Vahingoittuneiden tavaroiden tullausarvo

Jos tavara on vahingoittunut ennen tulli-ilmoituksen jättämistä, voidaan sen arvon alentuminen suhteessa alkuperäiseen kauppahintaan ottaa huomioon, kun määritetään tavaran tullausarvoa. Tällöin arvonmääritys riippuu ostajan ja myyjän sopimista toimitusehdoista ja tavaranhaltijan Tullille esittämistä asiakirjoista.

  • Jos myyjä kantaa vastuun tavaroiden vahingoittumisesta, voidaan kauppahintaa alentaa ja tullausarvoa oikaista ostajan myyjältä saaman korvauksen perusteella. Näyttönä käy esimerkiksi hyvityslasku.
  • Jos vaurio on syntynyt kuljetuksen, lastauksen, varastoinnin tai muun tällaisen toiminnan aikana, voi vauriosta olla olemassa esimerkiksi vakuutusyhtiön asiantuntijan laatima vahinkoraportti. Jos raportti sisältää arvion vahingon laajuudesta prosenttiluvulla ilmaistuna, voidaan tätä lukua käyttää tullausarvon oikaisun arvioimisessa.

Joissain tapauksissa vakuutusyhtiö lunastaa tavaran ja myy sen eteenpäin alkuperäiselle ostajalle. Tällöin kyseessä on uusi myynti, ja vakuutusyhtiön laskuttamaa hintaa voidaan käyttää tullausarvon perusteena.