Valmisteveron alaisten tuotteiden ilmoittaminen tuonnin tulli-ilmoituksissa

Verovarastointimenettely on valmisteverotuksen väliaikainen verottomuuden järjestelmä. Maahantuonnin arvonlisäveron perusteeseen ei sisällytetä valmisteveroa tavaroista, jotka ovat verovarastointimenettelyssä. Valmisteveron suorittamisvelvollisuus syntyy vasta kun tuotteet poistuvat väliaikaisen verottomuuden järjestelmästä. 

Valmisteverolliset tavarat voidaan siirtää verovarastointimenettelyyn, jos maahantuojalla on lupa käyttää menettelyä. Verovarastointimenettelyluvan myöntää Verohallinto. Maahantuoja antaa EU:n ulkopuolelta tuotaville tavaroille tuontipaikassa tulli-ilmoituksen, jolla ilmoittaa siirtävänsä tavarat verovarastointimenettelyyn. 

Valmisteverollisista tavaroista ei voi antaa vähäarvoisten tavaroiden tulli-ilmoitusta, vaikka tavaroiden arvo olisi alle 150 euroa.
 

Vakiomuotoinen tulli-ilmoitus annetaan Tulliselvityspalveluun (UTU) tai sanomalla

a) Tuotteet siirretään tullauksen yhteydessä väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä 

Yhdenmukaistetun valmisteveron alaiset tuotteet

Ilmoita

 • tulliselvitettävän erän tiedoissa lisätietokoodi FIXFA ja rekisteröidyn lähettäjän valmisteveronumero (esim. FIXFA FI12345678E00) 
 • tavaraerälle tullimenettely 45XX tai 07XX 
 • tavaraerälle lisämenettelykoodi F06 (yhdenmukaistetun valmisteveron alainen tuote)
 • tavaraerälle lisätietokoodina FIXFC ja tuoteryhmäkoodi.

Jos Tulliselvitysjärjestelmässä on käyttökatko ja käytät varamenettelyä, ilmoita SAD-lomakkeella samat tiedot kuin Tulliselvitysjärjestelmässä. 

Kansallisten valmisteverojen alaiset tuotteet (esim. virvoitusjuomat ja juomapakkaukset)

Ilmoita

 • tulliselvitettävän erän tiedoissa lisätietokoodi FIXFB ja rekisteröidyn vastaanottajan tai valtuutetun varastonpitäjän valmisteveronumero (esim. FIXFB FI12345678A00).
 • tavaraerälle tullimenettely 45XX 
 • tavaraerälle lisämenettelykoodi 658 (kansallisen valmisteveron alainen tuote).

b) Tuotteita ei siirretä tullauksen yhteydessä väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä 

Tullimenettely on 

 • 40XX tai 
 • jokin muu tuonnin tullimenettely. 

Muut kuin vakiomuotoiset eli yksinkertaistetut tulli-ilmoitukset annetaan sanomalla ITU-järjestelmään tai SAD-ilmoituksella

a) Tuotteet siirretään tullauksen yhteydessä väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä 

Yhdenmukaistetun valmisteveron alaiset tuotteet  

Ilmoita

 • otsikossa erityismaininnan lisäkoodi XFA ja rekisteröidyn lähettäjän valmisteveronumero (esim.  XFA FI12345678E00)  
 • tavaraerälle tullimenettelykoodi 45XX ja kansallinen menettely 7WE (siirto valmisteverottomaan varastoon, rekisteröidylle vastaanottajalle tai väliaikaisesti rekisteröidylle vastaanottajalle) tai tullimenettelykoodi on 07XX (siirto kokonaan verottomaan varastoon).  
 • tavaraerälle erityismaininnan lisäkoodi XFC ja tuoteryhmäkoodi  

Kansallisten valmisteverojen alaiset tuotteet (esim. virvoitusjuomat ja juomapakkaukset)

Ilmoita

 • otsikossa erityismaininnan lisäkoodi XFB ja rekisteröidyn vastaanottajan tai valtuutetun varastonpitäjän valmisteveronumero (esim. XFB FI12345678A00).  
 • tavaraerälle tullimenettelykoodi 45XX

Jos teet tulli-ilmoituksen SAD-lomakkeella, ilmoita yllä mainitut tiedot kohdassa 44.  

b) Tuotteita ei siirretä tullauksen yhteydessä väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä  

Tullimenettely on 

 • 40XX tai 
 • jokin muu tuonnin tullimenettely. 

Muuta huomioitavaa 

Tarkista verottomuuden edellytykset aina lainsäädännöstä. Voit lukea lisää maahantuonnin arvonlisäverosta Verohallinnon verkkosivuilta ja tullittomuuden perusteista Tullin sivulta.

Valmisteverollisien tavaroiden tullinimike voi vaatia nimikekohtaisen lisäpaljouden, joka useimmiten on LPA (litroja puhdasta alkoholia) tai LTR (tavaraa litroina). Tullien määrittämistä varten voit joutua antamaan veronlaskentapaljouden lisäpaljousyksiköllä ECL.

Lisätietoa

Huomioi nämä

Jos maahantuoja on Tullin luottoasiakas tai käteisasiakas, joka käyttää välillistä edustajaa, ei tulli-ilmoituksessa tarvitse antaa valmisteverojen lisäkoodeja. Valmisteveroilmoitus annetaan Verohallinnon OmaVero-palveluun. Maahantuojan pitää itse lisätä valmistevero arvonlisäveron perusteeseen.  

Jos tavaroiden maahantuoja on käteisasiakas tai jos käteisasiakas käyttää edustajaa suorana edustajana, pitää valmisteverojen lisäkoodit ilmoittaa tulli-ilmoituksessa. Jos maahantuoja on arvonlisäverorekisteröitynyt yritys, tuoja ilmoittaa Verohallinnon kuukausi-ilmoituksella tullauspäätöksellä kannetut valmisteverot arvonlisäveron perusteessa. Valmisteverojen lisäkoodit löytyvät Fintaric-palvelusta. Valmisteverojen lisäkoodit annetaan tuotavan tuotteen ominaisuuksien ja nimikkeen mukaisesti.

Jos kuljetus päättyy toisessa EU-maassa ja arvonlisäverolain 94b § edellytykset täyttyvät, pitää tuonti-ilmoituksessa ilmoittaa rekisteröidyn lähettäjän valmisteveronumero, jonka Verohallinto Suomessa on myöntänyt. Rekisteröity lähettäjä vastaa valmisteveron alaisten tavaroiden siirrosta Verohallinnolle. Lisätietoa arvonlisäverolain 94b § soveltamisesta löytyy  sivulta Muita verottomuuksia sekä Verohallinnon ohjeesta.  


Olet tuomassa nimikkeen 2208 30 30 00 mukaista ”single malt”-viskiä, jonka alkoholipitoisuus on 40 %. Tuoteryhmä on nimikkeeseen 2208 kuuluva etyylialkoholi, jota on yli 2,8 tilavuuprosenttia. Alkoholijuomaveron koodi on tällöin V227. Juomapakkausveroa maksetaan nimikeryhmän 22 tuotteista, jos maahantuotava tavara tulee alle 5 litran pakkauksissa. Ilmoita tällöin juomapakkausveron koodi V807.

Jos tuote ei ole juomapakkausveron alainen ilmoita koodi V998. Tällaisesta  alkoholista ei tarvitse maksaa virvoitusjuomaveroa, joten ilmoita myös negaatiokoodi V997.


Olet tuomassa nimikkeen 2204 21 94 19 mukaista punaviiniä, jonka alkoholipitoisuus on 12 %. Tuoteryhmä on viinit ja muut käymisteitse valmistetut juomat, joiden alkoholipitoisuus on yli 8, mutta enintään 15 tilavuusprosenttia. Alkoholijuomaveron koodi on tällöin V211.

Juomapakkausveroa maksetaan nimikeryhmän 22 tuotteista, jos maahantuotava tavara tulee alle 5 litran pakkauksissa. Juomapakkausveron koodi tullinimikkeen 2204 tuoreista rypäleistä valmistetulle viinille ja väkevöitetylle viinille on V804.

Jos tuote ei ole juomapakkausveron alainen, ilmoita koodi V998. Tällaisestä viinistä ei tarvitse maksaa virvoitusjuomaveroa, joten ilmoita myös negaatiokoodi V997.


Olet tuomassa nimikkeen 2203 00 01 00 mukaista olutta, jonka alkoholipitoisuus on 4,5 %. Tuoteryhmä on olut, jonka alkoholipitoisuus on yli 2,8 tilavuusprosenttia. Alkoholijuomaveron koodi on tällöin V204. Juomapakkausveroa maksetaan nimikeryhmän 22 tuotteista, jos maahantuotava tavara tulee alle 5 litran pakkauksissa. Juomapakkausveron koodi tullinimikkeen 2203 mallasjuomille on V803. 

Jos tuote ei ole juomapakkausveron alainen, ilmoita koodi V998. Tällaisesta oluesta ei tarvitse maksaa virvoitusjuomaveroa, joten ilmoita myös negaatiokoodin V997.


Olet tuomassa nimikkeen 2202 99 19 11 mukaista hiilihapotettua appelsiinijuomaa, joka sisältää sokeria, mutta juoma ei kuitenkaan ole nimikkeen 2009 mukaista hedelmämehua. Tuote luetaan elintarvikkeeksi, joten sillä on poikkeava arvonlisäverokanta 14 %, jonka koodi on Q227. Juomapakkausveroa maksetaan nimike ryhmän 22 tuotteista, jos maahantuotava tavara tulee alle 5 litran pakkauksissa. Juomapakkausveron koodi tullinimikkeen 2202 ryhmän tuotteille on V802. 

Jos tuote ei ole juomapakkausveron alainen, ilmoita koodi V998. Tuotteesta pitää maksaa virvoitusjuomaveroa. Virvoitusjuomaveron koodi tullinimikeryhmän 2202 tuotteille, jotka sisältävät sokeria ja alkoholia enintään 0,5 tilavuusprosenttia, on V345.


Jos tuomasi tuote ei ole valmisteverojen alainen tai olet rekisteröitynyt valmisteverovelvolliseksi Verohallinnolle, anna valmisteveron negaatiokoodi V999. 


Maahantuonnin arvonlisäveron perusteena on tullausarvo, ellei arvonlisäverolaissa toisin säädetä. Tullausarvo määritellään ensisijaisesti kauppa-arvon eli tavarasta tosiasiallisesti maksetun hinnan perusteella.

Lue lisää 

Arvonlisäveron perusteeseen sisällytetään tavaran tuonti tullauksen yhteydessä tavarasta kannettavia tulleja, tuontiveroja ja -maksuja, joita ovat esimerkiksi polkumyynti- ja tasoitustulli, valmisteverot sekä öljyjätemaksu. Veron perusteeseen sisällytetään myös Suomen ulkopuolella maksettavat verot ja muut maksut. Lue lisää arvonlisäveron perusteesta Verohallinnon syventävästä ohjeesta.