Usein kysyttyä – yritysasiakkaat

Olemme keränneet tälle sivulle usein esitettyjä kysymyksiä.
Selaa kysymyksiä tai kirjoita kysymyksesi alla olevaan kenttään.

Usein kysyttyä

Tuonti

Jos näyte on määrätty käyttöönottokieltoon tutkimusten ajaksi, niitä ei saa ottaa käyttöön. Jos on erityinen perusteltu syy siihen, miksi tavara pitäisi saada ottaa käyttöön, voi olla yhteydessä Tullin tuoteturvallisuusyksikköön. Sisämarkkinanäytteenotossa näytteitä ei yleensä määrätä käyttöönottokieltoon, jolloin niitä voi toimittaa myyntiin.


Alkuperämaaksi katsotaan maa, josta tavarat ovat peräisin, eli maa, jossa ne on tuotettu tai valmistettu.

Jos tavaraa on valmistettu kahdessa tai useammassa maassa, alkuperämaaksi katsotaan maa, jossa viimeinen merkittävä ja taloudellisesti perusteltu valmistus on tapahtunut, ja jonka seurauksena on syntynyt uusi tuote. Tavaran valmistamisena ei pidetä esimerkiksi tavaran pakkaamista, lajittelua tai muuta näihin verrattavaa vähäistä käsittelyä.  

Alkuperämaaksi merkitään kuitenkin tavaran lähetysmaa tilastomääräysten mukaan seuraavissa tapauksissa:

  • tavaran alkuperämaata ei tiedetä (eikä sitä pystytä selvittämään)
  • palautustavaroille ja muille yhteisöstä peräisin oleville tavaroille
  • tullitariffin 97 ryhmään kuuluville tavaroille
  • ulkoisen jalostuksen jälkeen (kauppatapahtuman luonteen koodi sarakkeessa 24 on 51, 52 tai 53) maahantuoduille tavaroille.

Tullilaboratorio ei tee kaupallisia analyysitilauksia. Tavaranhaltija vastaa tuotteen vaatimustenmukaisuudesta ja voi tutkittaa tuotteensa vaatimustenmukaisuuden kaupallisilla toimijoilla. Voit lukea lisätietoja Ruokaviraston ja TUKESin verkkosivuilta. 
Kun suunnittelet tuontia (Tulli)
Tuonti ja vienti (Ruokavirasto)
Tuotteet ja palvelut (Tukes)


Tutkittavat tuotteet valitaan pistokoeluontoisesti Tullin valvontasuunnitelman mukaisesti, ja näytteenottopäätös perustuu riskitekijöiden arviointiin. Valvonnan pitää olla säännöllistä. Siihen, kuinka usein näytteitä otetaan, vaikuttavat riskiperusteisuuden lisäksi mm. sisämarkkinatuonnin laajuus, tuotevalikoima, tuotteen alkuperä, tavarantoimittaja, mahdolliset aiemmat tutkimustulokset sekä EU-komission RASFF-hälytysilmoitukset. Vastaavia tuotteita valvotaan säännöllisesti muiltakin toimijoilta tuotteiden määräystenmukaisuuden varmistamiseksi.


Vienti

EUR.1- (ja A.TR.) -tavaratodistuslomakkeita myy PunaMustan verkkokauppa.

EUR.1-todistukset vahvistetaan ensisijaisesti postitse. Lähetä todistukset osoitteeseen: 

Kotkan tullitoimipaikka
Todistukset
Merituulentie 424
48310 Kotka.

Kotkan tullitoimipaikka vahvistaa todistukset viimeistään saapumista seuraavan päivän aikana ja lähettää vahvistetut todistukset takaisin asiakkaalle pyydettyyn osoitteeseen heti käsittelyn jälkeen. 

EUR1-todistuksen voi vahvistuttaa myös Tullin asiakaspalveluja tarjoavissa tullitoimipaikoissa: Yhteystiedot ja postiosoitteet

Alkuperätuotteiden toistuvaa vientiä varten viejän kannattaa hakeutua valtuutetuksi viejäksi. Tällöin viejä voi itse laatia määrämuotoisen alkuperäilmoituksen lähetykseen liittyvään kaupalliseen asiakirjaan, eikä Tullin vahvistamaa EUR.1-tavaratodistusta tarvita.


Kauppalaskuja ei eritellä tullinimikkeittäin, vaan kaikki yhteen vientiin liittyvät kauppalaskut ilmoitetaan tulliselvitettävän erän liiteasiakirjoissa yhdellä vienti-ilmoituksella.


Välillisellä edustajalla on tavaranhaltijan vastuu. Tällöin edustaja eli asiamies (yleensä huolintaliike) vastaa vienti-ilmoituksen tiedoista yhtä laajasti kuin viejä omista vienti-ilmoituksistaan ja hoitaa vientiselvityksensä itsenäisesti.

Suoralla edustajalla on asiamiehen vastuu. Tällöin asiamies vastaa tietojen oikeellisuudesta siltä osin kun tämä niistä tiesi tai olisi pitänyt tietää.


EU:n alueelta poistunut vientikuorma menettää unioniasemansa, joten palautuvasta kuormasta on tehtävä saapumiseen liittyvä ennakkoilmoitus ja tavaran tulliselvitys.

Jos tavara palautuu siinä kunnossa missä se on viety, se voidaan asiakkaan pyynnöstä tuontitullata palautustavarana ilman, että siitä tarvitsee maksaa mahdollisia EU:n tuontitulleja. Tavarasta pitää kuitenki maksaa arvonlisävero, jos se on myyty ilman arvonlisäveroa.

Tuontitullauksen yhteydessä on tullille esitettävä ”Selvitys palautustavaroista” -lomake (Tullin lomake 348) ja viennin poistumisvahvistettu luovutuspäätös.

Jos EU:n ulkopuolelle viety tuote palautuu Suomeen tilapäisesti esimerkiksi korjattavaksi, tavaran korjauksesta vastaava yritys voi tuontitullata tavaran ns. sisäisen jalostuksen menettelyyn.