Vakuudet

Vapaaseen liikkeeseen luovutuksen yhteydessä tullivelkaa vastaava määrä varataan vakuudesta tullauksen yhteydessä ja varaus vapautuu 1–2 päivän viiveellä siitä, kun lasku maksetaan (kohdistusviive). Eri pankkiryhmien välisten tai ulkomaisilta tileiltä lähetettyjen maksujen kohdistaminen vie pitemmän ajan. Lisäksi viivettä voivat aiheuttaa esimerkiksi ylimääräiset pyhäpäivät. Tämän vuoksi kannattaa ottaa tulliin yhteyttä jo ennen limiitin täyttymistä.

Lue lisää: Vakuudet


Vakuusvaraus on voimassa täysimääräisenä, kunnes koko tullauspäätös ja mahdolliset viivästysseuraamukset on maksettu. Osasuoritukset eivät vapauta vakuuden varausta.

Lue lisää: Vakuudet


Vakuuden voi postittaa osoitteeseen Tulli, Luotonhallinta, PL 261, 65101 Vaasa.

Lue lisää: Vakuudet


Passitusmenettelyä aloitettaessa viitemäärästä varataan kertavarauksen suuruinen määrä. Kertavaraus vapautuu, kun passitus on saapunut määräpaikkaan. Passituksen vastuu vapautuu vasta, kun passitus päätetään. 

Passituksen viitemäärästä varataan tullin ja asiakkaan yhdessä määrittelemän keskimääräisen kertavarauksen verran riippumatta passituksen todellisista tulli- ja veromääristä.

Passituksen kertavaraus perustuu toteutuneisiin passituksiin vuoden ajalta sekä arvioon tulevasta tarpeesta. Kertavaraus on yhden passituksen keskimääräinen tullien ja verojen määrä.

Uusilla toimijoilla, joilla ei ole passitushistoriaa, kertavaraus on 10 000 e. Kertavarauksen tulee kuitenkin vastata mahdollisimman hyvin todellista tullien ja verojen määrää. Jos yhden passituksen tullien ja verojen määrä poikkeaa selvästi 10 000 eurosta, kertavarauksen tulee myös uusilla toimijoilla olla todellinen tullien ja verojen määrä.


Passituksen viitemäärä on menettelyssä avoimena olevan tulli- ja verovastuun (tulli, arvonlisävero ja valmistevero) maksimimäärä.

Passituksen viitemäärä perustuu toteutuneisiin passituksiin vuoden ajalta sekä arvioon tulevasta tarpeesta.

Esimerkki viitemäärän laskemisesta

Yksittäiselle passitukselle varattava kertavaraus 10 000 e x maksimissaan yhtä aikaa avointen passitusten määrä 10 kpl = viitemäärä 100 000 e.

Kertavaraus on yhden passituksen keskimääräinen tullien ja verojen määrä. Uusilla toimijoilla, joilla ei ole passitushistoriaa, kertavaraus on 10.000 e. Kertavarauksen tulee vastata mahdollisimman hyvin todellista tullien ja verojen määrää. Jos yhden passituksen tullien ja verojen määrä poikkeaa selvästi 10 000 eurosta, kertavarauksen tulee myös uusilla toimijoilla olla todellinen tullien ja verojen määrä.

Kun haet yleisvakuuslupaa, voit ilmoittaa passituksen viitemäärän, kertavarauksen ja maksimissaan yhtä aikaa avointen passitusten määrän hakemuksen lisätiedoissa.

EU:n tullilainsäädännön mukaan toimijan täytyy seurata ja varmistaa, että avointen passitusten tullien ja verojen määrä ei ylitä viitemäärää. Jos viitemäärä ei riitä, toimijan tulee olla yhteydessä vakuustullitoimipaikkaan (lupakeskus(at)tulli.fi) ennen menettelyn aloittamista.

