Usein kysyttyä – yritysasiakkaat

Olemme keränneet tälle sivulle usein esitettyjä kysymyksiä.
Selaa kysymyksiä tai kirjoita kysymyksesi alla olevaan kenttään.

Tuonti

Negaatiokoodilla ilmoitetaan tulli-ilmoituksessa se, että tavaraan ei kohdistu rajoituksia. Negaatiokoodi on muotoa Y9xx, esimerkiksi Y901. 

Huomioi, ennen tulli-ilmoituksen antamista sinun on selvitettävä tuonnissa tavaraan kohdistuvat tuontirajoitukset ja viennissä vientirajoitukset esimerkiksi Tullinimikepalvelu Fintaricista


Käteisasiakkaat voivat maksaa tullilaskun Tullin Tulliselvityspalvelussa verkkomaksuna, korttimaksuna Visa- ja Mastercard-korteilla (Credit/Debit) ja MobilePaylla. Tavaran luovutuspäätös muodostuu asiakkaalle saman tien, kun tullilasku on maksettu Tulliselvityspalvelussa.

Jos tullilasku maksetaan tilisiirtona Tullin tilille, asiakas saa luovutuspäätöksen, kun maksusuoritus on kirjautunut Tullin tilille.

Voit maksaa myös asiakaspalvelua tarjoavissa tullitoimipaikoissa joko käteisellä tai Visa- ja Mastercard- ja American Express -korteilla.


Tulliselvitettävällä erällä tarkoitetaan yhdellä tulli-ilmoituksella ilmoitettuja tavaroita ja niiden perustietoja, kuten toimitusehtoja, kuljetustietoja ja sijaintitietoja. Tulliselvitettävän erän tiedot koskevat koko tulli-ilmoitusta ja sillä ilmoitettavia tavaraeriä. 

Tavaraeriä voi olla yhdellä tulli-ilmoituksella useita. Yhden tavaraerän tiedoissa ilmoitetaan yksityiskohtaisemmat tiedot niistä tavaroista, joilla on sama tullinimike, tavarankuvaus, edeltävä menettely, lisämenettely ja alkuperämaa.


Incoterms eli toimituslausekkeet ovat Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) kauppaehtoja, jotka määrittelevät ostajan ja myyjän vastuun toimituksesta, tavarasta sekä kustannuksista.

Ilmoita tulli-ilmoituksessa kauppalaskulle merkitty toimituslauseke.

Lisää aiheesta: Incoterms


Vienti

EUR.1- (ja A.TR.) -tavaratodistuslomakkeita myy PunaMustan verkkokauppa.

EUR.1-todistukset vahvistetaan ensisijaisesti postitse. Todistukset voi lähettää mihin tahansa Tullin toimipaikkaan vahvistettavaksi. EUR1-todistuksen voi vahvistuttaa myös Tullin asiakaspalveluja tarjoavissa tullitoimipaikoissa: Yhteystiedot ja postiosoitteet

Alkuperätuotteiden toistuvaa vientiä varten viejän kannattaa hakeutua valtuutetuksi viejäksi. Tällöin viejä voi itse laatia määrämuotoisen alkuperäilmoituksen lähetykseen liittyvään kaupalliseen asiakirjaan, eikä Tullin vahvistamaa EUR.1-tavaratodistusta tarvita.


Kauppalaskuja ei eritellä tullinimikkeittäin, vaan kaikki yhteen vientiin liittyvät kauppalaskut ilmoitetaan tulliselvitettävän erän liiteasiakirjoissa yhdellä vienti-ilmoituksella.


Välillisellä edustajalla on tavaranhaltijan vastuu. Tällöin edustaja eli asiamies (yleensä huolintaliike) vastaa vienti-ilmoituksen tiedoista yhtä laajasti kuin viejä omista vienti-ilmoituksistaan ja hoitaa vientiselvityksensä itsenäisesti.

Suoralla edustajalla on asiamiehen vastuu. Tällöin asiamies vastaa tietojen oikeellisuudesta siltä osin kun tämä niistä tiesi tai olisi pitänyt tietää.


EU:n alueelta poistunut vientikuorma menettää unioniasemansa, joten palautuvasta kuormasta on tehtävä saapumiseen liittyvä ennakkoilmoitus ja tavaran tulliselvitys.

Jos tavara palautuu siinä kunnossa missä se on viety, se voidaan asiakkaan pyynnöstä tuontitullata palautustavarana ilman, että siitä tarvitsee maksaa mahdollisia EU:n tuontitulleja. Tavarasta pitää kuitenki maksaa arvonlisävero, jos se on myyty ilman arvonlisäveroa.

Tuontitullauksen yhteydessä on tullille esitettävä ”Selvitys palautustavaroista” -lomake (Tullin lomake 348) ja viennin poistumisvahvistettu luovutuspäätös.

Jos EU:n ulkopuolelle viety tuote palautuu Suomeen tilapäisesti esimerkiksi korjattavaksi, tavaran korjauksesta vastaava yritys voi tuontitullata tavaran ns. sisäisen jalostuksen menettelyyn.