Usein kysyttyä – yritysasiakkaat

Olemme keränneet tälle sivulle usein esitettyjä kysymyksiä.
Selaa kysymyksiä tai kirjoita kysymyksesi alla olevaan kenttään.

Tuonti

Analyysien kestoon ei pysty vaikuttamaan. Ne tehdään aina ohjeiden mukaisesti.
Tutkimuksia ja tuoteturvallisuusnäytteiden kategorisointia varten Tullilaboratorio pyytää joskus dokumentaatiota. Sen nopea toimittaminen voi nopeuttaa tutkimusten valmistumista.


Analyysit määräytyvät Tullin valvontasuunnitelman ja riskinarvioinnin mukaisesti. Tietyille tuotteille on erityisiä tehovalvontaa vaativia asetuksia.


Tullilaboratorio ei tee kaupallisia analyysitilauksia. Tavaranhaltija vastaa tuotteen vaatimustenmukaisuudesta ja voi tutkittaa tuotteensa vaatimustenmukaisuuden kaupallisilla toimijoilla. Voit lukea lisätietoja Ruokaviraston ja TUKESin verkkosivuilta. 
Kun suunnittelet tuontia (Tulli)
Tuonti ja vienti (Ruokavirasto)
Tuotteet ja palvelut (Tukes)


Tullilaboratorio toimittaa dokumentit suomen tai ruotsin kielellä sen mukaan, mikä yrityksen YTJ:n kielimerkintä on.


Vienti

EUR.1- (ja A.TR.) -tavaratodistuslomakkeita myy PunaMustan verkkokauppa.

EUR.1-todistukset vahvistetaan ensisijaisesti postitse. Todistukset voi lähettää mihin tahansa Tullin toimipaikkaan vahvistettavaksi. EUR1-todistuksen voi vahvistuttaa myös Tullin asiakaspalveluja tarjoavissa tullitoimipaikoissa: Yhteystiedot ja postiosoitteet

Alkuperätuotteiden toistuvaa vientiä varten viejän kannattaa hakeutua valtuutetuksi viejäksi. Tällöin viejä voi itse laatia määrämuotoisen alkuperäilmoituksen lähetykseen liittyvään kaupalliseen asiakirjaan, eikä Tullin vahvistamaa EUR.1-tavaratodistusta tarvita.


Kauppalaskuja ei eritellä tullinimikkeittäin, vaan kaikki yhteen vientiin liittyvät kauppalaskut ilmoitetaan tulliselvitettävän erän liiteasiakirjoissa yhdellä vienti-ilmoituksella.


Välillisellä edustajalla on tavaranhaltijan vastuu. Tällöin edustaja eli asiamies (yleensä huolintaliike) vastaa vienti-ilmoituksen tiedoista yhtä laajasti kuin viejä omista vienti-ilmoituksistaan ja hoitaa vientiselvityksensä itsenäisesti.

Suoralla edustajalla on asiamiehen vastuu. Tällöin asiamies vastaa tietojen oikeellisuudesta siltä osin kun tämä niistä tiesi tai olisi pitänyt tietää.


EU:n alueelta poistunut vientikuorma menettää unioniasemansa, joten palautuvasta kuormasta on tehtävä saapumiseen liittyvä ennakkoilmoitus ja tavaran tulliselvitys.

Jos tavara palautuu siinä kunnossa missä se on viety, se voidaan asiakkaan pyynnöstä tuontitullata palautustavarana ilman, että siitä tarvitsee maksaa mahdollisia EU:n tuontitulleja. Tavarasta pitää kuitenki maksaa arvonlisävero, jos se on myyty ilman arvonlisäveroa.

Tuontitullauksen yhteydessä on tullille esitettävä ”Selvitys palautustavaroista” -lomake (Tullin lomake 348) ja viennin poistumisvahvistettu luovutuspäätös.

Jos EU:n ulkopuolelle viety tuote palautuu Suomeen tilapäisesti esimerkiksi korjattavaksi, tavaran korjauksesta vastaava yritys voi tuontitullata tavaran ns. sisäisen jalostuksen menettelyyn.