Vakuus viitemäärästä eri vakuusluokissa:

Vakuusluokka BD BC BB BA
Viitemäärä 0 % 30 % 50 % 100 %

 

 


Lupa tulli-ilmoituksella (yksinkertaistettu lupa)

Vakuusluokassa BA (100%) sisäisen jalostuksen tai väliaikaisen maahantuonnin viitemäärä on menettelyssä samaan aikaan olevista tavaroista mahdollisesti kannettavan tullivelan (tullivastuun) maksimimäärä.

Muissa vakuusluokissa sisäisen jalostuksen tai väliaikaisen maahantuonnin viitemäärä on menettelyssä samaan aikaan olevista tavaroista mahdollisesti kannettavan tullivelan sekä arvonlisävero- ja valmisteverovelan (tullivastuun ja verovastuun) maksimimäärä. Vakuus kuitenkin vaaditaan vain tullivastuulle.

Tavanomainen lupa

Sisäisen jalostuksen tai väliaikaisen maahantuonnin viitemäärä on menettelyssä samaan aikaan olevista tavaroista mahdollisesti kannettavan tullivelan sekä arvonlisävero- ja valmisteverovelan (tullivastuun ja verovastuun) maksimimäärä. Vakuus kuitenkin vaaditaan vain tullivastuulle.

EU:n tullilainsäädännön mukaan toimijan täytyy seurata ja varmistaa, että samaan aikaan avoimena olevien jalostuksen ja väliaikaisen maahantuonnin menettelyjen tullien ja verojen määrä ei ylitä viitemäärää. Jos viitemäärä ei riitä, toimijan tulee olla yhteydessä vakuustullitoimipaikkaan (lupakeskus(at)tulli.fi) ennen menettelyn aloittamista.

Vakuus tullivastuulle eri vakuusluokissa

Vakuusluokka BD BC BB BA
Tullivastuu 0 % 30 % 50 % 100 %

 

 


Tietyn käyttötarkoituksen menettelyn viitemäärä on menettelyssä samaan aikaan olevista tavaroista kantamatta jäävien tuontitullien maksimimäärä. Kantamatta jäävillä tuontitulleilla tarkoitetaan tavaran yleisen tullin ja tietyn käyttötarkoituksen mukaisen alennetun tullin välistä erotusta.

EU:n tullilainsäädännön mukaan toimijan täytyy seurata ja varmistaa, että samaan aikaan avoimena olevien tietyn käyttötarkoituksen menettelyjen kantamatta jäävien tullien määrä ei ylitä viitemäärää. Jos viitemäärä ei riitä, toimijan tulee olla yhteydessä vakuustullitoimipaikkaan (lupakeskus(at)tulli.fi) ennen menettelyn aloittamista.

Vakuus viitemäärästä eri vakuusluokissa

Vakuusluokka BD BC BB BA
Viitemäärä 0 % 30 % 50 % 100 %

 


Kun passituksen, varastoinnin ja muiden erityismenettelyiden yleisvakuuden suuruutta määritetään, yritykset jaetaan vakavaraisuuden ja maksukäyttäytymisen perusteella vakuusluokkiin.

Lisäksi vakuusluokissa BD 0%, BC 30 % ja BB 50 % yrityksen pitää täyttää riittäviin varoihin, kirjanpitoon ja sisäiseen seurantaan liittyvät vaatimukset.

Jos haette yleisvakuuslupaa erityismenettelyille tai väliaikaiselle varastoinnille ja vapautusta vakuuden antamisesta (vakuusluokka BD 0%) tai alennusta vakuudesta (vakuusluokka BC 30% tai BB 50%), pyydämme täyttämään kaupallisten ja kuljetustietojen hallintajärjestelmään liittyvän kyselyn. Kyselyä ei tarvitse täyttää vakuusluokassa BA 100%.

