi.


Uudet yhteystiedot ilmoitetaan sähköpostiosoitteeseen: intrastat@tulli.fi.


Kyllä. Intrastat-ilmoitus on kuukausi-ilmoitus, ja se on jätettävä joka kuukausi. Jos kuukauden aikana ei ole ollut lainkaan tilastoitavaa EU-tuontia tai –vientiä, annetaan ns. nollailmoitus.


Ilmoituksesta puuttuneista tavaratoimituksista tehdään tavanomainen Intrastat-ilmoitus siihen kuukauteen, josta ne puuttuivat. Lisäilmoitukset eivät korvaa aikaisemmin lähetettyjä ilmoituksia, joten yrityksellä voi olla kuukaudessa useampikin ilmoitus. Lisäilmoituksia voi tehdä tilastointivuotta seuraavan vuoden elokuun puoliväliin saakka.


Tullin ulkomaankauppatilastot julkaistaan Tilastot-sivustolla. Sivuilla julkaistaan uusimmat tilastojulkistukset ja katsaukset. Sivuilla on myös tietoa tilastointikäytännöistä, tilastojen julkaisuaikataulu ja valmiita tilastokuvioita. Taulukkosivulle on koottu valmiita Excel-taulukoita Suomen tuonnista ja viennistä mm. tavararyhmittäin ja maittain.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot ovat saatavissa Tullin Uljas-palvelussa (ulkomaankauppatilastojen jakelujärjestelmä). Palvelun käyttö on ilmaista, eikä se vaadi rekisteröitymistä.


Tullin ulkomaankauppatilastojen yrityskohtaiset tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuutta säätävän lain, JulkL 24 §:n mukaan salassa pidettäviä, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille tahoille. 

Tulli julkaisee katsaukset Ulkomaankauppa yritystyypeittäin ja Ulkomaankauppa kokoluokittain. Niissä ei ole yrityskohtaisia tietoja.


Uljas-palvelusta voi hakea SITC revisio 3 –tavaraluokitukseen  pohjautuvia tilastoja vuodesta 1987 alkaen. Tullin verkkosivuilta voi ladata Excel-taulukoita, joissa on maakohtainen vienti ja tuonti vuodesta 1881 lähtien. Yksikköarvo- ja volyymi-indekseistä on saatavilla aikasarjat vuodesta 1866 alkaen


Tulli on julkaissut tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain –katsauksen, josta maakuntien osuudet Suomen kokonaisviennistä käyvät ilmi. Uusimman katsauksen voi ladata täältä.


Valitse ”indikaattorit”-laatikosta indikaattoriksi ”Paljouden yksikön koodi” ja ”Lisäpaljouden yksikön koodi”. Huomaa, että kaikissa nimikkeissä ei tilastoida lisäpaljoutta. Koodit näkyvät haetussa taulukossa nimikkeen paljouden ja lisäpaljouden vieressä. Koodin selite löytyy taulukon alaviitteestä, esim. ”1 = kg”.

Katso myös Uljas-palvelun ohjeet Tullin verkkosivuilta.


Klikkaa ”tavaraluokitus”-laatikon (ensimmäinen laatikko viidestä) yläpuolella oleva vetovalikko auki, ja valitse sieltä haluamasi taso.

Katso myös Uljas-palvelun ohjeet Tullin verkkosivuilta.


Valitse ”indikaattorit”-laatikosta (viimeinen laatikko viidestä) indikaattoriksi kumulatiivinen indikaattori (löytyvät kelaamalla valintalaatikkoa alas) ja ”Aika”-laatikosta haluamasi vuoden joulukuu tai viimeisin saatavilla oleva kuukausi.

Katso myös Uljas-palvelun ohjeet Tullin verkkosivuilta.


Muutos viittaa viennin tai tuonnin arvon muutokseen verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.


Tietoa oikean nimikkeen valinnasta löytyy Tullin verkkosivuilta. Voit myös pyytää apua tullineuvonnasta lomakkeella tai puhelimitse (0295 5202 ma-pe klo 8-16). Tarvittaessa kyselysi ohjataan Tullin nimikkeistöasiantuntijoille.


                            

Ota yhteyttä
Tullineuvonta, yritysasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus