Valmisteveron alaisten tuotteiden ilmoittaminen tuonnin tulli-ilmoituksissa

Valmisteveron alaisista tuotteista maksetaan valmisteverot joko maahantuonnin yhteydessä tai myöhemmin.

Valmisteveron alaisia tuotteita voi ilmoittaa väliaikaisen verottomuuden järjestelmään, jos tuotteet asetetaan verovarastointimenettelyyn tai valmisteverottomaan varastoon. Tällaisista tuotteista maksettavaa valmisteveroa ei sisällytetä maahantuonnin arvonlisäveron perusteeseen. Valmisteverot täytyy maksaa vasta, kun tuotteet poistuvat väliaikaisen verottomuuden järjestelmästä. 

Väliaikaisen verottomuuden järjestelmän käyttäminen vaatii Verohallinnon lupaa. Tuoja tekee tavaroista tulli-ilmoituksen, jolla ilmoittaa siirtävänsä tavarat verovarastointimenettelyyn tai valmisteverottomaan varastoon.

Valmisteverollisista tavaroista ei voi antaa vähäarvoisten tavaroiden tulli-ilmoitusta, vaikka tavaroiden arvo olisi alle 150 euroa.

Yhdenmukaistetun valmisteverotuksen tuotteet ovat valmisteverollisia koko EU:ssa (esim. alkoholi- ja tupakkatuotteet). Lisäksi on kansallisia valmisteveroja, joiden alaisista tuotteista Suomi on itse säätänyt (esim. virvoitusjuomat ja juomapakkaukset). Lue lisää valmisteveroista Verohallinnon verkkosivulla.

Lue alta ohjeet, miten ilmoitat valmisteveron alaiset tuotteet tuonti-ilmoituksessa. 

Vakiomuotoinen tulli-ilmoitus annetaan Tulliselvityspalveluun (UTU) tai sanomalla

a) Tuotteet siirretään tullauksen yhteydessä väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä 

Yhdenmukaistetun valmisteveron alaiset tuotteet, joiden siirrosta annettava EMCS-ilmoitus 

Ilmoita

 • tulliselvitettävän erän tiedoissa lisätietokoodi FIXFA ja rekisteröidyn lähettäjän valmisteveronumero (esim. FIXFA FI12345678E00)
 • tulliselvitettävän erän tiedoissa menettely 
  • Jos tavarat laitetaan valmisteverottomaan sekä arvonlisäverottomaan varastoon, ilmoita menettelykoodi 07XX ja lisämenettelykoodi ”999”.
  • Jos tavarat laitetaan valmisteverottomaan varastoon, ilmoita menettelykoodi 45XX ja lisämenettelykoodi ”F06 – yhdenmukaistetun valmisteveron alainen tuote”.
 • tavaraerälle lisätietokoodina ”FIXFC” sekä EMCS-tuoteryhmäkoodi

Tulli-ilmoituksen antamisen jälkeen anna valmisteverottomasta siirrosta EMCS-ilmoitus Verohallinnolle. Sitten kun Verohallinto on hyväksynyt EMCS-ilmoituksen, saat tavaroille luovutuspäätöksen Tullilta.

Jos Tulliselvitysjärjestelmässä on käyttökatko ja käytät varamenettelyä, ilmoita SAD-lomakkeella samat tiedot kuin Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla. 

Kansallisten valmisteverojen alaiset tuotteet (esim. virvoitusjuomat ja juomapakkaukset) ja yhdenmukaistetun valmisteveron alaiset tuotteet, joiden siirrosta ei tarvitse antaa EMCS-ilmoitusta (esim. kivihiili)

Ilmoita

 • tulliselvitettävän erän tiedoissa lisätietokoodi FIXFB ja rekisteröidyn vastaanottajan tai valtuutetun varastonpitäjän valmisteveronumero (esim. FIXFB FI12345678A00).
 • tavaraerälle tullimenettely 45XX, kun tavara laitetaan valmisteverottomaan varastoon 
 • tavaraerälle lisämenettelykoodi 658 (kansallisen valmisteveron alainen tuote).

b) Tuotteita ei siirretä tullauksen yhteydessä väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä 

Tullimenettely on 

 • 40XX tai 
 • jokin muu tuonnin tullimenettely. 

Muut kuin vakiomuotoiset eli yksinkertaistetut tulli-ilmoitukset annetaan sanomalla ITU-järjestelmään tai SAD-ilmoituksella

a) Tuotteet siirretään tullauksen yhteydessä väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä 

Yhdenmukaistetun valmisteveron alaiset tuotteet  

Ilmoita

 • otsikossa erityismaininnan lisäkoodi XFA ja rekisteröidyn lähettäjän valmisteveronumero (esim.  XFA FI12345678E00)  
 • tulliselvitettävän erän tiedoissa menettely  
  • Jos siirrät tavarat valmisteverottomaan sekä arvonlisäverottomaan varastoon, ilmoita tullimenettelykoodi 07XX ja kansallinen menettely ”999”.  
  • Jos siirrät tavarat valmisteverottomaan varastoon, rekisteröidylle vastaanottajalle tai väliaikaisesti rekisteröidylle vastaanottajalle, ilmoita tullimenettelykoodi 45XX ja kansallinen menettely ”7WE”. 
 • tavaraerälle erityismaininnan lisäkoodi XFC ja EMCS-tuoteryhmäkoodi  

Kansallisten valmisteverojen alaiset tuotteet (esim. virvoitusjuomat ja juomapakkaukset)

Ilmoita

 • otsikossa erityismaininnan lisäkoodi XFB ja rekisteröidyn vastaanottajan tai valtuutetun varastonpitäjän valmisteveronumero (esim. XFB FI12345678A00).  
 • tavaraerälle tullimenettelykoodi 45XX

Jos teet tulli-ilmoituksen SAD-lomakkeella, ilmoita yllä mainitut tiedot kohdassa 44.  

b) Tuotteita ei siirretä tullauksen yhteydessä väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä  

Tullimenettely on 

 • 40XX tai 
 • jokin muu tuonnin tullimenettely. 

Muuta huomioitavaa 

Tarkista verottomuuden edellytykset aina lainsäädännöstä. Voit lukea lisää maahantuonnin arvonlisäverosta Verohallinnon verkkosivuilta ja tullittomuuden perusteista Tullin sivulta.

Valmisteverollisien tavaroiden tullinimike voi vaatia nimikekohtaisen lisäpaljouden, joka useimmiten on LPA (litroja puhdasta alkoholia) tai LTR (tavaraa litroina). Tullien määrittämistä varten voit joutua antamaan veronlaskentapaljouden lisäpaljousyksiköllä ECL.

Lisätietoa

Huomioi nämä

Jos valmisteverollisia tuotteita ei ole siirretty väliaikaisen verottomuuden järjestelmään maahantuonnin yhteydessä, valmisteverot pitää ilmoittaa Verohallinnolle, ellet ole maksanut niitä maahantuonnin yhteydessä. Valmisteverovelvolliset on kerrottu valmisteverotuslaissa (valmisteverotuslaki § 12).

Jos maahantuoja on Tullin luottoasiakas tai käteisasiakas, joka käyttää välillistä edustajaa tai suoraa edustajaa takaajan vastuulla

Jos maahantuoja on Tullin luottoasiakas tai käteisasiakas, joka käyttää välillistä edustajaa tai suoraa edustajaa takaajan vastuulla, tulli-ilmoituksessa ei anneta valmisteverojen lisäkoodeja. Tällöin valmisteveroilmoitus pitää antaa Verohallinnon Omavero-palveluun. Valmistevero lisätään arvonlisäveroilmoituksessa arvonlisäveron perusteeseen. 

Jos tavaroiden tuoja on käteisasiakas tai jos käteisasiakas käyttää edustajaa suorana edustajana

Jos tavaroiden tuoja on käteisasiakas tai jos käteisasiakas käyttää edustajaa suorana edustajana, valmisteverojen lisäkoodit pitää ilmoittaa tulli-ilmoituksessa. Jos tuoja on arvonlisäverorekisteröitynyt yritys, tuoja ilmoittaa Verohallinnon kuukausi-ilmoituksessa arvolisäveron perusteeseen tullimaksut ja valmisteverot, jotka on kannettu tullauspäätöksessä. Tulli-ilmoituksessa käytettävät valmisteverojen lisäkoodit löytyvät Fintaric-palvelusta. Valmisteverojen lisäkoodit annetaan tuotavan tuotteen ominaisuuksien ja nimikkeen mukaisesti. 

Jos haluat maksaa valmisteverot tullauspäätöksellä

Jos haluat maksaa valmisteverot maahantuonnin yhteydessä, tulli-ilmoitus pitää antaa Tulliselvityspalvelussa käteisasiakkaana. Valitse Tulliselvityspalvelussa ”Ilmoittaja”-kohdassa valintaruutu ”Käteismaksu” ja ilmoita valmisteverotukseen liittyvät kansalliset lisäkoodit. Valmisteverot kannetaan tullauspäätöksellä ilmoittamasi tietojen perusteella. Verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisterissä olevat toimijat ilmoittavat arvonlisäveron Verohallinnon Omavero-palvelussa.

Jos kuljetus päättyy toisessa EU-maassa

Tavaroille voi saada verottomuuden, jos kuljetus päättyy toisessa EU-maassa, tavaran maahantuojalla on todiste tavaran yhteisömyynnistä sekä maahantuoja on arvonlisäverovelvollinen elinkeinonharjoittaja (arvonlisäverolaki 94b §). Ilmoita tällöin tulli-ilmoituksessa toisessa jäsenvaltiossa olevan arvonlisäverovelvollisen ostajan alv-tunniste. Ilmoita lisäksi tuonti-ilmoituksessa rekisteröidyn lähettäjän valmisteveronumero, jonka Verohallinto on myöntänyt. Rekisteröity lähettäjä vastaa valmisteveron alaisten tavaroiden siirrosta Verohallinnolle.

Lue lisää verottomuudesta arvonlisäverolain 94b §:n perusteella Muita verottomuuksia -sivulta sekä Verohallinnon ohjeesta.


Olet tuomassa nimikkeen 2208 30 30 00 mukaista ”single malt”-viskiä, jonka alkoholipitoisuus on 40 %. Tuoteryhmä on nimikkeeseen 2208 kuuluva etyylialkoholi, jota on yli 2,8 tilavuuprosenttia. Alkoholijuomaveron koodi on tällöin V227. Juomapakkausveroa maksetaan nimikeryhmän 22 tuotteista, jos maahantuotava tavara tulee alle 5 litran pakkauksissa. Ilmoita tällöin juomapakkausveron koodi V807.

Jos tuote ei ole juomapakkausveron alainen ilmoita koodi V998. Tällaisesta  alkoholista ei tarvitse maksaa virvoitusjuomaveroa, joten ilmoita myös negaatiokoodi V997.


Olet tuomassa nimikkeen 2204 21 94 19 mukaista punaviiniä, jonka alkoholipitoisuus on 12 %. Tuoteryhmä on viinit ja muut käymisteitse valmistetut juomat, joiden alkoholipitoisuus on yli 8, mutta enintään 15 tilavuusprosenttia. Alkoholijuomaveron koodi on tällöin V211.

Juomapakkausveroa maksetaan nimikeryhmän 22 tuotteista, jos maahantuotava tavara tulee alle 5 litran pakkauksissa. Juomapakkausveron koodi tullinimikkeen 2204 tuoreista rypäleistä valmistetulle viinille ja väkevöitetylle viinille on V804.

Jos tuote ei ole juomapakkausveron alainen, ilmoita koodi V998. Tällaisestä viinistä ei tarvitse maksaa virvoitusjuomaveroa, joten ilmoita myös negaatiokoodi V997.


Olet tuomassa nimikkeen 2203 00 01 00 mukaista olutta, jonka alkoholipitoisuus on 4,5 %. Tuoteryhmä on olut, jonka alkoholipitoisuus on yli 2,8 tilavuusprosenttia. Alkoholijuomaveron koodi on tällöin V204. Juomapakkausveroa maksetaan nimikeryhmän 22 tuotteista, jos maahantuotava tavara tulee alle 5 litran pakkauksissa. Juomapakkausveron koodi tullinimikkeen 2203 mallasjuomille on V803. 

Jos tuote ei ole juomapakkausveron alainen, ilmoita koodi V998. Tällaisesta oluesta ei tarvitse maksaa virvoitusjuomaveroa, joten ilmoita myös negaatiokoodin V997.


Olet tuomassa nimikkeen 2202 99 19 11 mukaista hiilihapotettua appelsiinijuomaa, joka sisältää sokeria, mutta juoma ei kuitenkaan ole nimikkeen 2009 mukaista hedelmämehua. Tuote luetaan elintarvikkeeksi, joten sillä on poikkeava arvonlisäverokanta 14 %, jonka koodi on Q227. Juomapakkausveroa maksetaan nimike ryhmän 22 tuotteista, jos maahantuotava tavara tulee alle 5 litran pakkauksissa. Juomapakkausveron koodi tullinimikkeen 2202 ryhmän tuotteille on V802. 

Jos tuote ei ole juomapakkausveron alainen, ilmoita koodi V998. Tuotteesta pitää maksaa virvoitusjuomaveroa. Virvoitusjuomaveron koodi tullinimikeryhmän 2202 tuotteille, jotka sisältävät sokeria ja alkoholia enintään 0,5 tilavuusprosenttia, on V345.


Jos tuomasi tuote ei ole valmisteverojen alainen tai olet rekisteröitynyt valmisteverovelvolliseksi Verohallinnolle, anna valmisteveron negaatiokoodi V999. 


Maahantuonnin arvonlisäveron perusteena on tullausarvo, ellei arvonlisäverolaissa toisin säädetä. Tullausarvo määritellään ensisijaisesti kauppa-arvon eli tavarasta tosiasiallisesti maksetun hinnan perusteella.

Lue lisää 

Arvonlisäveron perusteeseen sisällytetään tavaran tuontitullauksen yhteydessä tavarasta kannettavia tulleja, tuontiveroja ja -maksuja, joita ovat esimerkiksi polkumyynti- ja tasoitustulli, sekä valmisteverot. Veron perusteeseen sisällytetään myös Suomen ulkopuolella maksettavat verot ja muut maksut. Lue lisää arvonlisäveron perusteesta Verohallinnon syventävästä ohjeesta.