Vakuusluokan määrittämiseen vaikuttaa kyselyn mukaisten kriteerien lisäksi myös mm. vakavaraisuus. Alla on suuntaa antava taulukko omavaraisuusasteen mahdollistamasta vakuusluokasta. Tuli vahvistaa vakuusluokan hakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Omavaraisuusaste Vakuusluokka
negatiivinen BA 100
0% - 4,9% BB 50
5% - 9,9% BC 30
10 % - BD 0

 

Kysely: Kaupallisten ja kuljetustietojen hallintajärjestelmä

Kyselyn täyttämisessä neuvoo yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi


Yleisvakuuslupaan liittyvä tullivelan vakuusluokka on AEO-toimijoilla AB ja muilla toimijoilla AA.

Vakuusluokassa AA vaaditaan vakuutta tullivelalle 100 % ja arvonlisäverovelalle 0 % (vain Suomessa voimassa oleva vakuus) tai sekä tulli- että arvonlisäverovelalle 100 % (EU-laajuinen vakuus).

AEO-valtuutettu talouden toimija saa vakuudesta alennusta. Vakuutta vaaditaan tullivelalle 30 % ja arvonlisäverovelalle 0 % (vain Suomessa voimassa oleva vakuus) tai sekä tulli- että arvonlisäverovelalle 30 % (EU-laajuinen vakuus).


Maahantuonnin luovutus vapaaseen liikkeeseen menettelyn viitemäärä on yrityksen suurin tullivelan määrä luottoaikana.

Vakuuden riittävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa, että tuonnin viitemääränä ilmoitetaan vähintään asiakkaan suurin 7 viikon tullivelan määrä. Yritys voi ilmoittaa suuremman viitemäärän, jos se haluaa enemmän varaa tullilaskutuksen vaihteluille.

Luovutuksessa vapaaseen liikkeeseen vaaditaan vakuutta tullivelalle 100 %.

AEO-toimija saa alennusta tullivelalle vaadittavasta vakuudesta. AEO-toimijalta vakuutta vaaditaan tullivelalle 30 %.


Varaston viitemäärä eli tulli- ja verovastuun määrä määritetään yleensä varaston maksimiarvon perusteella. Viitemäärässä käytetään oletuksena 24 %:n arvonlisäverovastuuta ja 6 %:n tullivastuuta. Mikäli varastossa on vain yhtä tai muutamaa tuotetta, viitemäärä voidaan määritellä todellisten vero- ja tulliprosenttien mukaan.

Viitemäärään lasketaan lisäksi myös mahdolliset valmisteverot. Valmisteveroista huomioidaan viitemäärään 30 % keskimääräisestä verojen arvosta.

Esimerkki

Tullivarastossa samaan aikaan olevien tavaroiden arvo maksimissaan: 100 000 e
Tullivarastossa samaan aikaan olevien tavaroiden keskimääräinen valmisteverojen määrä: 50 000 e
Tullivastuu: 6 % x 100 000 e = 6 000 e
Arvonlisäverovastuu: 24 % x 100 000 e = 24 000 e
Valmisteverovastuu: 30 % x 50 000 e = 15 000 e
Valmisteveron arvonlisäverovastuu: 24 % x 15 000 e = 3 600 e
Viitemäärä yhteensä: 48 600 e

EU:n tullilainsäädännön mukaan toimijan täytyy seurata ja varmistaa, että varastossa samaan aikaan olevien tavaroiden tullien ja verojen määrä ei ylitä viitemäärää. Jos viitemäärä ei riitä, toimijan tulee olla yhteydessä vakuustullitoimipaikkaan ([email protected]) ennen menettelyn aloittamista.

Varastovakuus viitemäärästä eri vakuusluokissa

Vakuusluokka BD BC BB BA
Tulli ja valmisteverot 0 % 30 % 50 % 100 %
Alv 0 % 0 % 10 % 50 %

 

 


Tullauspäätöksen kohdan ”Vakuudesta varattu osuus (%)” avulla voit seurata vakuuden riittävyyttä. Jos vakuus ei riitä, voit maksaa saapuneen jaksoerittelyn tai tullauspäätöksiä ennen eräpäivää. Käytä maksaessasi tullauspäätöksellä ja jaksoerittelyssä olevaa maksuviitettä.

Voit myös ottaa yhteyttä huolintaliikkeeseen ja pyytää hoitamaan tullauksen edustajan luottonumerolla, jolloin vakuusvaraukset kohdistuvat edustajan vakuuteen. Laskutuspiikkeihin voi varautua myös toimittamalla korotetun vakuuden.

Lue lisää: Vakuudet


Viitemäärä on menettelyssä samaan aikaan avoimena olevan velan tai vastuun maksimimäärä. Toimijan tulee seurata viitemäärän riittävyyttä. Jos viitemäärä ei riitä, toimijan tulee olla yhteydessä vakuustullitoimipaikkaan (lupakeskus(at)tulli.fi) ennen menettelyn aloittamista.

Viitemäärässä ja vakuuden määrässä huomioon otettavat maksut eri menettelyissä

Menettely (tavanomaisella luvalla) Viitemäärä *) Vakuus *)
Luovutus vapaaseen liikkeeseen Tullit Tullit
Jalostus, väliaikainen maahantuonti Tullit, alv, valmisteverot Tullit
Tietty käyttötarkoitus Tullit Tullit
Varastointi Tullit, alv, valmisteverot Tullit, alv, valmisteverot
Passitus Tullit, alv, valmisteverot Tullit, alv, valmisteverot

*) Poikkeuksia ovat mm. takaajan vastuu edustusmuoto sekä yksinkertaistetulla luvalla (tulli-ilmoitus) tehdyt erityismenettelyt

Lue lisää:


Jos annetun vakuuden määrä on pienempi kuin tullauksen yhteydessä kannettavan tullin määrä, tullausta ei voi tehdä yrityksen omalla luottonumerolla. Voit pyytää huolintaliikettä hoitamaan tullauksen omalla luottonumerollaan, jolloin vakuusvaraukset kohdistuvat edustajan vakuuteen. Voit myös korottaa vakuusmäärää omatoimisesti toimittamalla lisävakuuden (ks. hyväksyttävät vakuusmuodot).

Lue lisää: Vakuudet


Jos vakuus ei riitä, voit maksaa saapuneen jaksoerittelyn tai tullauspäätöksiä ennen eräpäivää. Käytä maksaessasi tullauspäätöksessä ja jaksoerittelyssä olevaa maksuviitettä.

Voit myös ottaa yhteyttä huolintaliikkeeseen ja pyytää heitä hoitamaan tullauksen edustajan luottonumerolla, jolloin vakuusvaraukset kohdistuvat edustajan vakuuteen (edustusmuoto on tällöin välillinen edustus tai suora edustus takaajan vastuulla). Voit varautua laskutuspiikkeihin myös toimittamalla korotetun vakuuden.

Lue lisää: Vakuudet


Vakuusluokka tullivastuulle määritetään, kun asiakkaalla on passitusta, varastointia tai muita maahantuonnin erityismenettelyitä. Saadakseen alennusta tullivastuulle vaadittavasta vakuudesta asiakkaalla on oltava riittävät varat suhteessa viitemäärään.

Riittävien varojen määrittämisessä lasketaan yhteen toimijan kaikkien eri menettelyjen (tuonti, passitus, varastointi ja erityismenettelyt) viitemäärä eli tullivelan sekä tulli- ja verovastuun määrä.

Kokonaisviitemäärästä vähennetään asiakkaan tullille toimittamat vakuudet, ja vakuudetonta viitemäärää verrataan asiakkaan taseen loppusummaan.

Riittävien varojen vaatimus toteutuu, kun taseen loppusumma on vähintään puolet vakuudettomasta viitemäärästä:

(Kokonaisviitemäärä – vakuudet) / taseen loppusumma ≤ 2.

Vakuusluokassa BD riittävien varojen vaatimus on lisäksi porrastettu omavaraisuusasteen mukaan siten, että omavaraisuusasteen kasvaessa riittävien varojen vaatimus toteutuu pienemmällä taseen loppusummalla.

Esimerkki:

  • Asiakkaan kokonaisviitemäärä on 200 000 euroa (tuonnin viitemäärä 50 000 euroa ja sisäisen jalostuksen viitemäärä 150 000 euroa).
  • Taseen loppusumma on 60 000 euroa ja omavaraisuusaste 10 %.
  • Asiakkaalla ei ole maksuviiveitä tai maksuhäiriöitä.

Tullivelan osalta asiakas on vakuusluokassa AA (100 %).

Tullivastuun osalta asiakas on omavaraisuusasteen ja maksukäyttäytymisen perusteella luokassa BD (0 %). Asiakas täyttää myös vakuusluokkakohtaiset mm. kirjanpitoon ja sisäiseen seurantaan liittyvät vaatimukset.


Vakuusalennuksia saadakseen asiakkaalla on lisäksi oltava riittävät varat suhteessa viitemäärään.

Tarkistetaan riittävät varat vakuusluokassa BD (0 %):

Vakuustarve on yhteensä 50 000 euroa. Tuonnin vakuus 100 % ja sisäisen jalostuksen vakuus 0 % viitemäärästä.

(200 000–50 000 euroa) / 60 000 euroa = 2,5 eli riittävien varojen ja BD vakuusluokan vaatimukset eivät täyty.

Tarkistetaan riittävät varat vakuusluokassa BC (30 %):

Vakuustarve on yhteensä 95 000 euroa (50 000 euroa + 45 000 euroa). Tuonnin vakuus 100 % ja sisäisen jalostuksen vakuus 30 % viitemäärästä.

(200 000–95 000 euroa) / 60 000 euroa = 1,75 eli < 2.

Riittävien varojen vaatimus täyttyy, kun asiakas toimittaa vakuusluokan BC mukaisen vakuuden tullivastuulle ja vakuusluokan AA mukaisen vakuuden tullivelalle.


EU-laajuista vakuutta voidaan käyttää useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa. Vakuuden voi antaa Suomeen ja käyttää sitä tullauksiin niissä EU-maissa, joissa vakuus on voimassa. Vastaavasti vakuuden voi antaa johonkin muuhun EU-maahan ja käyttää sitä tullauksiin Suomessa.

EU-laajuinen vakuus voidaan antaa maahantuonnin, erityismenettelyiden, passituksen ja väliaikaisen varastoinnin vakuudeksi.

Passitusvakuuden täytyy kuitenkin olla voimassa koko EU-alueella sekä valinnaisissa sopimusmaissa (Norja, Islanti, Sveitsi, Pohjois-Makedonia, Turkki, Serbia, Andorra ja San Marino).

Lue lisää: Vakuudet


Vakuudeksi voidaan hyväksyä mm. seuraavat vakuusmuodot tai niiden yhdistelmät:

  • pankkitakaus/takausvakuutus
  • pankissa olevan tilin panttaus.

Yritys-, alus-, auto- ja laitteistokiinnityksiä tai rahatalletusta Tullin tilille ei hyväksytä yleisvakuudeksi.

Tulli määrittää aina hyväksyttävän vakuusmuodon ja vakuusasiakirjat ja on yhteydessä asiakkaaseen ennen vakuuden toimittamista.

Lue lisää: Vakuudet


Ennen 1.5.2016 rekisteröityjen asiakkaiden ei tarvitse tehdä lupien ja vakuuksien uusimisen suhteen mitään, sillä tulli on yhteydessä asiakkaisiin lupien uudistamiseksi siirtymäajan aikana (tällä tietoa 30.4.2019 saakka).

Lue lisää: Vakuudet


Tullauksen yhteydessä vakuudesta varataan tullivelkaa vastaava määrä. Arvonlisäverovelalle ei varata vakuutta. Kun tullilaskuja maksetaan, vakuutta vapautuu tullilaskulla olevan tullin määrän verran. Eli maksettu tullilasku ei vapauta yhtä paljon vakuutta kuin laskun loppusumma on ollut.

Lue lisää: Vakuudet


                            

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma—pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta